Trong quy trình này, cơ quan có thẩm quyền quyết định bãi bỏ một quyết định thanh tra thuế trước đó sau khi tiến hành xem xét, đánh giá và rút ra kết luận từ thông tin có sẵn. Bài viết dưới đây sẽ khám phá các tình huống cụ thể khi quyết định này được thực hiện, mời bạn cùng ACCPRO tìm hiểu.

thanh tra thuế

Trình tự và thủ tục kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế theo quy trình kiểm tra thuế

Phần tiếp theo của quy trình kiểm tra thuế, như được quy định tại Tiểu mục 2, Mục III của Quyết định 970/QĐ-TCT 2023, đề cập đến hai giai đoạn chính:

Giai đoạn 1: Chuẩn bị kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế:

 • Cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định kiểm tra thuế và gửi cho người nộp thuế trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định.
 • Trước khi công bố Quyết định kiểm tra, Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra phân công thành viên đoàn thực hiện kiểm tra theo nội dung Quyết định kiểm tra.
 • Bãi bỏ, hoãn, tạm dừng kiểm tra nếu có bằng cách chứng minh kê khai và nộp đủ số thuế.
 • Nếu người nộp thuế không nhận hoặc trốn tránh Quyết định kiểm tra, đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính và báo cáo cơ quan ban hành Quyết định kiểm tra để xử phạt vi phạm.

Giai đoạn 2: Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế:

 • Cơ quan công bố Quyết định kiểm tra, thanh tra thuế.
 • Thực hiện kiểm tra tại trụ sở NNT và lập biên bản kiểm tra.
 • Xử lý kết quả kiểm tra và ghi nhật ký kiểm tra.
 • Đoàn kiểm tra và NNT có thể sử dụng phương thức giao dịch điện tử hoặc kết hợp các phương thức làm việc tại trụ sở NNT nếu cơ sở dữ liệu và ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu làm việc trực tuyến.

Quy trình này mô tả các bước cụ thể trong quá trình kiểm tra thuế, từ việc ban hành Quyết định đến thực hiện kiểm tra và xử lý kết quả, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật.

thanh tra thuế

Quyết định kiểm tra thuế được bãi bỏ trong các trường hợp nào?

Phần tiếp theo của quy trình kiểm tra thuế, như được quy định tại Tiểu mục 2, Mục III của Quyết định 970/QĐ-TCT 2023, đề cập đến hai giai đoạn chính:

Giai đoạn 1: Chuẩn bị kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế:

 • Cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định kiểm tra thuế và gửi cho người nộp thuế trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định.
 • Trước khi công bố Quyết định kiểm tra, Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra phân công thành viên đoàn thực hiện kiểm tra theo nội dung Quyết định kiểm tra.
 • Bãi bỏ, hoãn, tạm dừng kiểm tra nếu có bằng cách chứng minh kê khai và nộp đủ số thuế.
 • Nếu người nộp thuế không nhận hoặc trốn tránh Quyết định kiểm tra, đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính và báo cáo cơ quan ban hành Quyết định kiểm tra để xử phạt vi phạm.

Giai đoạn 2: Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế:

 • Cơ quan công bố Quyết định kiểm tra, thanh tra thuế.
 • Thực hiện kiểm tra tại trụ sở NNT và lập biên bản kiểm tra.
 • Xử lý kết quả kiểm tra và ghi nhật ký kiểm tra.
 • Đoàn kiểm tra và NNT có thể sử dụng phương thức giao dịch điện tử hoặc kết hợp các phương thức làm việc tại trụ sở NNT nếu cơ sở dữ liệu và ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu làm việc trực tuyến.

Quy trình này mô tả các bước cụ thể trong quá trình kiểm tra thuế, từ việc ban hành Quyết định đến thực hiện kiểm tra và xử lý kết quả, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật.

thanh tra thuế

Hồ sơ trình bãi bỏ quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế gồm những gì?

Theo quy định tại Quyết định 970/QĐ-TCT 2023, hồ sơ trình bãi bỏ Quyết định kiểm tra thuế bao gồm:

 • Tờ trình nêu rõ lý do bãi bỏ quyết định thanh tra, kiểm tra thuế;
 • Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định kiểm tra thuế (theo mẫu 06/KTT ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC);
 • Các tài liệu trình kèm lý do bãi bỏ quyết định thanh tra thuế;

Nếu người nộp thuế yêu cầu hoãn kiểm tra, đề xuất cần nêu rõ lý do và thời gian muốn hoãn. Hoặc nếu cơ quan thuế phải hoãn kiểm tra do lý do không thể kiểm soát được, cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế trước khi hết thời hạn thông báo kiểm tra (theo mẫu 08/KTT theo Thông tư 80).

Trong trường hợp có nguyên nhân không thể tiếp tục thực hiện kiểm tra thuế, trưởng đoàn kiểm tra sẽ báo cáo cho cơ quan ban hành quyết định kiểm tra để xem xét ban hành thông báo tạm dừng kiểm tra thuế.

Ngoài ra, nếu trong quá trình kiểm tra thuế có điều chỉnh (như thay đổi thành viên đoàn kiểm tra, nội dung kiểm tra), trưởng đoàn kiểm tra cần báo cáo cho người có thẩm quyền để ban hành Quyết định điều chỉnh.

Đại Lý Thuế ACCPRO

Bài viết trên đây là những thông tin mà Đại lý Thuế ACCPRO chia sẻ để giúp bạn biết được “các trường hợp được bãi bỏ quyết định thanh tra, kiểm tra 2024”. Nếu còn bất kỳ vướng mắc hay vấn đề nào còn chưa rõ cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé!   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.