Một năm đầy biến động với các doanh nghiệp khi đại dịch Covid 19 vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại thì việc mà các doanh nghiệp quan tâm nhất hiện nay đó là mức thuế suất cho doanh nghiệp trong năm 2021 này là bao nhiêu ??

thuế suất cho doanh nghiệp

Cùng ACC PRO tìm hiểu lại khái niệm của thuế suất cho doanh nghiệp

Theo đó thì thuế suất được hiểu một cách đơn giản khoản tiền mà các nhóm, cá nhân hoặc doanh nghiệp cần phải thanh toán trên thu nhập hoặc một đơn vị hàng hóa nhất định. Đơn vị tính thuế suất thường được quy định ở dạng %. Và được tính dựa theo đơn vị hàng hóa khác nhau. Bên cạnh đó, thuế suất cũng thường bị phụ thuộc vào quy định của nhà nước đối với các loại hàng hóa nhất định.

Nếu đứng ở vị trí người tiêu dùng thì thuế suất được  hình dung một cách đơn giản như sau: Nếu như bạn đang mua một mặt hàng nào đó. Và thường thấy mình bị thu thêm 5 hoặc 10%  giá trị sản phẩm hoặc dịch vụ. Đây chính là một định mức chung được gọi là thuế suất của sản phẩm hoặc dịch vụ. Như vậy đây là định nghĩa khá đầy đủ cho câu hỏi thuế suất là gì? 

Vậy thuế suất cho doanh nghiệp hay còn gọi là Thuế suất thuế TNDN chính là mức thuế phải nộp trên một đơn vị hàng hóa hoặc thu nhập chịu thuế. Thuế suất (%) được tính trên đơn vị hàng hóa, thu nhập tính thuế hoặc được nhà nước ấn định với từng loại hàng hóa, dịch vụ cụ thể của doanh nghiệp.

Vậy mức thuế suất cho doanh nghiệp trong năm 2021 này là bao nhiêu % ??

Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Thuế thì mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp trong năm 2021 là 20% và được quy định tại Điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC, cụ thể như sau: Doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng sẽ được áp dụng thuế suất 20%.

Và tất nhiên rồi, nếu doanh nghiệp của bạn có tổng doanh thu năm trên 20 tỷ đồng áp dụng thuế suất 22%. Ngoài ra, đối với doanh nghiệp mới thành lập trong năm không đủ 12 tháng thì được tạm tính thuế suất như sau:

thuế suất cho doanh nghiệp

  • Doanh nghiệp được tạm tính quý theo mức thuế suất 22% (trừ trường hợp thuộc diện được hưởng ưu đãi về thuế);
  • Kết thúc năm, nếu doanh thu bình quân các tháng trong năm của doanh nghiệp không vượt quá 1,67 tỷ đồng thì doanh nghiệp được quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm tài chính theo thuế suất 20%;
  • Các tháng trong năm đầu tiên có doanh thu không vượt quá 1,67 tỷ đồng thì năm tiếp theo doanh nghiệp được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20%.

Doanh nghiệp lưu ý đến các trường hợp đặc biệt dưới đây khi thu thuế suất: Đối với thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam từ 32% đến 50%. Căn cứ vào vị trí khai thác, điều kiện khai thác và trữ lượng mỏ doanh nghiệp có dự án đầu tư tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí gửi hồ sơ dự án đầu tư đến Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định mức thuế suất cụ thể cho từng dự án, từng cơ sở kinh doanh.

Ngoài ra, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác các mỏ tài nguyên quý hiếm cũng được áp dụng thuế suất 50% trong Trường hợp các mỏ tài nguyên quý hiếm có từ 70% diện tích được giao trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 40%.

thuế suất cho doanh nghiệp

Vì thuế suất cho doanh nghiệp là bắt buộc nên doanh nghiệp cần nắm vững để hạn chế những vi phạm không đáng có. Mọi thắc mắc về vấn đề thuế suất ở trên bạn có thể nhanh chóng liên hệ với ACC PRO.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.