Khác với doanh nghiệp của Việt nam, những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải nộp những loại thuế quan trọng dưới đây nếu muốn kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải nộp những loại thuế nào ??

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Trên thực tế thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam cũng có nghĩa vụ thuế như doanh nghiệp trong nước. Cụ thể, các loại thuế mà doanh nghiệp nước ngoài phải nộp gồm:

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải nộp thuế môn bài

Căn cứ theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, mức thu lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

=> Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng đóng 03 triệu đồng/năm

=> Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống đóng 02 triệu đồng/năm

=> Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác đóng 01 triệu đồng/năm

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải nộp thuế TNDN

Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 2 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 quy định, doanh nghiệp được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam là người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Do đó, thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong một trong các loại thuế doanh nghiệp nước ngoài phải nộp.

Và cũng theo Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC, căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.

=> Thuế TNDN phải nộp được xác định theo công thức sau:

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất thuế TNDN

=> Trường hợp doanh nghiệp có trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ thì thuế TNDN được tính theo công thức:

Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có) ) x Thuế suất thuế TNDN

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải nộp thuế GTGT

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải chịu thuế giá trị gia tăng và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng. Thuế giá trị gia tăng mà doanh nghiệp phải nộp được tính theo phương pháp mà doanh nghiệp lựa chọn ban đầu.

-=> Phương pháp khấu trừ thu:

Thuế GTGT phải nộp = (Giá tính thuế hàng hóa, dịch vụ bán ra x Thuế suất thuế GTGT) – Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Lưu ý: Tùy theo đối tượng hàng hóa, dịch vụ mà mức thuế suất thuế GTGT khác nhau: 0%, 5%, 10%.

=> Phương pháp tính trực tiếp được căn cứ tính thuế là doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu.

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế Giá trị gia tăng x Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải nộp thuế xuất nhập khẩu

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì trường hợp mặt hàng áp dụng thuế theo %

=> Thuế XNK phải nộp = Số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế XNK x Giá tính thuế x Thuế suất

  • Trường hợp mặt hàng áp dụng thuế tuyệt đối

=> Thuế XNK phải nộp = Số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế XNK x Mức thuế tuyệt đối x Tỷ giá tính thuế

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải nộp thuế tài nguyên

Phần thuế này được áp dụng cho đối tượng khai thác tài nguyên => Thuế tài nguyên phải nộp = Sản lượng tài nguyên tính thuế x Giá tính thuế x Thuế suất

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải nộp thuế bảo vệ môi trường

Công thưc để tính phần thuế bảo vệ môi trường phải nộp = Số lượng hàng hóa chịu thuế x Mức thuế tuyệt đối trên đơn vị hàng hóa.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

Công thức tính cho: Thuế tiêu thụ đặc biệt = Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt x Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình kê khai các loại thuế trên, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thể nhanh chóng liên hệ với ACC PRO để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.