Việc đăng ký kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động của tổ chức và cá nhân. Tại cấp tỉnh, Phòng Đăng ký kinh doanh và ở cấp huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch là những cơ quan chịu trách nhiệm tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký. Cả hai cấp này đều hướng dẫn, kiểm tra và đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh tại địa phương.

đăng ký kinh doanh

Cơ quan đăng ký kinh doanh là cơ quan nào?

Tại cấp tỉnh, Phòng Đăng ký kinh doanh, một đơn vị trong Sở Kế hoạch và Đầu tư, đảm nhận việc đăng ký kinh doanh. Đặc điểm của Phòng là khả năng tổ chức tiếp nhận hồ sơ và thông báo kết quả tại nhiều địa điểm khác nhau trên lãnh thổ cấp tỉnh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Ở cấp huyện, việc đăng ký kinh doanh thường thuộc trách nhiệm của Phòng Tài chính – Kế hoạch, một đơn vị trong Ủy ban nhân dân cấp huyện. Những cơ quan này cũng có tài khoản và con dấu riêng để thực hiện các thủ tục cần thiết. Quy trình này đảm bảo sự thuận tiện và trải nghiệm tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp trong việc đăng ký kinh doanh tại cấp huyện.

đăng ký kinh doanh

>>> Xem thêm: KỲ TÍNH THUẾ 2024 THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Đăng ký kinh doanh

 Phòng đăng ký kinh doanh trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; cấp hoặc từ chối cấp đăng ký doanh nghiệp.

 • Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.
 • Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại địa phương vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan quản lý thuế tại địa phương và theo yêu cầu của Cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
 • Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp.
 • Trực tiếp hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, giám sát doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
 • Kiểm tra, giám sát Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về đăng ký hộ kinh doanh.
 • Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 67 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.
 • Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định pháp luật.
 • Đăng ký kinh doanh cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật.

(Điều 15 Nghị định 01/2021/NĐ-CP)

đăng ký kinh doanh

Nhiệm vụ và quyền hạn của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh và đảm bảo tính hợp lệ của các hồ sơ này trước khi cấp hoặc từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Ngoài việc thực hiện các thủ tục trên, nhiệm vụ chi tiết của Phòng bao gồm:

 • Hướng dẫn người thành lập hộ kinh doanh về mọi phương diện của quy trình, từ việc chuẩn bị hồ sơ đến thủ tục cụ thể trong quá trình đăng ký hộ kinh doanh.
 • Hợp tác cùng các đơn vị xây dựng và quản lý hệ thống thông tin về hộ kinh doanh trên địa bàn. Phòng thường xuyên thông báo về tình hình đăng ký hộ kinh doanh tới Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Đăng ký kinh doanh, và Cơ quan thuế cấp huyện.
 • Cung cấp thông tin liên quan đến đăng ký hộ kinh doanh cho các cơ quan quản lý thuế, Ủy ban nhân dân cấp huyện, và theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật.
 • Tiến hành kiểm tra trực tiếp hoặc yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh dựa trên thông tin trong hồ sơ đăng ký.
 • Yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo về việc tuân thủ các quy định khi cần thiết, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.
 • Khi phát hiện hộ kinh doanh không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh, Phòng có thể yêu cầu tạm ngừng hoạt động kinh doanh.
 • Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của luật pháp.
 • Thực hiện đăng ký kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật.
Đại Lý Thuế ACCPRO

Bài viết trên đây là những thông tin mà Đại lý Thuế ACCPRO chia sẻ để giúp bạn biết được “Có những cơ quan đăng ký kinh doanh nào?”. Nếu còn bất kỳ vướng mắc hay vấn đề nào còn chưa rõ cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé!   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.