Không ít doanh nghiệp và người dùng vẫn còn nhầm lẫn về khái niệm cũng như đối tượng được miễn thuế suất thuế GTGT 0% với được miễn thuế hoàn toàn. Để phân biệt được điều này ACC PRO sẽ cung cấp thông tin về điều kiện cũng như những trường hợp nào được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế GTGT 0% cho bạn biết được mình đang được thuộc đối tượng miễn thuế nào nhé.

ưu đãi thuế suất thuế GTGT 0%

Điều kiện và trường hợp được được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế GTGT 0% 

1. Trường hợp để được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế GTGT 0% 

Các trường hợp được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế GTGT 0% hiện nay bao gồm:

 • Hàng hóa xuất khẩu hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan, vận tải quốc tế, hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu
 • Hàng hóa dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam, bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan, hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Hàng hóa xuất khẩu được hưởng thuế suất thuế GTGT 0% gồm có

 • Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả ủy thác xuất khẩu;
 • Hàng hóa bán vào khu phi thuế quan theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; hàng bán cho cửa hàng miễn thuế;
 • Hàng hóa bán mà điểm giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam;
 • Phụ tùng, vật tư thay thế để sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, máy móc thiết bị cho bên nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam;
 • Các trường hợp được coi là xuất khẩu theo quy định của pháp luật:
 • Hàng hóa gia công chuyển tiếp theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động mua, bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công hàng hóa với nước ngoài.
 • Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ theo quy định của pháp luật.
 • Hàng hóa xuất khẩu để bán tại hội chợ, triển lãm ở nước ngoài.

Dịch vụ xuất khẩu được hưởng thuế suất thuế GTGT 0% gồm có: Dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

Vận tải quốc tế được hưởng thuế suất thuế GTGT 0% gồm có: Vận tải hành khách, hành lý, hàng hóa theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam, hoặc cả điểm đi và đến ở nước ngoài, không phân biệt có phương tiện trực tiếp vận tải hay không có phương tiện. Trường hợp, hợp đồng vận tải quốc tế bao gồm cả chặng vận tải nội địa thì vận tải quốc tế bao gồm cả chặng nội địa.

ưu đãi thuế suất thuế GTGT 0%

1.4 Dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải cung cấp trực tiếp cho tổ chức ở nước ngoài hoặc thông qua đại lý hưởng thuế suất thuế GTGT 0% gồm có:

 • Các dịch vụ của ngành hàng không áp dụng thuế suất 0%: Dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không; dịch vụ cất hạ cánh tàu bay; dịch vụ sân đậu tàu bay; dịch vụ an ninh bảo vệ tàu bay; soi chiếu an ninh hành khách, hành lý và hàng hóa; dịch vụ băng chuyền hành lý tại nhà ga; dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất; dịch vụ bảo vệ tàu bay; dịch vụ kéo đẩy tàu bay; dịch vụ dẫn tàu bay; dịch vụ thuê cầu dẫn khách lên, xuống máy bay; dịch vụ điều hành bay đi, đến; dịch vụ vận chuyển tổ lái, tiếp viên và hành khách trong khu vực sân đậu tàu bay; chất xếp, kiểm đếm hàng hóa; dịch vụ phục vụ hành khách đi chuyến bay quốc tế từ cảng hàng không Việt Nam (passenger service charges).
 • Các dịch vụ của ngành hàng hải áp dụng thuế suất 0%: Dịch vụ lai dắt tàu biển; hoa tiêu hàng hải; cứu hộ hàng hải; cầu cảng, bến phao; bốc xếp; buộc cởi dây; đóng mở nắp hầm hàng; vệ sinh hầm tàu; kiểm đếm, giao nhận; đăng kiểm.

Các hàng hóa, dịch vụ khác hưởng thuế suất thuế GTGT 0% gồm có:

 • Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;
 • Hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này;
 • Dịch vụ sửa chữa tàu bay, tàu biển cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Vậy những trường hợp được áp dụng này phải đáp ứng những điều kiện nào mới được hưởng ưu đãi thuế suất thuế GTGT 0% ?? ACC PRO sẽ bổ sung trong phần tiếp theo đừng bỏ qua nhé vì nó thật sự rất cần thiết đấy !!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.