Thông thường, thời điểm tạo hóa đơn thường tương đương với thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa. Liệu hóa đơn điện tử có thể được tạo gộp không? Bài viết này ACCPRO sẽ giải đáp hết giúp bạn nhé.

hoá đơn điện tử

Hóa đơn điện tử là gì?

Hóa đơn điện tử là một bộ thông tin ghi chép về các giao dịch mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, được tạo, xử lý, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý thông qua các phương tiện điện tử.

Việc tạo và xử lý hóa đơn điện tử được thực hiện trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi họ thực hiện các giao dịch bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ. Hóa đơn này cũng phải tuân theo quy định về lưu trữ theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Các loại hóa đơn điện tử bao gồm nhiều dạng như hóa đơn xuất khẩu, hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng và các loại khác như tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm. Các loại hóa đơn này được lập theo các quy định quốc tế và theo quy định cụ thể của pháp luật có liên quan.

Hóa đơn điện tử phải tuân theo nguyên tắc xác định số hóa đơn theo thứ tự thời gian liên tục, mỗi số hóa đơn chỉ được sử dụng một lần duy nhất.

hoá đơn điện tử

Tổng hợp các văn bản quy định về nguyên tắc xuất hóa đơn điện tử

Nguyên tắc và quy định về xuất hóa đơn điện tử được thể hiện qua các văn bản luật như sau:

  • Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP: Đây là các nghị định điều chỉnh việc xuất hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ. Chúng điều chỉnh quy trình và tiêu chuẩn cần tuân theo khi phát hành hóa đơn điện tử.
  • Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư 119/2014/TT-BTC: Đây là các thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về việc cung cấp hóa đơn điện tử dựa trên các nghị định trên. Chúng tập trung vào việc điều chỉnh, làm rõ và thực hiện các quy định cụ thể hơn về hóa đơn điện tử.
  • Thông tư số 26/2015/TT-BTC: Thông tư này hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế, điều chỉnh các quy định về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ trong khuôn khổ của Nghị định 12/2015/NĐ-CP.
  • Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT: Thông tư này xác định cách thức cung cấp dịch vụ và giải pháp công trực tuyến để hỗ trợ truy cập thuận tiện vào các trang thông tin và cổng thông tin điện tử liên quan đến hóa đơn điện tử.
  • Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC: Các văn bản này hướng dẫn về nguyên tắc sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, tập trung vào quy định và hướng dẫn cụ thể về việc cung cấp hóa đơn điện tử, bao gồm các trường hợp, tiêu chuẩn và quy trình cụ thể để tuân thủ.
hoá đơn điện tử

Hóa đơn điện tử có được xuất gộp không?

Tùy thuộc vào loại hàng hóa, dịch vụ mua bán, cung cấp, hóa đơn điện tử có thể xuất gộp hoặc không. Cụ thể, các trường hợp sau được xuất gộp hóa đơn điện tử:

Cung cấp dịch vụ viễn thông (gồm cả dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng) thông qua bán thẻ trả trước, thu cước phí hòa mạng khi khách đăng ký sử dụng dịch vụ mà khách không yêu cầu xuất hóa đơn GTGT/không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế:

  • Cuối mỗi ngày/định kỳ trong tháng, cơ sở kinh doanh dịch vụ lập chung một hóa đơn GTGT ghi nhận tổng doanh thu phát sinh theo từng dịch vụ người mua không lấy hóa đơn/không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.

Cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, dịch vụ chuyển tiền qua ví điện tử, dịch vụ ngừng và cấp điện trở lại của đơn vị phân phối điện cho người mua là cá nhân không kinh doanh/cá nhân kinh doanh nhưng không có nhu cầu lấy hóa đơn:

  • Cuối ngày/cuối tháng đơn vị thực hiện xuất hóa đơn tổng căn cứ thông tin chi tiết từng giao dịch phát sinh trong ngày, trong tháng tại hệ thống quản lý dữ liệu của đơn vị.

Cơ sở kinh doanh thương mại bán lẻ, kinh doanh dịch vụ ăn uống theo mô hình hệ thống cửa hàng bán trực tiếp đến người tiêu dùng nhưng việc hạch toán được thực hiện tại trụ sở chính (trụ sở chính trực tiếp ký hợp đồng mua, bán hàng hóa, dịch vụ;

Hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ từng cửa hàng xuất cho khách hàng xuất qua hệ thống máy tính tiền của từng cửa hàng đứng tên trụ sở chính), hệ thống máy tính tiền kết nối với máy tính chưa đáp ứng điều kiện kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế, từng giao dịch bán hàng hóa, cung cấp đồ ăn uống có in Phiếu tính tiền cho khách hàng, dữ liệu Phiếu tính tiền có lưu trên hệ thống và khách hàng không có nhu cầu nhận hóa đơn điện tử:

  • Cuối ngày cơ sở kinh doanh căn cứ thông tin từ Phiếu tính tiền để tổng hợp lập hóa đơn điện tử cho các giao dịch bán hàng hóa, cung cấp đồ ăn uống trong ngày.

Như vậy, nếu không thuộc các trường hợp nêu trên, cơ sở kinh doanh không được xuất gộp hóa đơn điện tử.

Đại Lý Thuế ACCPRO

Bài viết trên đây là những thông tin mà Đại lý Thuế ACCPRO chia sẻ để giúp bạn biết được “Hoá đơn điện tử có được xuất gộp không?”. Nếu còn bất kỳ vướng mắc hay vấn đề nào còn chưa rõ cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé!   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.