Để xử lý thuế TNCN nộp thừa sau quyết toán, quy trình bao gồm thủ tục điều chỉnh bảng kê và nộp đơn điều chỉnh thuế theo quy định của cơ quan thuế địa phương. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo bài viết dưới đây của ACCPRO.

thuế tncn

Thời điểm xác định khoản thuế TNCN nộp thừa để xử lý

Thời điểm xác định việc nộp thuế thừa của người nộp thuế tự tính, tự khai là ngày đã nộp vào ngân sách nhà nước. Trường hợp đã đóng trước khi nộp hồ sơ khai thuế, thì thời điểm xác định là khi hồ sơ khai thuế được nộp. Nếu có hồ sơ khai bổ sung, thì thời điểm được xác định là khi hồ sơ bổ sung được nộp.

Khi người nộp thuế xác định nghĩa vụ thuế theo thông báo nộp tiền của cơ quan có thẩm quyền, thì thời điểm xác định là khi tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước. Trường hợp đã nộp trước ngày thông báo, thì thời điểm xác định là khi thông báo được cơ quan này ban hành. Nếu có thông báo điều chỉnh hoặc bổ sung, thì thời điểm được xác định là khi thông báo này được ban hành.

Khi người nộp thuế tncn nộp tiền theo quyết định của cơ quan thuế, thì thời điểm xác định là khi tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước. Nếu đã nộp trước ngày quyết định, thì thời điểm xác định là khi quyết định được ban hành. Nếu có nhiều quyết định, thì thời điểm căn cứ vào quyết định cuối cùng.

Trong trường hợp người nộp thuế đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước và sau đó cần thực hiện bản án, thì thời điểm xác định nộp thừa là khi bản án có hiệu lực.

thuế tncn

Hướng dẫn cách xử lý thuế TNCN nộp thừa sau quyết toán

Điều 60 của Luật quản lý thuế năm 2019 quy định về việc xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt nộp thừa như sau:

 • Người nộp thuế tncn có số tiền thuế, tiền chậm nộp hoặc tiền phạt nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp hoặc tiền phạt phải nộp, được áp dụng bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp hoặc tiền phạt nộp thừa vào số tiền thuế, tiền chậm nộp hoặc tiền phạt còn nợ hoặc trừ vào số tiền thuế, tiền chậm nộp hoặc tiền phạt phải nộp của kỳ nộp thuế tiếp theo. Nếu không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp hoặc tiền phạt, người nộp thuế có thể yêu cầu hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp hoặc tiền phạt nộp thừa.
 • Trong trường hợp người nộp thuế tncn đề nghị bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp hoặc tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền chậm nộp hoặc tiền phạt còn nợ, trong khoảng thời gian từ ngày phát sinh khoản nộp thừa đến ngày cơ quan quản lý thuế thực hiện bù trừ, không tính tiền chậm nộp tương ứng với khoản tiền bù trừ.
 • Khi người nộp thuế yêu cầu hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp hoặc tiền phạt nộp thừa, cơ quan quản lý thuế phải ra quyết định hoàn trả hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do không hoàn trả trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.
 • Nếu người nộp thuế tncn từ chối nhận lại số tiền nộp thừa bằng văn bản hoặc không có phản hồi bằng văn bản trong trường hợp người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế, sau 01 năm kể từ ngày thông báo, hoặc khoản nộp thừa quá thời hạn 10 năm kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước, cơ quan quản lý thuế có thể thực hiện thanh khoản số tiền nộp thừa trên sổ kế toán hoặc hệ thống dữ liệu điện tử.
 • Trường hợp người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh và có cả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa và số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ, cơ quan quản lý thuế thực hiện bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa vào số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ.
 • Thẩm quyền và thủ tục xử lý tiền thuế tncn, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quy định tại Điều này do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định.
thuế tncn

Vì vậy, dựa theo quy định trên, khi người nộp thuế tncn có số tiền thuế nộp thừa, có thể áp dụng một trong hai biện pháp sau:

 • Bù trừ tự động vào số tiền thuế phải nộp cho kỳ nộp thuế khác.
 • Yêu cầu hoàn trả số tiền thuế nộp thừa

Trình tự, thủ tục bù trừ tiền nộp thuế TNCN

Điều 25 của Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định rõ hơn về thủ tục bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thuế tncn thừa như sau:

 • Người nộp thuế không cần gửi hồ sơ đề nghị bù trừ nếu số tiền nộp thừa có thể được bù trừ với khoản nợ hoặc thu phát sinh khác theo quy định. Cơ quan thuế sẽ tự động thực hiện quy trình bù trừ này trên hệ thống quản lý thuế và thông báo cho người nộp thuế liên quan.
 • Trong trường hợp người nộp muốn bù trừ số tiền nộp thừa với khoản nợ hoặc thu phát sinh khác, họ cần chuẩn bị hồ sơ gồm:
  • Văn bản đề nghị xử lý số tiền thừa theo mẫu số 01/DNXLNT.
  • Các tài liệu liên quan đến cơ quan thuế (nếu có).
 • Cơ quan thuế sẽ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Trong thời hạn này, cơ quan thuế sẽ kiểm tra và so sánh số tiền nộp thừa được đề nghị bù trừ với số nợ và các khoản thu phát sinh khác theo yêu cầu của người nộp thuế, dựa trên dữ liệu trong hệ thống quản lý thuế.
Đại Lý Thuế ACCPRO

Bài viết trên đây là những thông tin mà Đại lý Thuế ACCPRO chia sẻ để giúp bạn biết được “hướng dẫn nộp thừa thuế tncn sau quyết toán thuế”. Nếu còn bất kỳ vướng mắc hay vấn đề nào còn chưa rõ cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé!   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.