Dự kiến trong năm 2024, Quốc hội sẽ xem xét Dự thảo Luật Thuế GTGT (sửa đổi), nhằm thay thế các quy định của các luật trước đó như Luật Thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12, Luật số 31/2013/QH13 và Luật số 71/2014/QH13. Dưới đây là một số điểm mới quan trọng có thể được đề xuất trong dự thảo này.

 Đối tượng không chịu thuế GTGT

 • Dịch vụ cấp tín dụng cho đối tượng không chịu thuế GTGT sẽ được giữ nguyên, nhưng việc xác định liệu các tổ chức tín dụng thuộc đối tượng chịu hoặc không chịu thuế GTGT sẽ tuân theo quy định của pháp luật về tổ chức tín dụng, thay vì được liệt kê chi tiết trong Luật Thuế GTGT.
 • Đối tượng không chịu thuế GTGT trong hoạt động kinh doanh chứng khoán sẽ được thu hẹp dựa trên các dịch vụ kinh doanh chứng khoán đã được quy định trong Luật Chứng Khoán. Các hoạt động chứng khoán khác sẽ không còn được liệt kê vào đối tượng không chịu thuế GTGT.
 • Quy định cụ thể về các giao dịch được xem là chuyển nhượng vốn sẽ được đưa ra để phân biệt với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư và bán tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.
 • Cụ thể hóa quy định về hoạt động bán nợ, bao gồm bán nợ và bán khoản phải thu của doanh nghiệp.
 • Bổ sung quy định về hàng hóa nhập khẩu của công ty cho thuê tài chính cho các doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thuê tài chính thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
 • Tăng mức doanh thu không chịu thuế GTGT của hộ, cá nhân kinh doanh từ 100 triệu đồng/năm lên 150 triệu đồng/năm.
 • Bổ sung quy định về “hàng hóa nhập khẩu ủng hộ, tài trợ cho phòng chống thiên tai, thảm họa dịch bệnh, chiến tranh” vào đối tượng không chịu thuế GTGT.
luật thuế GTGT

>>> Xem thêm: 4 ĐIỀU KIỆN KHẤU TRỪ GTGT ĐẦU VÀO

Thuế suất thuế GTGT

Nhóm “dịch vụ xuất khẩu áp dụng thuế suất 0%” sẽ được thu hẹp chỉ áp dụng cho 03 nhóm dịch vụ cụ thể được cung cấp cho tổ chức và cá nhân nước ngoài, bao gồm: Dịch vụ cho thuê phương tiện vận tải sử dụng ngoài lãnh thổ Việt Nam; Dịch vụ vận tải quốc tế; và Dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải cung ứng trực tiếp cho vận tải quốc tế.

Mặt hàng phân bón, tàu khai thác thủy sản và các loại máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp sẽ chuyển sang áp dụng thuế GTGT 5%, thay vì nằm trong nhóm “không chịu thuế” như trước.

Bổ sung quy định về “thiết bị, máy móc, dụng cụ y tế” vào đối tượng áp dụng thuế GTGT 5%, với việc xác định theo quy định của pháp luật về quản lý trang thiết bị y tế, bao gồm mục đích sử dụng khi xác định mức thuế suất áp dụng.

Bổ sung quy định về hàng hóa đã bán tại cửa hàng miễn thuế, thuộc đối tượng áp dụng thuế GTGT 0% đối với hàng hóa xuất khẩu.

luật thuế GTGT

Đề xuất khấu trừ thuế GTGT đầu vào

 • Bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp kê khai và khấu trừ số thuế GTGT đầu vào bị bỏ sót trong kỳ phát hiện sai sót, trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra hoặc thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
 • Đòi hỏi chứng từ thanh toán không sử dụng tiền mặt cho các khoản thanh toán từ 05 triệu đồng, giảm so với ngưỡng hiện tại là 20 triệu đồng.
 • Bổ sung một số chứng từ mới để đảm bảo đủ điều kiện cho việc khấu trừ và hoàn thuế đối với hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu, bao gồm phiếu đóng gói, vận đơn, và chứng từ bảo hiểm hàng hóa.

Các trường hợp được hoàn thuế GTGT đầu vào

 • Mở rộng phạm vi hoàn thuế GTGT cho các trường hợp sau:
  • Các cơ sở kinh doanh chỉ sản xuất hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ chịu thuế suất GTGT 5%, nếu phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên sau 12 tháng hoặc 04 quý.
  • Các cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có liên quan đến dự án đầu tư (bao gồm cả dự án mới và mở rộng) theo quy định của pháp luật đầu tư, và đang trong giai đoạn đầu tư với số thuế GTGT đầu vào của dự án chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên. Thời hạn để hoàn thuế GTGT là không quá 01 năm kể từ ngày hoàn thành dự án đầu tư hoặc giai đoạn đầu tư/hạng mục đầu tư.
 • Loại bỏ quy định xác định tỷ lệ 51% đối với sản phẩm xuất khẩu từ tài nguyên, khoáng sản để áp dụng hoàn thuế GTGT. Thay vào đó, sẽ có một Danh mục do Chính Phủ quy định các sản phẩm xuất khẩu từ tài nguyên, khoáng sản khai thác và chế biến thành sản phẩm khác, thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT.
 • Loại bỏ quy định không hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký.
 • Loại bỏ quy định về hoàn thuế GTGT đối với các hoạt động chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách hoặc chấm dứt hoạt động.

Dự thảo luật thuế GTGT cũng đề xuất một số sửa đổi, bổ sung nhằm đồng bộ với quy định pháp luật chuyên ngành, hóa các quy định đang thực hiện ổn định trong các văn bản pháp luật khác, đồng thời nhằm mục đích đảm bảo chính sách minh bạch và tránh vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đại Lý Thuế ACCPRO

Bài viết trên đây là những thông tin mà Đại lý Thuế ACC PRO chia sẻ để giúp bạn biết được “Nội dung cơ bản về dự thảo luật thuế GTGT sửa đổi”. Nếu còn bất kỳ vướng mắc hay vấn đề nào còn chưa rõ cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé!    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.