Hóa đơn do cơ quan thuế đặt in vẫn là một phương tiện quan trọng trong quản lý tài chính của doanh nghiệp, song song với việc sử dụng hóa đơn điện tử. Trong quá trình mua bán và trao đổi hàng hóa dịch vụ, các doanh nghiệp vẫn có thể sử dụng hóa đơn này. Trước khi áp dụng, điều quan trọng là hiểu rõ về điều kiện và quy định áp dụng hóa đơn do cơ quan thuế đặt in. Bài viết này ACC PRO sẽ cung cấp thông tin chi tiết để giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

hoá đơn do cơ quan thuế đặt in

 Hóa đơn do cơ quan thuế đặt in là gì?

Theo Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, hóa đơn do cơ quan thuế đặt in là loại hóa đơn được tạo ra dưới dạng giấy bởi cơ quan thuế, được bán cho các tổ chức và cá nhân thuộc đối tượng và trường hợp được quy định mua hóa đơn từ cơ quan thuế.

Khi nào áp dụng hóa đơn do cơ quan thuế đặt in?

Đối tượng áp dụng hóa đơn do cơ quan thuế đặt in và các trường hợp áp dụng

Các Cục Thuế trên toàn quốc đặt in hóa đơn để bán cho các đơn vị kinh doanh, doanh nghiệp và cá nhân thuộc phạm vi sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế đặt in. Điều này được quy định cụ thể trong Điều 23 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP về việc áp dụng hóa đơn do cơ quan thuế đặt in.

Đối tượng áp dụng hóa đơn do cơ quan thuế đặt in

  1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa.
  2. Hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh tại các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Địa bàn này được xác định theo Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư được ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015.
  3. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác, theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và được Bộ Tài chính xác nhận, trừ các doanh nghiệp hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và khu công nghệ cao.
hoá đơn do cơ quan thuế đặt in

>>> Xem thêm: QUY ĐỊNH VỀ HOÁ ĐƠN DO CƠ QUAN THUẾ ĐẶT IN

Các trường hợp áp dụng hóa đơn do cơ quan thuế đặt in như sau

  1. Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, và cá nhân kinh doanh không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, không có hạ tầng công nghệ thông tin, không có hệ thống phần mềm kế toán, và không có phần mềm lập hóa đơn điện tử để sử dụng hóa đơn điện tử và để truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và cơ quan thuế.
  2. Các đối tượng mua hóa đơn từ cơ quan thuế đặt in trong thời gian tối đa 12 tháng, đồng thời cơ quan thuế có giải pháp chuyển đổi dần sang áp dụng hóa đơn điện tử.
  3. Trong thời gian hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin cấp mã hóa đơn của cơ quan thuế gặp sự cố theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Quy định về bán hóa đơn do cơ quan thuế đặt in

Việc bán hóa đơn cho các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân thuộc phạm vi sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế đặt in phải tuân thủ các quy định của Pháp luật về hóa đơn chứng từ, như được quy định tại Điều 24 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Cụ thể:

hoá đơn do cơ quan thuế đặt in
  1. Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ và cá nhân kinh doanh thuộc phạm vi được cơ quan thuế bán hóa đơn phải gửi đơn đề nghị mua hóa đơn cho cơ quan thuế khi mua hóa đơn, kèm theo các thông tin cần thiết.
  2. Cơ quan thuế bán hóa đơn cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ và cá nhân kinh doanh theo tháng. Số lượng hóa đơn bán không vượt quá một quyển 50 số cho mỗi loại hóa đơn cho đối tượng kinh doanh lần đầu. Trong trường hợp đã sử dụng hết hóa đơn mua lần đầu nhưng chưa hết tháng, cơ quan thuế sẽ xem xét số lượng hóa đơn đã sử dụng để quyết định số lượng hóa đơn bán lần tiếp theo, nhưng không vượt quá số lượng hóa đơn đã sử dụng trong tháng mua trước đó.
  3. Hóa đơn do Cục Thuế đặt in để bán được thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và trước khi bán lần đầu, Cục Thuế phải lập thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu đính kèm hóa đơn Mẫu trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
  4. Hóa đơn giấy do Cục Thuế đặt in được bán theo giá bảo đảm bù đắp chi phí thực tế, không vì mục tiêu lợi nhuận.

Các cá nhân, đơn vị và doanh nghiệp cần chú ý và tuân thủ các quy định về bán hóa đơn do cơ quan thuế đặt in để mua và sử dụng hóa đơn một cách hiệu quả.

Đại Lý Thuế ACCPRO

Bài viết trên đây là những thông tin mà Đại lý Thuế ACC PRO chia sẻ để giúp bạn biết được “Khi nào áp dụng hoá đơn do cơ quan thuế đặt in”. Nếu còn bất kỳ vướng mắc hay vấn đề nào còn chưa rõ cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé!   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.