Hóa đơn do cơ quan thuế đặt in có sự quản lý chặt chẽ hơn so với hóa đơn điện tử, đặc biệt trong việc xác định các đối tượng bán hàng, thủ tục và số lượng hóa đơn được phát hành. Để thấu hiểu rõ hơn về các quy định liên quan đến mua bán hóa đơn do cơ quan thuế đặt in, điều quan trọng là tìm hiểu kỹ Điều 24 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

hoá đơn do cơ quan thuế đặt in

Hóa đơn do cơ quan thuế đặt in là hóa đơn giấy

Sự tiến bộ không ngừng của công nghệ đồng thời với nhu cầu tối ưu hóa quản lý hóa đơn và chứng từ đã tạo ra điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) trở nên phổ biến trong các tổ chức và doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những tình huống mà các tổ chức, doanh nghiệp, hoặc cá nhân cần sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế đặt in.

Hóa đơn do cơ quan thuế đặt in là những hóa đơn được in trên giấy bởi cơ quan thuế để cung cấp cho tổ chức và cá nhân sử dụng khi thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (được quy định tại Khoản 3 Điều 3 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP).

Đối tượng được phép sử dụng và mua hóa đơn từ cơ quan thuế đặt in được quy định tại Điều 23 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP bao gồm:

 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế qua phương tiện điện tử, thiếu hạ tầng công nghệ thông tin, không sử dụng hệ thống phần mềm kế toán hoặc phần mềm lập HĐĐT để truyền và gửi dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và cơ quan thuế.
 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh gặp sự cố về hạ tầng công nghệ thông tin khi cần mã hóa đơn từ cơ quan thuế.
hoá đơn do cơ quan thuế đặt in

>>> Xem thêm: 5 TRƯỜNG HỢP THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Quy định về mua bán hóa đơn do cơ quan thuế đặt in

Pháp luật về hóa đơn chứng từ điều chỉnh quy trình bán hóa đơn do cơ quan thuế đặt in theo hệ thống quy định cụ thể. Điều 24 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP đặt ra các yêu cầu đặc biệt mà các tổ chức và cá nhân cần chú ý khi mua hóa đơn này.

1. Quy định về thủ tục mua bán hóa đơn do cơ quan thuế đặt in

Hóa đơn do cơ quan thuế đặt in chỉ được cung cấp cho đối tượng mua gồm doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, và cá nhân kinh doanh theo quy định chi tiết tại Điều 23 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Đối với những người mua thuộc đối tượng được phép mua, họ cần tuân thủ các quy định và thủ tục mua hóa đơn như sau:

Đối với người mua:

 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được cơ quan thuế bán hóa đơn phải có đơn đề nghị mua hóa đơn gửi cơ quan thuế khi mua hóa đơn.
 • Mẫu đề nghị mua hóa đơn theo Mẫu số 02/ĐN-HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.
 • Người mua lần đầu phải có văn bản cam kết (theo Mẫu số 02/CK-HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này) về:
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh;
 • Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
 • Địa chỉ SX-KD phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền;
 • Khi mua hóa đơn, người mua (người có tên trong đơn hoặc người được doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, người được ủy quyền bằng giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật) phải xuất trình kèm theo giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật.

Đối với người bán:

 • Kiểm tra hồ sơ mua hóa đơn đặt in xem đúng và đầy đủ chưa.
 • Yêu cầu người mua khi đến mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành phải tự chịu trách nhiệm ghi hoặc đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hóa đơn trước khi mang ra khỏi cơ quan thuế.

2. Quy định về số lượng bán hóa đơn do cơ quan thuế đặt in theo tháng

Hóa đơn giấy do cơ quan thuế đặt in bán cho người mua có quy định về giá như sau:

 • Giá bán theo giá bảo đảm bù đắp chi phí thực tế, không vì mục tiêu lợi nhuận;
 • Cục trưởng Cục Thuế quyết định và niêm yết giá bán;
 • Cơ quan thuế các cấp không được thu thêm bất kỳ khoản thu nào ngoài giá bán đã niêm yết.
 • Tất cả các đơn vị trực thuộc Cục Thuế bán, cấp cùng một loại hóa đơn do Cục Thuế phát hành.
hoá đơn do cơ quan thuế đặt in

3. Quy định về thông báo công khai hóa đơn do Cục thuế đặt in để bán

Ngoài các quy định về đối tượng bán và số lượng bán hóa đơn do cơ quan thuế đặt in, còn có các quy định về việc công bố thông tin về hóa đơn do Cục thuế đặt in để bán cho người mua. Chi tiết như sau:

 • Trước khi bán hóa đơn lần đầu, Cục Thuế phải lập thông báo phát hành hóa đơn theo Mẫu số 02/PH-HĐG trong Phụ lục IB của Nghị định 123/2020/NĐ-CP và công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
 • Thông báo phát hành hóa đơn phải bao gồm cả hóa đơn mẫu và phải được niêm yết rõ ràng tại các cơ sở trực thuộc Cục Thuế trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.
 • Nội dung của Thông báo phát hành hóa đơn bao gồm:
  • Thông tin về tên và mã số thuế của Cục Thuế phát hành hóa đơn;
  • Địa chỉ và số điện thoại liên hệ;
  • Chi tiết về các loại hóa đơn phát hành, bao gồm tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số… đến số…);
  • Thông tin về tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hóa đơn (đối với hóa đơn đặt in);
  • Ngày lập Thông báo phát hành, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị.

Hóa đơn mẫu phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nội dung và có số hóa đơn là một chuỗi các chữ số 0 in hoặc đóng chữ “Mẫu” trên tờ hóa đơn. Trong trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành hoặc mẫu hóa đơn, Cục Thuế phải tiến hành thủ tục thông báo phát hành mới theo quy định.

4. Quy định về giá bán hóa đơn do cơ quan thuế đặt in

Hóa đơn giấy do cơ quan thuế đặt in bán cho người mua được quy định về giá như sau:

 • Giá bán được xác định dựa trên chi phí thực tế và không hướng đến mục tiêu lợi nhuận.
 • Quyết định và niêm yết giá bán được thực hiện bởi Cục trưởng Cục Thuế.
 • Các cơ quan thuế không được thu thêm bất kỳ khoản thu nào khác ngoài giá bán đã được niêm yết.
 • Tất cả các đơn vị trực thuộc Cục Thuế bán và cấp cùng một loại hóa đơn do Cục Thuế phát hành.
Đại Lý Thuế ACCPRO

Bài viết trên đây là những thông tin mà Đại lý Thuế ACC PRO chia sẻ để giúp bạn biết được “Quy định về hoá đơn do cơ quan thuế đặt in”. Nếu còn bất kỳ vướng mắc hay vấn đề nào còn chưa rõ cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé!   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.