Trong môi trường kinh doanh, việc thực hiện báo cáo thuế hàng tháng không chỉ là một trách nhiệm quan trọng mà còn đóng vai trò chủ chốt. Bất cẩn trong công tác này có thể đẩy doanh nghiệp vào rủi ro phạt vì những sai sót mà nhân viên kế toán có thể vô tình mắc phải.

1. Sắp xếp hóa đơn bán ra theo số thứ tự bán ra đồng thời cũng là theo trình tự ngày tháng khi làm báo cáo thuế

Để duy trì sự trật tự và dễ dàng theo dõi báo cáo thuế, việc sắp xếp hóa đơn bán ra nên tuân theo số thứ tự xuất hàng cũng như theo trình tự ngày tháng. Đồng thời, hóa đơn mua vào cũng cần được sắp xếp theo thứ tự ngày tháng để giúp quản lý tài chính một cách hiệu quả. Đề xuất sử dụng một mẫu giấy kẹp để ghi rõ thông tin về hóa đơn bán ra trong tháng cụ thể, đặc biệt là ghi rõ tháng và năm, giúp dễ dàng theo dõi và tìm kiếm thông tin khi cần thiết.

2. Nếu làm nhiều công ty một lúc thì bạn nên ghi rõ hóa đơn bán ra tháng.. năm… Tên công ty

Trong trường hợp quản lý nhiều công ty đồng thời, quan trọng nhất là ghi rõ thông tin trên hóa đơn bán ra để tránh nhầm lẫn và đảm bảo tính minh bạch. Mỗi hóa đơn bán ra nên được ghi kèm với tháng và năm tương ứng, cùng với tên của từng công ty. Điều này giúp dễ dàng xác định và phân loại thông tin báo cáo thuế khi cần thiết, tạo ra một hệ thống quản lý tài chính hiệu quả đối với nhiều doanh nghiệp đang được quản lý đồng thời.

3. Khi hạch toán lên phần mềm kế toán bạn phải phân biệt được đâu là hàng hóa, hay nguyên vật liệu, tài sản cố định, công cụ dụng cụ 

Trong quá trình hạch toán trên phần mềm kế toán, việc phân biệt đúng loại tài khoản là quan trọng để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quản lý tài chính. Cần hiểu rõ sự khác biệt giữa hàng hóa, nguyên vật liệu, tài sản cố định, và công cụ dụng cụ. Hiểu rõ đặc điểm và ứng dụng của từng loại tài khoản giúp theo dõi hiệu quả chi tiêu, thu nhập và tình trạng tài chính của doanh nghiệp.

báo cáo thuế

>>> Xem thêm: CÁCH NỘP LẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH SAU KHI SỬA LẠI THÔNG TIN

4. Khi hạch toán hóa đơn đầu ra cần phân loại đâu là doanh thu bán hàng hóa, đâu là doanh thu dịch vụ hay đâu là doanh thu bán thành phẩm

Trong quá trình hạch toán hóa đơn đầu ra, việc phân loại đúng loại doanh thu là quan trọng để quản lý tài chính một cách chính xác. Doanh thu từ bán hàng hóa thường được ghi vào tài khoản 5111, trong khi doanh thu từ bán thành phẩm thường sử dụng tài khoản 5112. Đối với doanh thu từ cung cấp dịch vụ, thì thường áp dụng tài khoản 5113.

Thông qua việc sử dụng các tài khoản tương ứng, chúng ta có khả năng theo dõi và phân loại nguồn gốc của doanh thu một cách rõ ràng, giúp tạo nên một hệ thống quản lý tài chính hiệu quả và dễ dàng theo dõi hiệu suất kinh doanh từ các nguồn thu nhập khác nhau.

5. Khi kê khai thuế nên lưu ý các trường hợp kê khai đặc biệt

Hóa đơn nhập khẩu thì khi nào có chứng từ nộp tiền thuế nhập khẩu bạn mới được kê khai vào tháng nộp tiền và thông tin ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, ngày hóa đơn căn cứ vào giấy nộp tiền để kê khai. Nhà xuất khẩu nước ngoài không có mã số thuế.

 Ví dụ: Tờ khai hải quan vào tháng 6/2020 nhưng đến tháng 07/2020 mới nộp tiền thì bạn kê khai vào tháng 7/2020.

6. Cần biết cách lưu trữ hóa đơn, giấy nộp tiền các loại thuế nên phô tô thêm mấy bản

Lưu trữ hóa đơn và giấy nộp tiền là quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ thuế. Phô tô thêm một hoặc một số bản tùy vào yêu cầu, đặc biệt khi mang đi đối chứng để tránh mất chứng từ quan trọng khi cần kiểm tra. Công ty nên tổ chức và lưu trữ một cách có tổ chức để dễ dàng tra cứu và tuân thủ quy định thuế.

