Miễn giảm thuế TNDN là một trong những ưu đãi lớn đối với doanh nghiệp tại Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài. Vậy nếu công ty bạn thuộc trường hợp này thì bạn có biết rõ là mình được ưu đãi như thế nào không ??

thuế TNDN

Đầu tiên cần hiểu rõ ưu đãi thuế TNDN là gì trước đã

Không riêng gì với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà những doanh nghiệp khác cũng cần hiểu rõ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tức là được áp dụng mức thuế suất thấp hơn mức thuế suất thuế thu nhập thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn thuế, giảm thuế, các ưu đãi khác theo quy định.

Vậy những ưu đãi về miễn thuế, giảm thuế TNDN cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm những gì ??

Theo đó ưu đãi về miễn thuế, giảm thuế TNDN cho doanh nghiệp nước ngoài sẽ được căn cứ theo Điều 20 Thông tư 78/2014 của Bộ Tài chính được sửa đổi tại Thông tư 96/2015 bao gồm:

=> Miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo: Tức là thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế suất 10% trong 15 năm và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

=> Miễn thuế 04 năm, giảm 50% thuế phải nộp trong 05 năm tiếp theo: Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn không thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

=> Miễn thuế 02 năm và giảm 50% thuế trong 04 năm tiếp theo: Thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế suất 17% trong 10 năm và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp (trừ Khu công nghiệp ở nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc Trung ương, đô thị loại I trực thuộc tỉnh).

thuế TNDN

=> Miễn thuế nhập khẩu: Áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất. 

=> Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

  • Miễn, giảm tiền sử dụng đất

Căn cứ theo Điều 5 Nghị định số 57/2018, doanh nghiệp có dự án nông nghiệp (đặc biệt ưu đãi đầu tư, ưu đãi đầu tư và khuyến khích đầu tư) được Nhà nước giao đất hoặc được chuyển mục đích đất để làm nhà ở cho người lao động theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai: Được miễn tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất được chuyển mục đích để xây dựng nhà ở cho người lao động làm việc tại dự án. Sau đó, được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất đã chuyển đổi.

  • Miễn, giảm tiền thuê đất
  • Miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Nhưng theo Điều 10 Thông tư 153/2011/TT-BTC, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư (đặc biệt ưu đãi đầu tư); dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội (KT-XH) đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư (ưu đãi đầu tư) tại địa bàn có điều kiện KTXH khó khăn; đất của doanh nghiệp sử dụng trên 50% số lao động là thương binh, bệnh binh.

 

Ngoài ra còn áp dụng với đất của cơ sở thực hiện xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường.

Trong điều 11 Thông tư này cũng quy định giảm 50% số thuế sử dụng đất đối với đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; đất của doanh nghiệp sử dụng từ 20% – 50% lao động là thương binh, bệnh binh.

thuế TNDN

Ở trên là những ưu đãi về miễn thuế, giảm thuế TNDN cho doanh nghiệp nước ngoài, trong phần 2 còn lại ACC PRO sẽ bổ sung thuế suất thuế TNDN cho doanh nghiệp nước ngoài. Bạn đừng quên theo dõi bài viết tiếp theo nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.