Hiện nay, Thông tư 200 và Thông tư 133 đang được áp dụng rộng rãi trong việc lập báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch. Đây là những quy định quan trọng mà các doanh nghiệp cần tuân thủ. Tôi có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về những điểm cần chú ý khi thực hiện việc lập báo cáo tài chính theo các thông tư này.

thông tư 200

Đối tượng lập báo cáo tài chính năm theo Thông tư 133

Các quy định tại Điều 1 của Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định rằng báo cáo tài chính theo Thông tư 133 áp dụng cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực và thành phần kinh tế trên toàn quốc.

Theo Điều 5 của Nghị định 80/2021/NĐ-CP, các tiêu chí để xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

 • Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trung bình hàng năm không quá 10 người và doanh thu hoặc vốn hoạt động không vượt quá 3 tỷ đồng/năm.
 • Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trung bình hàng năm không quá 100 người và doanh thu hoặc vốn hoạt động không vượt quá 50 tỷ đồng/năm.
 • Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trung bình hàng năm không quá 200 người và doanh thu hoặc vốn hoạt động không vượt quá 200 tỷ đồng/năm.

Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ.

Kỳ lập báo cáo tài chính năm

Tại Điều 98 của Thông tư 200/2014/TT-BTC, quy định về kỳ lập báo cáo như sau:

Kỳ lập báo cáo tài chính năm:

 • Các doanh nghiệp cần lập báo cáo năm theo quy định của Luật kế toán.

Xác định niên độ tổng hợp báo cáo tài chính của cơ quan tài chính, thống kê:

 • Khi tổng hợp thống kê, nếu cơ quan tài chính, thống kê nhận được Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp có niên độ tài chính khác niên độ dương lịch, cơ quan này sẽ thực hiện theo nguyên tắc sau:
  • Nếu Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp bắt đầu từ 1/4 và kết thúc vào 31/3 hàng năm, số liệu trên Báo cáo tài chính sẽ được tổng hợp thống kê vào số liệu của năm trước đó.
  • Nếu Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp bắt đầu từ 1/7 và kết thúc vào 30/6 hàng năm, Báo cáo tài chính sẽ được sử dụng để tổng hợp thống kê là Báo cáo tài chính bán niên.
  • Nếu Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp bắt đầu từ 1/10 và kết thúc vào 30/9 hàng năm, số liệu trên Báo cáo tài chính sẽ được tổng hợp thống kê vào số liệu của năm sau đó.
thông tư 200

>>> Xem thêm: 15 VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI LÀM BÁO CÁO THUẾ HÀNG THÁNG

Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200

Hệ thống báo cáo tài chính năm cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động liên tục

Các mẫu báo cáo bắt buộc phải có

STTBáo cáoMẫu số
1Báo cáo tình hình tài chínhMẫu số B01a – DNN
2Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhMẫu số B02 – DNN
3Bản thuyết minh Báo cáo tài chínhMẫu số B09 – DNN

Lưu ý: Tùy theo đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý, doanh nghiệp có thể lựa chọn lập Báo cáo tình hình tài chính theo Mẫu số B01b – DNN thay cho Mẫu số B01a – DNN.

Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế phải lập và gửi thêm Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số F01 – DNN).

Báo cáo không bắt buộc nhưng khuyến khích lập

STTBáo cáoMẫu số
1Báo cáo lưu chuyển tiền tệMẫu số B03 – DNN

Hệ thống báo cáo tài chính năm cho doanh nghiệp vừa và nhỏ không hoạt động liên tục

Các mẫu báo cáo bắt buộc phải có

STTBáo cáoMẫu số
1Báo cáo tình hình tài chínhMẫu số B01 – DNNKLT
2Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhMẫu số B02 – DNN
3Bản thuyết minh Báo cáo tài chínhMẫu số B09 – DNNKLT

Báo cáo không bắt buộc nhưng khuyến khích lập

STTBáo cáoMẫu số
1Báo cáo lưu chuyển tiền tệMẫu số B03 – DNN

Hệ thống báo cáo tài chính năm cho các doanh nghiệp siêu nhỏ

STTBáo cáoMẫu số
1Báo cáo tình hình tài chínhMẫu số B01 – DNNKLT
2Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhMẫu số B02 – DNN
3Bản thuyết minh Báo cáo tài chínhMẫu số B09 – DNNKLT
Đại Lý Thuế ACCPRO

Bài viết trên đây là những thông tin mà Đại lý Thuế ACC PRO chia sẻ để giúp bạn biết được “Mẫu báo cáo tài chính mới nhất theo thông tư 200 và 133”. Nếu còn bất kỳ vướng mắc hay vấn đề nào còn chưa rõ cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé!   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.