Kê khai bổ sung thuế GTGT là thủ tục hành chính bắt buộc đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh khi có sai sót phát sinh trong quá trình kê khai thuế GTGT, theo quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Quy định về kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

a. Nguyên tắc kê khai bổ sung thuế GTGT

Để đảm bảo sự chính xác và tuân thủ pháp luật, việc hiểu rõ các nguyên tắc về kê khai bổ sung thuế GTGT là vô cùng quan trọng. Các nguyên tắc cơ bản giúp thực hiện quy trình một cách hiệu quả và đúng đắn là:

 • Sau khi hết thời hạn nộp tờ khai doanh nghiệp, việc kê khai bổ sung thuế GTGT được thực hiện.
 • Doanh nghiệp phải tiến hành kê khai bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra hoặc thanh tra thuế.
 • Không có hạn chế về số lần, nếu phát hiện sai sót, doanh nghiệp có thể thực hiện kê khai bổ sung thuế GTGT.
 • Số liệu kê khai bổ sung sẽ được so sánh với tờ khai trước đó. Kê khai bổ sung thuế GTGT lần 1 sẽ được so sánh với tờ khai ban đầu, lần 2 so sánh với lần 1, lần 3 so sánh với lần 2, và tiếp tục như vậy.
 • Nguyên tắc điều chỉnh sai sót là chỉ điều chỉnh những chỗ sai: Sai tháng sẽ điều chỉnh cho tháng đó, sai chỉ tiêu sẽ chỉnh sửa chỉ tiêu đó.
 • Phần mềm HTKK chỉ tạo mẫu 01/KHBS khi có chênh lệch sau khi kê khai bổ sung thuế.
 • Trong trường hợp sai sót không làm thay đổi số tiền thuế, chỉ cần điều chỉnh tờ khai bổ sung của tháng đó kèm theo công văn giải trình và gửi đến cơ quan thuế.
 • Sai sót giữa các tháng không được tính bù trừ.
 • Nếu số tiền thuế phải nộp trong kỳ của doanh nghiệp tăng sau khi kê khai bổ sung thuế GTGT, doanh nghiệp phải nộp thêm số tiền chênh lệch cùng với số tiền nộp chậm vào ngân sách nhà nước.
 • Nếu số tiền thuế phải nộp trong kỳ của doanh nghiệp giảm sau khi kê khai bổ sung, doanh nghiệp được áp dụng vào nghĩa vụ thuế GTGT của kỳ sau.
 • Trong trường hợp tăng/giảm số tiền thuế phải nộp trong kỳ, điều này không được điều chỉnh trong tờ khai 01/GTGT tháng phát hiện sai sót.
 • Nếu sau điều chỉnh, số tiền thuế giảm và được khấu trừ của kỳ kê khai bổ sung thuế GTGT, chênh lệch đó sẽ được ghi vào chỉ tiêu 37 của tờ khai 01/GTGT tháng phát hiện sai sót.
 • Nếu sau điều chỉnh, số tiền thuế được khấu trừ giảm và đã được hoàn lại, doanh nghiệp phải kê khai đầy đủ các chỉ tiêu của mục C trong mẫu 01/KHBS. Sau đó, số tiền điều chỉnh giảm sẽ được nộp chậm vào ngân sách nhà nước.

>>> Xem thêm: NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ DỰ THẢO LUẬT THUẾ GTGT SỬA ĐỔI

Thời hạn kê khai bổ sung thuế GTGT

Theo Điều 47 của Luật Quản Lý Thuế số 38/2019/QH14, thời hạn kê khai bổ sung thuế GTGT được quy định như sau:

1. Thời hạn kê khai bổ sung thuế GTGT là 10 năm tính từ thời điểm hết hạn nộp hồ sơ kê khai thuế. Tuy nhiên, điều này phải được thực hiện trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định thanh tra hoặc kiểm tra doanh nghiệp.

2. Trong trường hợp cơ quan thuế đã ban hành quyết định thanh tra hoặc kiểm tra, doanh nghiệp vẫn được phép kê khai bổ sung thuế GTGT. Tuy nhiên, doanh nghiệp sẽ phải chịu mức xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 142 và 143 của Luật Quản Lý Thuế.

3. Sau khi cơ quan thuế thực hiện thanh tra hoặc kiểm tra và ban hành quyết định xử lý về thuế, doanh nghiệp vẫn được phép điều chỉnh tờ khai thuế GTGT. Tuy nhiên, có hai trường hợp có thể xảy ra:

 • Nếu việc kê khai bổ sung thuế GTGT dẫn đến tăng số tiền thuế phải nộp hoặc giảm số tiền thuế được hoàn lại, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 142 và 143 của Luật Quản Lý Thuế.
 • Nếu việc điều chỉnh tờ khai thuế GTGT dẫn đến giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được khấu trừ hoặc hoàn lại, thì việc này sẽ được giải quyết theo quy định về xử lý khiếu nại về thuế.

Các trường hợp sai sót trên tờ khai thuế GTGT cần được kê khai bổ sung

Những sai sót trên tờ khai thuế GTGT có thể phát sinh trong quá trình kê khai ban đầu. Việc nhận biết và sửa chữa các sai sót này thông qua việc kê khai bổ sung là cực kỳ quan trọng.

 • Trường hợp 1: Sai tại chỉ tiêu số [22] – Số tiền thuế GTGT còn được khấu trừ từ kỳ trước chuyển sang kỳ hiện tại.
 • Trường hợp 2: Sai tại các chỉ tiêu số [23], [24], [25] – Liên quan đến giá trị và số tiền thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào và số tiền thuế GTGT được khấu trừ trong kỳ này. Các thông tin này thường liên quan đến hóa đơn đầu vào của doanh nghiệp.
 • Trường hợp 3: Sai tại các chỉ tiêu số [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [33], [34], [35] – Liên quan đến giá trị và số tiền thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ bán ra. Các thông tin này thường liên quan đến hóa đơn đầu ra của doanh nghiệp.
 • Trường hợp 4: Sai tại các chỉ tiêu số [37], [38] – Chỉ tiêu số [37] “Điều chỉnh giảm số tiền thuế GTGT” và chỉ tiêu số [38] “Điều chỉnh tăng số tiền thuế GTGT”. Nguyên nhân thường là nhập sai số tiền thuế GTGT điều chỉnh từ các tờ khai bổ sung kỳ trước vào kỳ hiện tại.
 • Trường hợp 5: Riêng các chỉ tiêu số [28], [35], [36], [39a], [40a], [40], [41], [43] (được bôi đậm màu xanh trên phần mềm HTKK) không thể điền bằng tay. Thông tin này sẽ được tự động tính bởi phần mềm HTKK. Do đó, không cần điều chỉnh trực tiếp các chỉ tiêu này, mà cần điều chỉnh các chỉ tiêu từ trường hợp 1 đến trường hợp 4. Khi điều chỉnh đúng, các chỉ tiêu này sẽ được tự động cập nhật đúng.
Đại Lý Thuế ACCPRO

Bài viết trên đây là những thông tin mà Đại lý Thuế ACC PRO chia sẻ để giúp bạn biết được “Quy định về kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT theo thông tư 80”. Nếu còn bất kỳ vướng mắc hay vấn đề nào còn chưa rõ cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé!    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.