Khi một công ty tạm ngừng hoạt động kinh doanh nhưng vẫn tiếp tục sử dụng hóa đơn, đó là vi phạm pháp luật. Kế toán cần hiểu rõ cách xử lý hóa đơn trong tình huống công ty tạm ngừng kinh doanh. Trong bài viết này, ACCPRO sẽ hướng dẫn về cách xử lý hóa đơn điện tử khi công ty tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

hoá đơn

Công ty tạm ngừng kinh doanh có được xuất hóa đơn không?

Theo quy định tại Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2020, trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, công ty phải đảm bảo nộp đủ các khoản thuế và các khoản nợ BHXH, BHYT, BHTN còn tồn đọng. Đồng thời, công ty cần tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành các cam kết đã ký kết với khách hàng và nhân viên (trừ khi có thỏa thuận khác với các bên liên quan).

Bổ sung vào đó, theo quy định tại Điều 4 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, công ty không được sử dụng hóa đơn và không cần phải nộp báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn. Chỉ khi được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng hóa đơn theo quy định, công ty mới phải lập hồ sơ khai thuế và báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định.

Do đó, trong trường hợp công ty đang tạm ngừng kinh doanh, không được thực hiện bất kỳ giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ và không được phép xuất hóa đơn điện tử. Nếu công ty cần sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày tạm ngừng kinh doanh, thì cần tuân theo quy trình cấp hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, và xem xét theo quy định tại Điều 16 Nghị định 123.

tạm ngưng kinh doanh

Hướng dẫn xử lý hóa đơn của công ty đang tạm ngừng kinh doanh

Tổng cục Thuế đã công bố hướng dẫn xử lý hóa đơn trong giai đoạn tạm ngừng kinh doanh, theo Công văn 11797/BTC-TCT:

Đối với doanh nghiệp, tổ chức chưa thực hiện kê khai khấu trừ thuế GTGT:

Cơ quan Thuế thông báo bằng văn bản yêu cầu tạm dừng kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với các hóa đơn có dấu hiệu vi phạm pháp luật và chờ kết quả chính thức từ cơ quan có thẩm quyền. Người nộp thuế chỉ được phép kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn không vi phạm pháp luật.

Đối với doanh nghiệp, tổ chức đã kê khai khấu trừ thuế GTGT:

Cơ quan Thuế thông báo bằng văn bản để yêu cầu công ty điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã được khấu trừ.

Trong trường hợp công ty khẳng định việc mua bán hàng hóa và sử dụng hóa đơn GTGT đầu vào cho kê khai khấu trừ là đúng quy định, công ty phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đồng thời, cơ quan Thuế sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra tại trụ sở công ty để kiểm chứng và xử lý vi phạm theo quy định.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, cơ quan Thuế thực hiện xác minh và đối chiếu với công ty về các nội dung sau:

  • Kiểm tra hàng hóa: Hợp đồng mua bán hàng hóa (nếu có); quá trình giao nhận hàng; địa điểm và phương tiện vận chuyển hàng; chi phí vận chuyển; chủ sở hữu và nguồn gốc hàng hóa trước thời điểm giao nhận hàng.
  • Xác minh thanh toán: Ngân hàng giao dịch; đối tượng thực hiện giao dịch; số tiền giao dịch; hình thức thanh toán và chứng từ thanh toán.
  • Kiểm tra xuất khẩu hàng hóa: Tờ khai hải quan có xác nhận xuất khẩu từ cơ quan hải quan; chứng từ thanh toán qua ngân hàng và vận đơn (nếu có).

Các bước này giúp cơ quan Thuế xác minh và đánh giá rõ ràng về các giao dịch và hóa đơn trong thời gian tạm ngừng kinh doanh của công ty.

hoá đơn

Những lưu ý khi doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Theo quy định tại Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, công ty tạm ngừng kinh doanh phải thông báo ít nhất 03 ngày trước. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được vượt quá 01 năm và không có hạn chế về số lần tạm ngừng liên tiếp.

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuế không cần phải nộp báo cáo thuế, trừ khi công ty tạm ngừng kinh doanh không đủ thời gian là một tháng, một quý hoặc một năm tài chính, thì vẫn cần phải nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý và không phải nộp hồ sơ quyết toán cuối năm.

Công ty tạm ngừng hoạt động kinh doanh chỉ cần thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh mà không cần phải thông báo cho cơ quan Thuế. Trong trường hợp này, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ chuyển thông tin về tạm ngừng kinh doanh đến cơ quan Thuế.

Nếu người nộp thuế thông báo tạm ngừng kinh doanh trước ngày 30/1, công ty sẽ không phải nộp lệ phí môn bài cho năm tạm ngừng kinh doanh nếu chưa thanh toán. Tuy nhiên, nếu lệ phí đã được nộp trước đó, công ty sẽ không được hoàn lại số tiền này.

Điều này giúp rõ ràng về quy trình và các điều kiện áp dụng khi công ty quyết định tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

Đại Lý Thuế ACCPRO

Bài viết trên đây là những thông tin mà Đại lý Thuế ACCPRO chia sẻ để giúp bạn biết được “Cách xử lý hoá đơn của công ty tạm ngưng kinh doanh”. Nếu còn bất kỳ vướng mắc hay vấn đề nào còn chưa rõ cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé!   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.