Luật Kế toán, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, được thiết lập với mục đích bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Tuân thủ các điều khoản trong luật kế toán không chỉ giúp tránh những sai lầm không đáng có mà còn ngăn chặn khả năng bị phạt khi vi phạm.

1. Quy định về chữ viết, chữ số sử dụng trong kế toán

Theo quy định tại Điều 11 luật kế toán 2015 chữ viết, chữ số sử dụng trong kế toán như sau:  

Chữ viết sử dụng trong luật kế toán 

Chữ viết sử dụng trong kế toán là tiếng Việt

Khi sử dụng tiếng nước ngoài trong các văn bản kế toán, sổ sách và báo cáo tài chính tại Việt Nam, việc kết hợp cùng tiếng Việt là bắt buộc. Hành động này nhằm đảm bảo sự rõ ràng và minh bạch trong quá trình kiểm toán và đánh giá các giao dịch kế toán, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho mọi bên liên quan trong việc xác định thông tin tài chính của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Chữ số sử dụng trong luật kế toán 

Chữ số sử dụng trong kế toán là chữ số Ả-rập; sau chữ số hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ phải đặt dấu chấm (.); khi còn ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị thì sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,). 

Doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài hoặc của tổ chức nước ngoài phải chuyển báo cáo tài chính về công ty mẹ, tổ chức ở nước ngoài hoặc sử dụng chung phần mềm quản lý, thanh toán giao dịch với công ty mẹ, tổ chức ở nước ngoài:  

  • Được sử dụng dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ;  
  • Khi còn ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị thì sau chữ số hàng đơn vị được đặt dấu chấm (.) và phải chú thích trong tài liệu, sổ kế toán, báo cáo tài chính.  

Trong trường hợp này, báo cáo tài chính nộp cơ quan thuế, cơ quan thống kê và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác phải thực hiện theo quy định chung, cụ thể:  

  • Sau chữ số hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ phải đặt dấu chấm (.); 
  • Khi còn ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị thì sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,). 

Theo Điều 18, Khoản 3 của Luật Kế toán năm 2015, khi ghi chép các giao dịch kinh tế và tài chính trên các tài liệu kế toán, việc sử dụng bút mực là bắt buộc. Các số và chữ phải được viết liền mạch, không được tách rời, và mọi khoảng trống phải được gạch chéo.

luật kế toán

>>> Xem thêm: NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ DỰ THẢO LUẬT THUẾ GTGT SỬA ĐỔI

2. Quy định về đơn vị tính được sử dụng trong luật kế toán

Căn cứ Điều 10 luật kế toán 2015, đơn vị tính sử dụng trong kế toán được quy định như sau: 

Trong kế toán, đơn vị tiền tệ chính thức là Đồng Việt Nam, được ký hiệu quốc gia là “đ” và quốc tế là “VND”. Trong trường hợp có giao dịch bằng ngoại tệ, các giao dịch này phải được ghi nhận dưới dạng nguyên tệ và quy đổi sang Đồng Việt Nam dựa trên tỷ giá hối đoái thực tế, trừ khi có quy định khác của pháp luật; nếu ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái trực tiếp với Đồng Việt Nam, thì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ khác có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam.

Nếu một đơn vị kế toán chủ yếu thực hiện thu chi bằng một loại ngoại tệ, họ có quyền tự chọn loại ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ cho kế toán và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, cũng như thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Khi tạo báo cáo tài chính sử dụng tại Việt Nam, đơn vị kế toán phải quy đổi sang Đồng Việt Nam dựa trên tỷ giá hối đoái thực tế, trừ khi có quy định khác từ pháp luật.

  • Đơn vị hiện vật và đơn vị thời gian lao động sử dụng trong kế toán là đơn vị đo pháp định của Việt Nam. Trong trường hợp sử dụng đơn vị đo khác, đơn vị kế toán phải quy đổi sang đơn vị đo pháp định của Việt Nam.
  • Đơn vị kế toán được phép làm tròn số và sử dụng đơn vị tính rút gọn khi lập hoặc công khai báo cáo tài chính
luật kế toán

Theo hướng dẫn tại Điều 4 Nghị định 174/2016/NĐ-CP, quy định như sau: 

Đơn vị kế toán sử dụng Đồng Việt Nam là đơn vị tiền tệ chính thức, ký hiệu quốc gia là “đ” và quốc tế là “VND”. Trong trường hợp có giao dịch bằng ngoại tệ, đơn vị kế toán cần theo dõi nguyên tệ và quy đổi ra Đồng Việt Nam để ghi sổ kế toán, trừ khi có quy định khác của pháp luật.

Nếu nghiệp vụ chủ yếu thực hiện bằng một loại ngoại tệ, đơn vị kế toán được tự chọn loại ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán và cần thông báo cho cơ quan thuế. Tỷ giá quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam và chuyển đổi báo cáo tài chính được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, trừ khi có quy định khác từ pháp luật.

Các đơn vị hiện vật và đơn vị thời gian lao động sử dụng trong kế toán bao gồm tấn, tạ, yến, kilôgam, mét vuông, mét khối, ngày công, giờ công và các đơn vị đo khác theo quy định của pháp luật về đo lường.

Khi lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất từ báo cáo tài chính của các công ty con, đơn vị kế toán sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn như nghìn đồng, triệu đồng hoặc tỷ đồng tùy thuộc vào số chữ số trên báo cáo, nhằm giảm phức tạp và tạo sự dễ hiểu cho người đọc báo cáo tài chính. Điều này cũng giúp trong quá trình quản lý tài chính và kiểm toán.

Những quy định này nhằm đảm bảo tính chính xác và tuân thủ trong kế toán và báo cáo tài chính của các tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam.

Đại Lý Thuế ACCPRO

Bài viết trên đây là những thông tin mà Đại lý Thuế ACC PRO chia sẻ để giúp bạn biết được “Quy định trong luật kế toán về chữ viết, chữ số và đơn vị tính”. Nếu còn bất kỳ vướng mắc hay vấn đề nào còn chưa rõ cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé!    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.