Không phải mọi loại chi phí có hóa đơn chứng từ đầy đủ đều được coi là chi phí hợp lý trong quá trình quyết toán thuế TNDN. Dưới đây là 7 loại chi phí có giới hạn về mức được xác định khi trừ vào thu nhập theo quy định của luật thuế.

thuế TNDN

1. Chi tiền lương, tiền công bị khống chế khi tính thuế TNDN

Trong quá trình quyết toán thuế TNDN, tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động không được tính vào chi phí được trừ nếu chưa được chi trả trước thời hạn nộp hồ sơ. Tuy nhiên, một ngoại lệ được cho phép khi doanh nghiệp quyết định trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau. 

Mức trích lập này không được vượt quá 17% của tổng quỹ tiền lương thực hiện trong năm. Điều quan trọng là sau khi trích lập, doanh nghiệp phải đảm bảo không bị thiệt hại tài chính. Trong trường hợp doanh nghiệp ghi nhận lỗ, việc trích lập dự phòng tiền lương không được vượt quá 17% như đã quy định.

2. Chi trang phục bằng tiền cho người lao động

Trong quá trình xác định thuế TNDN, các chi phí chi trang phục cho nhân viên sẽ được tính vào tổng chi phí được trừ. Tuy nhiên, điều kiện là tổng số tiền này không được vượt quá mức 5 triệu đồng mỗi người mỗi năm. Điều này giúp đảm bảo rằng các chi phí phù hợp với quy định pháp luật và không gây ra sự lạm dụng hoặc lạm phát trong việc chi trả cho trang phục nhân viên.

3. Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ và các loại bảo hiểm khác cho người lao động

Phần chi để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN.

Phần vượt mức quy định của pháp luật về  bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí bổ sung bắt buộc), quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN.

Lưu ý: Ngoài việc không vượt mức quy định còn phải được ghi cụ thể Điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

thuế TNDN

>>> Xem thêm: BÁO CÁO THUẾ NĂM LÀ GÌ? HỒ SƠ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM

4. Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao độn

Trong quá trình tính toán thuế của doanh nghiệp, tổng số chi phí được xem xét là có tính chất phúc lợi trực tiếp cho người lao động không được vượt quá số tiền tương đương với một tháng lương bình quân thực tế trong năm.

5. Chi phí khấu hao tài sản cố định

Trong việc quản lý tài sản cố định, thường thì thời gian và phương pháp khấu hao được giới hạn theo quy định của Thông tư 45/2013/TT-BTC.

Các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả kinh tế có thể áp dụng phương pháp khấu hao nhanh để nhanh chóng đổi mới công nghệ, nhưng không được vượt quá 2 lần so với mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng. Tuy nhiên, khi áp dụng khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo có lãi trong kinh doanh.

Đối với xe ô tô có sức chứa từ 9 chỗ trở xuống, trừ các trường hợp sử dụng cho vận tải hành khách, du lịch, khách sạn, hoặc sử dụng làm mẫu và lái thử trong kinh doanh ô tô, chỉ có phần khấu hao tương ứng với giá trị không vượt quá 1,6 tỷ đồng được tính vào chi phí được trừ.

6. Chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa

Trong quá trình xác định thuế TNDN, các khoản chi phí vượt quá mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu và nhiên liệu đã được Nhà nước quy định định mức sẽ không được tính vào tổng chi phí được trừ. Điều này đặc biệt quan trọng vì việc áp dụng định mức giúp giữ cho các ngành công nghiệp và kinh doanh trong nước tuân thủ các tiêu chuẩn về tiêu thụ tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

Đồng thời, việc này cũng giúp cân đối và kiểm soát các khoản chi phí phát sinh, đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quá trình nộp thuế của doanh nghiệp.

7. Chi phí trả lãi tiền vay

Trong trường hợp vay vốn từ các đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế, mức lãi suất chi trả không được vượt quá 150% so với mức lãi suất cơ bản được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay. 

Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc giới hạn lãi suất trong các giao dịch vay vốn, nhằm bảo vệ quyền lợi của bên vay và đảm bảo tính công bằng trong các hoạt động tài chính. Đồng thời, nó cũng giúp duy trì sự ổn định và an toàn trong hệ thống tài chính của đất nước.

Đại Lý Thuế ACCPRO

Bài viết trên đây là những thông tin mà Đại lý Thuế ACCPRO chia sẻ để giúp bạn biết được “Bị khống chế khi tính thuế TNDN với 7 loại chi phí này”. Nếu còn bất kỳ vướng mắc hay vấn đề nào còn chưa rõ cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé!   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.