Khấu trừ thuế GTGT là một phương thức phổ biến được sử dụng trong hệ thống thuế hiện nay. Theo cách này, người nộp thuế không cần phải thanh toán trực tiếp, mà số tiền thuế sẽ được trừ đi từ các khoản chi phí mua hàng hoặc thu nhập của họ.

Căn cứ theo pháp lý

  • Luật Thuế giá trị gia tăng và các văn bản hợp nhất hướng dẫn thi hành;
  • Thông tư 219/2013/TT-BTC;
  • Thông tư 119/2014/TT-BTC ;
  • Thông tư 151/2014/TT-BTC;
  • Thông tư 26/2015/TT-BTC;
  • Thông tư 130/2016/TT-BTC.

Khấu trừ thuế GTGT là gì?

Có 2 phương pháp xác định nghĩa vụ thuế GTGT của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh là phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp, cụ thể:

Phương pháp khấu trừ thuế GTGT là việc bù trừ giữa số thuế GTGT đầu vào với số thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ (quý hoặc tháng). Từ đó xác định số thuế GTGT phải nộp hoặc chưa khấu trừ hết được chuyển sang kỳ sau.

Nghĩa vụ thuế GTGT được xác định:

Số thuế GTGT phải nộp trong kỳ = Số thuế GTGT đầu ra – Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Trong đó:

  • Số thuế GTGT đầu ra là tổng số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn GTGT trong kỳ; 
  • Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ bằng tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào đáp ứng các nguyên tắc và điều kiện được khấu trừ.
khấu trừ thuế gtgt

>>> Xem thêm: NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ DỰ THẢO LUẬT THUẾ GTGT SỬA ĐỔI

Nguyên tắc khấu trừ thuế gtgt đầu vào

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh, cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào tổn thất không được bồi thường như: thiên tai, hoả hoạn, các tổn thất không được bảo hiểm bồi thường, hàng hóa mất phẩm chất, quá hạn sử dụng phải tiêu huỷ, hao hụt trong định mức của hàng hoá trong quá trình vận chuyển, sản xuất

Ví dụ: Trong quá trình vận chuyển và bơm rót, xăng dầu có thể bị hao hụt; bột mì có thể bị mốc do bão lụt; và vải có thể bị cháy do hỏa hoạn.

Các khoản chi phí cho các tiện ích như trạm y tế, nhà ở dành cho công nhân trong khu công nghiệp, nhà nghỉ giữa ca làm việc, nhà vệ sinh, nhà để xe, và phòng thay quần áo cho công nhân sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh có thể được khấu trừ thuế GTGT. 

Đối với các nhà ở và trạm y tế nằm ngoài khu công nghiệp, việc mua bán, thuê hoặc xây dựng phải tuân thủ theo quy định về tiêu chuẩn thiết kế nhà ở công nhân trong khu công nghiệp và giá thuê nhà ở công nhân trong khu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động với cơ sở kinh doanh tại Việt Nam, chi phí thuê nhà không được khấu trừ thuế GTGT. 

Tuy nhiên, nếu các chuyên gia này là nhân viên của doanh nghiệp ở nước ngoài và được điều động sang Việt Nam, chi phí thuê nhà có thể được khấu trừ thuế GTGT nếu doanh nghiệp Việt Nam chi trả.

2. Không khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ dùng để sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT.
Đối với đầu vào của hàng hóa và dịch vụ được sử dụng cho mục đích sản xuất kinh doanh, bao gồm cả hàng hóa và dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT, đơn vị cần phải phân loại riêng biệt thuế GTGT đầu vào cho từng loại này. Phần thuế GTGT được sử dụng cho việc sản xuất kinh doanh hàng hóa và dịch vụ chịu thuế GTGT sẽ được khấu trừ.

Trong trường hợp không thể phân loại rõ ràng thuế GTGT đầu vào dành cho hàng hóa và dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT, việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào sẽ được xác định dựa trên tỷ lệ doanh thu không chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu. Điều này giúp đơn giản hóa quy trình khấu trừ thuế cho các doanh nghiệp khi không thể phân biệt rõ ràng giữa các loại thuế GTGT đầu vào.

Ví dụ: Trong năm N, doanh nghiệp mua hàng hoá A có tổng giá trị là 10.000.000đ, thuế suất 10%. Trong năm, công ty sử dụng 5.000.000đ được dùng để sản xuất hàng hoá chịu thuế và 5.000.000đ được dùng để sản xuất hàng hoá không chịu thuế. Khi đó, số thuế được khấu trừ của hàng hoá A trong năm N là 500.000đ.

khấu trừ thuế gtgt

3. Thuế GTGT đầu vào mua, đi thuê hoặc các hoạt động khác liên quan phải tính vào nguyên giá hoặc chi phí được trừ và không được khấu trừ: tài sản cố định và máy móc thiết bị: sản xuất vũ khí quốc phòng an ninh; sử dụng cho tổ chức tín dụng, bảo hiểm, chứng khoán, khám chữa bệnh, đào tạo; máy bay dân dụng, du thuyền không dùng để kinh doanh.