7. Hàng tháng bạn nên cẩn thận trong việc kê khai

Hàng tháng, quá trình kê khai đòi hỏi sự cẩn thận, đặc biệt là trong việc kiểm tra chỉ tiêu [25] trên HTKK. Một sơ suất nhỏ như việc nhỡ xóa đi chỉ tiêu này có thể dẫn đến mất mát thông tin về số thuế GTGT được khấu trừ. Do đó, việc kiểm tra và xác nhận lại chỉ tiêu này trước khi hoàn thành quy trình kê khai là cực kỳ quan trọng để đảm bảo sự chính xác và tránh những hậu quả không mong muốn cho tình hình tài chính của doanh nghiệp.

báo cáo thuế

8. Hàng tháng bạn nên hạch toán vào phần mềm kế toán rồi mới hất dữ liệu ra HTKK và so sánh số thuế được khấu trừ hay phải nộp của các tháng có trùng với nhau giữa HTKK

Mỗi tháng, quá trình hạch toán trên phần mềm kế toán nên được hoàn tất trước khi chuyển dữ liệu vào HTKK. Quá trình này càng trở nên quan trọng khi cần so sánh số thuế được khấu trừ và số thuế phải nộp giữa HTKK và phần mềm hạch toán. Nếu phát hiện sai sót, đề xuất kiểm tra và điều chỉnh ngay trước khi lập tờ khai thuế, đặc biệt là vào cuối năm tài chính. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác của số liệu thuế, ngăn chặn những lỗi trong quá trình kê khai và đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định thuế.

9. Nên lưu ý phần tiền lương trên chỉ tiêu 334 phải khớp với quyết toán thuế TNCN

Có nghĩa là tổng lương phải trả cho cán bộ công nhân viên so với tổng hợp lương từng cá nhân lên quyết toán thuế TNCN cuối năm là số liệu khớp nhau.

10. Khi lập bảng cân đối số phát sinh cần biết cách cân đối chi phí hợp lý 

Trong lập bảng cân đối số phát sinh, cân đối chi phí như tiền lương so với doanh thu, chi phí tiếp khách trong tổng chi phí, và chi phí khác là quan trọng. Việc này giúp đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý tài chính của doanh nghiệp.

11. Cân đối các vấn đề như hàng tồn kho trên chi tiết phải giống tổng hợp không được lệch

Một vấn đề về hàng tồn kho các bạn thường sai đó là xuất hàng ra bán trước ngày nhập hàng mà không xử lý khi hạch toán dẫn tới sai báo cáo hàng tồn kho cuối kỳ. Giá trị còn mà số lượng đã hết. làm sai báo cáo tài chính.

báo cáo thuế

12. Tương tự bạn cần xử lý các vấn đề về công cụ dụng cụ so với bảng trích phân bổ công cụ dụng cụ.

Việc xử lý vấn đề liên quan đến công cụ dụng cụ cần được đối chiếu với bảng trích phân bổ công cụ dụng cụ. Điều này giúp đảm bảo sự khớp lệ và minh bạch về việc sử dụng và phân bổ tài sản trong doanh nghiệp.

13. Tương tự bạn cần xử lý các vấn đề về tài sản cố định so với bảng trích khấu hao tài sản cố định

Quan trọng khi xử lý các vấn đề liên quan đến tài sản cố định là kiểm tra và đối chiếu với bảng trích khấu hao tài sản cố định. Điều này đảm bảo rằng quá trình khấu hao được thực hiện một cách chính xác và tài sản cố định được quản lý một cách hiệu quả trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp.13. Tương tự bạn cần xử lý các vấn đề về tài sản cố định so với bảng trích khấu hao tài sản cố định

14. Kinh nghiệm quyết toán thuế

Trược khi lập báo cáo tài chính bạn cần phải lập quyết toán thuế TNDN trước để so sánh chênh lệch số thuế TNDN cuối năm so với các quý . Từ đó tạo bút toán xử lý chênh lệch thuế TNDN. kết chuyển lại mới lập BCTC.

15. Hàng tháng bạn nên biết cách cân đối mọi vấn đề trên báo cáo

Thuế, chi phí, lợi nhuận… thì đến cuối năm bạn sẽ không vất vả trong việc lập BCTC. Đây là kinh nghiệm dành cho các bạn kế toán muốn làm nhiều công ty một lúc

Đại Lý Thuế ACCPRO

Bài viết trên đây là những thông tin mà Đại lý Thuế ACCPRO chia sẻ để giúp bạn biết được “15 vấn đề cần lưu ý khi làm báo cáo thuế hàng tháng”. Nếu còn bất kỳ vướng mắc hay vấn đề nào còn chưa rõ cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé!   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.