Các hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ mua vào thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT không cần được kê khai trên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào theo nguyên tắc quy định.

thuế gtgt

Hoá đơn là gì? Hoá đơn không chịu thuế là gì?

Theo quy định của Điều 3 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, hóa đơn là chứng từ kế toán ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, có thể có dạng điện tử khi được tạo và ký số bằng phương tiện điện tử. Hóa đơn không chịu thuế GTGT áp dụng cho hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu hoặc được miễn thuế GTGT, như sản phẩm nông nghiệp, chăn nuôi, chuyển quyền sử dụng đất, các dịch vụ y tế, giáo dục, phần mềm máy tính, và nhiều loại hàng hóa, dịch vụ khác.

Theo Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp sau:

  • Tái bảo hiểm ra nước ngoài; chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài; chuyển nhượng vốn, cấp tín dụng, đầu tư chứng khoán ra nước ngoài…
  • Xăng, dầu bán cho xe ô tô của cơ sở kinh doanh trong khu phi thuế quan mua tại nội địa…
  • Xe ô tô bán cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan.

Doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh khác vẫn phải kê khai thuế GTGT cho các hàng hóa và dịch vụ chịu thuế suất 0%, nhưng có quyền khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào.

Cách kê khai hóa đơn không chịu thuế GTGT, thuế suất 0% đầu vào năm 2023

1. Cách kê khai hóa đơn không chịu thuế GTGT

Để tìm hiểu cách kê khai hóa đơn không chịu thuế GTGT, ta có thể tham khảo Công văn số 4943/TCT-CS, ngày 10/11/2014 của Tổng cục Thuế. Theo quy định này, việc kê khai các hóa đơn mua vào không chịu thuế GTGT có thể thực hiện như sau: Đối với hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế, không cần phải lập bảng kê hóa đơn, chứng từ mua vào theo quy định. Tuy nhiên, trên phần mềm HTKK, Phụ lục bảng kê mua vào đã được loại bỏ. 

Do đó, khi kê khai hóa đơn không chịu thuế GTGT, bạn có thể nhập giá trị hàng hóa, dịch vụ vào chỉ tiêu 23 trên tờ khai 01/GTGT. Theo quy định hiện hành, thuế GTGT đầu vào cho hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh không chịu thuế và không được khấu trừ. Vì vậy, không cần phải kê khai trên bảng kê mua vào (Pl 01-2/GTGT) theo Thông tư 119. Đơn giản chỉ cần nhập giá trị vào chỉ tiêu 23 trên tờ khai là đủ.

thuế gtgt

>>> Xem thêm: THUẾ SUẤT GTGT NGÀNH DỊCH VỤ ĂN UỐNG F&B NĂM 2024

2. Cách kê khai hóa đơn chịu thuế suất 0%

Theo quy định của pháp luật, thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0%. Vì được khấu trừ, khi kê khai hóa đơn chịu thuế suất 0%, bạn cần nhập thông tin vào DÒNG SỐ 1 trên bảng kê mua vào (PL 01-2/GTGT) với nội dung “Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế.”

Cách kê khai hóa đơn không chịu thuế GTGT, thuế suất 0% đầu ra năm 2023

1. Cách kê khai hóa đơn không chịu thuế GTGT

Trong việc kê khai hóa đơn không chịu thuế GTGT đầu ra, quy trình tương tự như khi kê khai hóa đơn không chịu thuế GTGT đầu vào. Do đó, khi thực hiện kê khai hóa đơn không chịu thuế, thông tin cần được bảng kê vào DÒNG SỐ 1 trên bảng kê bán ra (PL 01-1/GTGT) với nội dung “Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT).”

hoá đơn điện tử

2. Cách kê khai hóa đơn chịu thuế GTGT 0%

Để kê khai hóa đơn chịu thuế suất 0%, quy trình tùy thuộc vào phương pháp khấu trừ hoặc khai thuế trực tiếp. Theo phương pháp khấu trừ, bạn cần kê khai thông tin hóa đơn thương mại (hoặc hóa đơn GTGT 0%) vào Chỉ tiêu 29 – “Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%” trên Tờ khai 01/GTGT. Nếu áp dụng phương pháp trực tiếp, bạn sẽ kê khai hóa đơn vào Chỉ tiêu 21 – “Doanh thu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0%” trên Tờ khai 04/GTGT.

Thời điểm kê khai thuế GTGT hàng xuất khẩu cũng cần tuân theo quy định rõ ràng. Ví dụ, nếu công ty xuất khẩu lô hàng cho doanh nghiệp chế xuất và lập hóa đơn GTGT thuế suất 0% cho lô hàng vào ngày 30/03/2019, nhưng ngày xác nhận và hoàn tất thủ tục trên tờ khai hải quan là ngày 05/04/2019, thì thời điểm kê khai thuế GTGT và xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là tháng 04/2019 (đối với kê khai theo tháng).

Tóm lại, bạn cần kê khai thông tin vào DÒNG SỐ 2 – “Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%” trên bảng kê bán ra (PL 01-1/GTGT).

Đại Lý Thuế ACCPRO

Bài viết trên đây là những thông tin mà Đại lý Thuế ACCPRO chia sẻ để giúp bạn biết được “Hoá đơn không chịu thuế GTGT kê khai thế nào?”. Nếu còn bất kỳ vướng mắc hay vấn đề nào còn chưa rõ cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé!   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.