Đối với ô tô dưới 10 chỗ chở người không dùng để kinh doanh hoặc làm mẫu lái thử để kinh doanh ô tô có giá trị chưa có thuế GTGT trên 1,6 tỷ đồng, thuế GTGT tương đương giá trị trên 1,6 tỷ không được khấu trừ.

4. Thuế hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT không được khấu trừ đầu vào, ngoại trừ đối với hoạt động viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại, hoạt động liên quan đến chuẩn bị cho khai thác dầu khí, thuế GTGT đầu được khấu trừ.

Tiền thuế GTGT đã nộp theo quyết định của cơ quan hải quan được khấu trừ trừ trường hợp bị cơ quan hải quan xử phạt.

5. Đối với giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào mỗi lần từ 20 triệu trở lên, phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu không đáp ứng điều kiện trên, đơn vị thực hiện hạch toán tiền thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ vào nguyên giá của tài sản cố định hoặc chi phí tính thuế TNDN.

6. Thuế GTGT đầu vào được kê khai, khấu trừ trong kỳ phát sinh. Đơn vị kê khai khấu trừ bổ sung trước khi có quyết định thanh kiểm tra thuế nếu có sai sót khi kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

7. Chủ thể không kinh doanh góp vốn bằng tài sản mới chưa sử dụng, có hóa đơn hợp pháp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, nếu được hội đồng giao nhận vốn góp thông qua thì công ty nhận tài sản được kê khai và khấu trừ thuế GTGT theo hóa đơn mua tài sản.

8. Trong quá trình sản xuất khép kín, đơn vị sử dụng sản phẩm không chịu thuế GTGT để sản xuất thành phẩm chịu thuế thì thuế GTGT đầu vào ở các khâu được khấu trừ.

khấu trừ thuế gtgt

9. Đơn vị chuyển phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp sang khấu trừ, giá trị thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào bắt đầu được kê khai khấu trừ kể từ kỳ đầu tiên chuyển phương pháp. Đơn vị chuyển phương pháp khấu trừ thuế GTGT sang phương pháp tính trực tiếp, số thuế GTGT chưa khấu trừ hết (ngoại trừ số thuế đã được hoàn) được hạch toán vào chi phí được trừ.

10. Các đối tượng không phải là người nộp thuế GTGT như đơn vị hành chính sự nghiệp, văn phòng công ty không trực tiếp hoạt động kinh doanh thì không được phép khấu trừ thuế GTGT hay hoàn thuế GTGT. Nếu phát sinh sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT, các đơn vị này phải đăng ký, kê khai và nộp thuế GTGT riêng cho hoạt động sản xuất kinh doanh đó.

Ví dụ: Bệnh viện A, một đơn vị hành chính sự nghiệp, cho thuê phần không sử dụng hết của văn phòng của mình. Trong trường hợp này, bệnh viện A cần thực hiện hạch toán và kê khai riêng biệt để nộp thuế cho hoạt động cho thuê văn phòng. Tuy nhiên, thuế GTGT đầu vào từ các hàng hóa và dịch vụ phục vụ cho hoạt động của bệnh viện A không được khấu trừ hoặc hoàn thuế.

11. Trường hợp hoá đơn không mang tên công ty nhưng được khấu trừ đầu vào nếu hóa đơn mang tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền như: chi phí sửa chữa tài sản mà hoá đơn GTGT có ghi tên người tham gia bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền cho người tham gia bảo hiểm sửa chữa tài sản; chi phí liên quan đến thành lập doanh nghiệp, mua bán hàng hoá vật tư của các cá nhân được doanh nghiệp uỷ quyền trước khi thành lập doanh nghiệp.

12. Đơn vị không được khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn có các dấu hiệu: hóa đơn không đúng quy định pháp luật; hóa đơn không ghi hoặc ghi sai tên, mã số thuế, địa chỉ người bán và người mua; hóa đơn khống, giả, bị tẩy xóa; hóa đơn ghi sai giá trị mua bán thực tế.

Đại Lý Thuế ACCPRO

Bài viết trên đây là những thông tin mà Đại lý Thuế ACC PRO chia sẻ để giúp bạn biết được “Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào”. Nếu còn bất kỳ vướng mắc hay vấn đề nào còn chưa rõ cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé!    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.