Vì công việc của cả hai khác nhau nên đừng nhầm lẫn giữa kế toán thuế và kế toán nội bộ là một. Những thông tin bên dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về trách nhiệm cũng như công việc của cả hai bộ phận này trong cùng một doanh nghiệp.

Kế toán nội bộ

Kế toán nội bộ và kế toán thuế là khác nhau

 

Kế toán nội bộ

Trên thực tế, kế toán nội bộ là trong doanh nghiệp có nhiệm vụ tập hợp tất cả các phát sinh thực tế, từ những phát sinh không có hóa đơn, chứng từ, qua đó lấy căn cứ xác định lãi, lỗ thực tế của doanh nghiệp.

Và công việc của một kế toán nội bộ sẽ đảm nhiệm là tất cả các công việc ghi chép sổ sách kế toán, các hoạt động diễn ra hàng ngày. Cụ thể như

=> Phát hành, kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán nội bộ và luân chuyển theo đúng trình tự.

=> Hạch toán các chứng từ kế toán nội bộ.

=> Lưu trữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học, hợp lý và an toàn.

=> Kiểm soát và phối hợp thực hiện công việc đối với các kế toán nội bộ khác,

=> Lập báo cáo hàng tuần, tháng, quý, hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của nhà quản lý doanh nghiệp.

Ngoài ra, một kế toán nội bộ chuyên nghiệp còn được giao nhiệm vụ thống kê, phân tích số liệu về tình hình sản xuất, kinh doanh thực tế của doanh nghiệp. Từ đó làm căn cứ để đưa ra những tư vấn cho giám đốc điều hành về các quyết định của doanh nghiệp.

Kế toán thuế

Nếu trách nhiệm và công việc của một kế toán nội bộ ở trên không quá nhiều thì có lẽ bạn sẽ phải ngạc nhiên khi biết rằng một kế toán thuế phải đảm đương rất nhiều công việc khác nhau nhất là những công việc có sự đòi hỏi cao về cả chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

Theo đó, kế toán thuế của một doanh nghiệp có thể thuê ngoài hoặc nhân viên kế toán chuyên xử lý các nghiệp vụ liên quan đến thuế cho doanh nghiệp. Chính vì thế, kế toán thuế đóng vai trò là cầu nối, liên kết giữa doanh nghiệp và nhà nước. Nhờ các công việc của kế toán thuế, nhà nước có thể quản lý được nền kinh tế dễ dàng hơn và giúp cho doanh nghiệp có thể kinh doanh một cách ổn định và thực hiện báo cáo thuế đúng theo quy định của nhà nước một cách rõ ràng, minh bạch.

Một kế toán thuế chuyên nghiệp cần phân rõ đâu là công việc đâu là trách nhiệm mình phải làm và được phân chia cụ thể như sau:

Công việc của một kế toán thuế chuyên nghiệp bao gồm:

 • Lập tờ khai thuế môn bài vào nộp thuế môn bài.
 • Thu thập hóa đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi và hạch toán theo từng ngày.
 • Lập báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN và thực hiện nộp thuế cho cơ quan nhà nước.
 • Làm báo cáo thuế tháng của quý đó và báo cáo thuế GTGT, TNDN và TNCN và báo cáo sử dụng hóa đơn.
 • Lập BCTC, báo cáo thuế cho tháng cuối năm của quý 4 và báo cáo quyết toán thuế TNCN.

Kế toán nội bộ

Khác với công việc, trách nhiệm của kế toán thuế chuyên nghiệp phải hoàn thành là khá nhiều như:

 • Làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh.
 • Đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê đầu ra, đầu vào.
 • lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn công ty, phân loại theo thuế suất.
 • Lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của công ty theo tỷ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ.
 • Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng nộp ngân sách, hoàn thuế của công ty.
 • Phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu sổ sách, số liệu báo cáo thuế giữa các cơ sở, giữa báo cáo và quyết toán.
 • Lập hồ sơ, ưu đãi đối với dự án đầu tư mới, đăng ký mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh.
 • Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất.
 • Kiểm tra hóa đơn đầu vào, đánh số thứ tự để dễ truy tìm, phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan.
 • Đóng chứng từ báo cáo thuế của công ty.
 • Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn để nộp báo cáo cho cục thuế.
 • Lập bảng kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT theo thời gian, thứ tự số quyển, không để thất thoát, hư hỏng.
 • Kiểm tra, đối chiếu biên bản nhận, trả hàng để điều chỉnh doanh thu, báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh.
 • Cập nhật thông tin kịp thời về sự thay đổi của Luật thuế, các Thông tư, Nghị định mới ban hành có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để thực hiện.
 • Theo dõi tình hình giao nhận hóa đơn.
 • Hàng tháng, quý, năm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ.

Kế toán nội bộ

ACC PRO tin nhưng thông tin trên sẽ giúp quý doanh nghiệp hình dung được công việc và trách nhiệm của hai bộ phận quan trọng này của công ty mình nhất là kế toán thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.