Nếu bạn có theo những bài trước của ACC PRO thì có thể biết việc kê khai đóng thuế thu nhập từ youtube, facebook của doanh nghiệp đã được áp dụng, do đó nếu không tuân thủ doanh nghiệp có thể gặp không ít rắc rối.

thuế thu nhập từ youtube

Mức phạt cho doanh nghiệp khi không kê khai đóng thuế thu nhập từ youtube, facebook

Mức phạt từ việc không tuân thủ này sẽ được căn cứ theo Nghị định 126/2020 có hiệu lực từ ngày 5-12-2020, các ngân hàng phải có trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản của khách hàng khi được ngành thuế yêu cầu nên những cá nhân có thu nhập cao qua tài khoản ngân hàng có thể sẽ bị thuế nắm thông tin và tiến hành truy thu thuế.

Trường hợp doanh nghiệp không kê khai, đóng thuế thu nhập từ các nền tảng trực tuyến theo quy định thì tùy vào hành vi và mức độ có thể bị xử phạt hành chính, tức phạt tiền cho hành vi chậm kê khai và nộp thuế, thậm chí có thể bị xử lý hình sự là phạt tù nếu bị quy vào tội trốn thuế, gian lận thuế.

Và mức phạt này còn được căn cứ theo Điều 59 Luật số 38/2019/QH14 Luật quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 quy định Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế, cụ thể như sau:

Mức tiền phạt khi chậm nộp thuế thu nhập từ youtube, facebook

Mức tiền phạt khi chậm nộp trên bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp và số tiền phạt chậm nộp bằng số tiền thuế chậm nộp nhân 0,03% và nhân số ngày chậm nộp

Ngoài ra, thời gian tính tiền chậm nộp thuế thu nhập từ youtube, facebook sẽ được tính liên tục kể từ ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp quy định tại khoản 2 bên dưới đến ngày liền kề trước ngày số tiền nợ thuế, tiền thu hồi hoàn thuế, tiền thuế tăng thêm, tiền thuế ấn định, tiền thuế chậm chuyển đã nộp vào ngân sách nhà nước.

thuế thu nhập từ youtube

Các trường hợp phạt tiền vì chậm nộp thuế thu nhập từ youtube, facebook

Trường hợp 1: Doanh nghiệp chậm nộp tiền thuế  thu nhập từ youtube, facebook so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định ấn định thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế.

Trường hợp 2: Doanh nghiệp nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số tiền thuế phải nộp hoặc cơ quan quản lý thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra thuế phát hiện khai thiếu số tiền thuế phải nộp thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền thuế phải nộp tăng thêm kể từ ngày kế tiếp ngày cuối cùng thời hạn nộp thuế của kỳ tính thuế có sai, sót hoặc kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế của tờ khai hải quan ban đầu.

Trường hợp 3: Doanh nghiệp nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số tiền thuế đã được hoàn trả hoặc cơ quan quản lý thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện số tiền thuế được hoàn nhỏ hơn số tiền thuế đã hoàn thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền thuế đã hoàn trả phải thu hồi kể từ ngày nhận được tiền hoàn trả từ ngân sách nhà nước.

Trường hợp 4: Doanh nghiệp được nộp dần tiền thuế nợ quy định tại khoản 5 Điều 124 của Luật này.

Trường hợp 5: Doanh nghiệp không bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế do hết thời hiệu xử phạt nhưng bị truy thu số tiền thuế thiếu quy định tại khoản 3 Điều 137 của Luật này

Trường hợp 6: Doanh nghiệp không bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 142 của Luật này

Trường hợp 7: Cơ quan, tổ chức được cơ quan quản lý thuế ủy nhiệm thu thuế chậm chuyển tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chậm chuyển theo quy định.

Thông qua những mức phạt trên, doanh nghiệp có thu nhập từ nền tảng trực tuyến cần lưu ý để đảm bảo thực hiện đúng nghĩa vụ thuế cũng như giảm mức phạt hành chính về thuế, tránh trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự, doanh nghiệp nên chủ động tiến hành khai và nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp theo quy định pháp luật trước khi cơ quan quản lý thuế ra quyết định xử lý vi phạm.

thuế thu nhập từ youtube

Trên đây là những chia sẻ của ACC PRO về vấn đề kê khai và nộp thuế dành cho các cá nhân có thu nhập trực tuyến từ Google, Facebook hay Youtube…Hy vọng sẽ giúp doanh nghiệp bạn kê khai và nộp thuế cho nhà nước đúng hạn, tránh bị phạt chậm nộp cũng như rủi ro khác cho doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.