Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh là nơi thực hiện hoạt động kinh doanh. Theo đó, hộ kinh doanh có thể đăng ký tại 02 địa điểm khác nhau không?

hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh có thể đăng ký tại 2 địa điểm khác nhau không?

Theo quy định của Điều 86 trong Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, một hộ kinh doanh có thể đăng ký hoạt động ở nhiều địa điểm khác nhau, nhưng chỉ được chọn một địa điểm để xác định là trụ sở chính.

Nhưng đối với các địa điểm khác nằm ngoài trụ sở chính, quy trình yêu cầu thông báo tới cơ quan quản lý thuế và cơ quan quản lý thị trường tại các địa phương tương ứng là bắt buộc.

Theo hướng dẫn từ Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT và Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT, khi hộ kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh ở các địa điểm khác ngoài trụ sở chính, họ cần phải thông báo về những địa điểm kinh doanh đó tới Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện, tại nơi đặt trụ sở chính của hộ kinh doanh.

Phòng Tài chính – Kế hoạch sẽ tiếp nhận thông báo về các địa điểm kinh doanh này và cung cấp thông tin về mã số thuế cũng như cơ quan thuế trực tiếp quản lý địa điểm kinh doanh đó cho hộ kinh doanh. Điều này giúp hỗ trợ hộ kinh doanh trong việc quản lý và thực hiện nghiệp vụ tại các địa điểm hoạt động của họ.

hộ kinh doanh

Điểm h khoản 3 Điều 5 Thông tư số 105/2020/TT-BTC quy định:

h) Người nộp thuế là hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và cá nhân khác theo quy định tại Điểm i, k, l, n Khoản 2 Điều 4 Thông tư này được cấp mã số thuế 10 chữ số cho người đại diện hộ gia đình, người đại diện hộ kinh doanh, cá nhân và cấp mã số thuế 13 chữ số cho các địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Tại các địa điểm ngoài trụ sở chính, hộ kinh doanh sẽ được cấp mã số thuế 13 chữ số để phản ánh hoạt động kinh doanh tại những địa điểm này. Điều này cho phép hộ kinh doanh linh hoạt quyết định hoạt động ở nhiều địa điểm khác nhau.

Quy trình này đòi hỏi hộ kinh doanh phải đăng ký một địa điểm làm trụ sở chính và đồng thời thông báo tới Phòng Tài chính – Kế hoạch tại trụ sở chính về các địa điểm kinh doanh khác mà họ có hoạt động. Điều này giúp cơ quan quản lý có thông tin đầy đủ về mạng lưới hoạt động kinh doanh của hộ để thực hiện quản lý và hỗ trợ phù hợp.

Một hộ kinh doanh có thể có bao nhiêu địa điểm kinh doanh?

Trước đó, theo quy định của Điều 66 và Điều 72 trong Nghị định 78/2015/NĐ-CP, hộ kinh doanh chỉ được phép đăng ký hoạt động tại một địa điểm duy nhất, trừ trường hợp kinh doanh buôn chuyến hoặc hoạt động kinh doanh lưu động.

Tuy nhiên, từ ngày 4/1/2021, Điều 86 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP đã loại bỏ ràng buộc này, mở ra cơ hội cho hộ kinh doanh mở rộng hoạt động tại nhiều địa điểm khác nhau mà không bị giới hạn về số lượng địa điểm.

Cụ thể, khoản 2 Điều 86 Nghị định 01/2021 quy định:

2. Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.

Đúng vậy, hộ kinh doanh được tự do hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm và không bị hạn chế số lượng địa điểm, nhưng phải chọn một địa điểm để đóng vai trò là trụ sở chính của hộ kinh doanh.

hộ kinh doanh

>>> Xem thêm: Cách tính thuế hộ kinh doanh cá thể theo phương pháp kê khai

Thủ tục thông báo địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

Việc thông báo việc mở địa điểm kinh doanh mới của hộ kinh doanh được xem như là việc điều chỉnh thông tin trong hồ sơ đăng ký hoạt động của hộ.

Để hoàn tất hồ sơ thông báo địa điểm kinh doanh mới, cần bao gồm:

  • Thông báo điều chỉnh thông tin đăng ký hoạt động của hộ kinh doanh (có thể có trong Phụ lục III-2 theo hướng dẫn của thông tư 02/2023/TT-BKHĐT).
  • Giấy ủy quyền cho người được phép thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin đăng ký hoạt động của hộ kinh doanh (trong trường hợp chủ hộ không thể thực hiện trực tiếp).

Trong vòng 3 ngày làm việc, Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện, tại trụ sở chính của hộ kinh doanh, sẽ tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Sau đó, họ sẽ cung cấp kết quả về mã số thuế cũng như thông tin về cơ quan thuế trực tiếp quản lý địa điểm kinh doanh mới được đăng ký.

Hộ kinh doanh đăng ký nhiều địa điểm kinh doanh mà không thông báo thì bị xử phạt thế nào?

Căn cứ theo nội dung tại điểm g khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 63 Nghị định 122/2021/NĐ-CP

“1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với các hành vi:

g) Hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng không thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh, cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

b) Buộc thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e và điểm g khoản 1 Điều này.”

Tóm lại nếu hộ kinh doanh đăng ký nhiều địa điểm kinh doanh mà không thông báo thì sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng.

Đại Lý Thuế ACCPRO

Bài viết trên đây là những thông tin mà Đại lý Thuế ACCPRO chia sẻ để giúp bạn biết được “Hộ kinh doanh có thể đăng ký 2 địa điểm kinh doanh không?”. Nếu còn bất kỳ vướng mắc hay vấn đề nào còn chưa rõ cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé!   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.