Doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp tờ khai thuế GTGT hằng kỳ để báo cáo cơ quan quản lý về nghĩa vụ thuế GTGT. Có 2 kỳ kê khai thuế GTGT: kỳ kê khai thuế theo tháng và theo quý. Vậy đối tượng nào cần thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng, đối tượng nào được kê khai thuế GTGT theo quý? Doanh nghiệp không phát sinh hoạt động mua bán có cần nộp tờ khai…?

kê khai thuế gtgt

1. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý

Theo Điều 9 của Thông tư 126/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp có tổng doanh thu dưới 50 tỷ đồng trong năm trước đó được phép chọn kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý từ năm tiếp theo. Ví dụ, nếu công ty A có doanh thu 49 tỷ đồng trong năm 2021, từ năm 2022 có thể chuyển sang kê khai theo quý và phải gửi Phụ lục I theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP trước ngày 31/01/2022.

Nếu sau đó doanh nghiệp phát hiện không đủ điều kiện kê khai theo quý, họ phải:

  • Chuyển sang kê khai theo tháng từ tháng đầu tiên phát hiện.
  • Nộp bản xác định số tiền thuế phải nộp theo tháng, kèm theo số tiền tăng thêm so với số đã kê khai theo quý theo Phụ lục I Nghị định 126/2020/NĐ-CP.
  • Không phải nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng của các quý trước đó.

2. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng

Theo Điều 8 của Thông tư 126/2020/NĐ-CP, việc kê khai thuế GTGT theo tháng áp dụng cho các đơn vị có tổng doanh thu từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ trên 50 tỷ đồng theo tờ khai thuế GTGT của năm trước. 

Chẳng hạn, nếu công ty Xây Dựng và Thương Mại Tường Vân có doanh thu là 52 tỷ đồng trong năm 2020, họ thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng theo quy định.

kê khai thuế gtgt

>>> Xem thêm: LÃI VAY CÓ BỊ TÍNH THUẾ GTGT HAY KHÔNG?

3. Một số trường hợp lưu ý khi kê khai thuế GTGT

Đối với doanh nghiệp mới thành lập:

Đơn vị mới thành lập được quyền chọn cách kê khai thuế GTGT theo quý. Sau khi hoạt động đủ 12 tháng, dựa vào doanh thu của năm trước liền kề (năm dương lịch đủ 12 tháng đầu tiên), đơn vị sẽ xác định xem có lựa chọn kê khai theo tháng hay theo quý.

Ví dụ, Công ty TNHH Du Lịch Đại Phát, thành lập ngày 27/09/2021:

  • Trong năm 2021, công ty có thể chọn kê khai thuế GTGT theo quý hoặc tháng.
  • Năm 2021, do công ty chưa hoạt động đủ 12 tháng, năm 2022 vẫn có quyền lựa chọn kê khai theo quý hoặc tháng.
  • Năm 2022, nếu doanh thu đạt 52 tỷ đồng, công ty sẽ chuyển sang kê khai thuế GTGT theo tháng từ năm 2023.

Công ty giai đoạn mới thành lập hoặc các công ty đã hoạt động nhưng không phát sinh hóa đơn bán ra, mua vào có cần kê khai thuế GTGT không?

Theo Điểm c, Khoản 1, Điều 10 của Thông tư 156/2013/TT-BTC:

Các doanh nghiệp, khi áp dụng loại thuế khai theo tháng, quý, tạm tính theo quý hoặc năm, sẽ vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn, ngay cả khi trong kỳ tính thuế không có nghĩa vụ thuế hoặc nếu đang được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế. Điều này không áp dụng trong trường hợp chấm dứt hoạt động kinh doanh, tạm ngừng kinh doanh theo hướng dẫn tại Điểm đ, Khoản 1, Điều này, và các trường hợp được miễn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 của Thông tư này.

kê khai thuế gtgt

Đối với kỳ kê khai của chi nhánh

Đối với đơn vị thực hiện khai thuế tập trung cho địa điểm kinh doanh, đơn vị phụ thuộc tại trụ sở chính, doanh thu để xác định nộp thuế theo tháng hoặc quý cần tính thêm cả doanh thu của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh. 

Ví dụ: Công ty TNHH Công Nghệ An Phát kê khai thuế GTGT theo quý. Trên địa bàn thành phố Hà Nội, công ty có 3 chi nhánh hạch toán phụ thuộc và 1 địa điểm kinh doanh. Năm 2021, doanh thu của công ty là 45 tỷ đồng, doanh thu của 3 chi nhánh và 1 địa điểm kinh doanh là 7 tỷ đồng. Năm 2022, công ty phải chuyển sang kê khai theo tháng do tổng doanh thu năm 2021 của công ty và các chi nhánh phụ thuộc, địa điểm kinh doanh bằng 50 tỷ đồng.

Đối với đơn vị có chi nhánh phụ thuộc thực hiện kê khai độc lập, doanh thu để xác định kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý của đơn vị không bao gồm doanh thu của chi nhánh phụ thuộc kê khai độc lập. Chi nhánh kê khai độc lập tự xác định điều kiện kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý dựa theo doanh thu trên tờ khai thuế GTGT đã nộp.

Ví dụ: Công ty TNHH tư vấn ACCPRO có trụ sở chính tại TP Hồ Chí Minh và 1 chi nhánh tại TP Hà Nội hạch toán phụ thuộc. Năm 2022, công ty và chi nhánh đều thực hiện kê khai thuế GTGT với cơ quan thuế quản lý theo quý . Hết năm, xác định doanh thu của trụ sở là 65 tỷ, chi nhánh Hà Nội là 14 tỷ. Sang năm 2023, trụ sở công ty phải chuyển kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng, chi nhánh vẫn thực hiện kê khai GTGT theo quý.

Đối với cơ sở kinh doanh tạm ngưng hoạt động:

Trước khi tạm ngừng kinh doanh, đơn vị cần nộp đầy đủ tờ khai thuế GTGT theo tháng/quý. Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh và không phát sinh nghĩa vụ thuế GTGT, đơn vị không có yêu cầu nộp tờ khai thuế GTGT trong khoảng thời gian đó.

Trong trường hợp tạm ngừng không trọn tháng/quý, đơn vị vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng/quý đó. Sau khi tạm ngừng kinh doanh, đơn vị sẽ kê khai thuế GTGT theo chu kỳ của kỳ trước khi tạm ngừng.

Ví dụ 1: Công ty TNHH Tư Vấn Kế Toán Vân Hà (kê khai theo quý)

Ngày 29/06/2021, công ty tạm ngừng kinh doanh 1 năm. Do quý 2 năm 2021 không trọn quý, công ty vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT quý 2 năm 2021.

Ví dụ 2: Công ty TNHH Kim Ngọc Kỳ Duyên (kê khai theo tháng)

Ngày 01/04/2021, công ty tạm ngừng kinh doanh 45 ngày. Do tháng 4 năm 2021 tạm ngừng trọn tháng, công ty không phải nộp tờ khai thuế GTGT tháng 4. Tháng 5 năm 2021, sau khi hoạt động lại từ ngày 16/05/2021, công ty sẽ kê khai và nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng 5/2021.

Đại Lý Thuế ACCPRO

Bài viết trên đây là những thông tin mà Đại lý Thuế ACCPRO chia sẻ để giúp bạn biết được “Xác định kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý”. Nếu còn bất kỳ vướng mắc hay vấn đề nào còn chưa rõ cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé!   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.