Dù nhận thức được khai báo và nộp thuế là quy định bắt buộc của mỗi doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hợp pháp theo quy định của pháp luật nhưng vẫn còn rất nhiều các doanh nghiệp không tuân thủ thậm chí trốn và gian lận thuế trong nhiều năm liền. Sẽ rất nguy hiểm nếu doanh nghiệp của bạn không may phạm phải điều trên vì hình phạt cho những hành vi trốn và gian lận thuế là vô cùng nặng nề với doanh nghiệp.

trốn và gian lận thuế

Tổng hợp 10 mức phạt nặng nhất khi doanh nghiệp trốn và gian lận thuế

Mức phạt tiền 1 lần dựa trên số thuế trốn đóng, và số thuế gian lận với người nộp thuế vi phạm lần đầu trừ các trường hợp đã bị xử phạt với hành vi khai sai làm thiệt hại thiếu khoản thu thuế trong quy định tại khoản 1 điều 12 của TT166 hoặc những trường hợp có vi phạm từ lần thứ 2 có nhiều tình tiết giảm nhẹ nếu bị một trong các hành vi vi phạm sau:

 • Doanh nghiệp không nộp hồ sơ đăng ký thuế, không nộp hồ sơ khai thuế hoăc có nộp hồ sơ khai thuế nhưng chậm hơn quy định 90 ngày kể tư khi hết hạn nộp. Thi theo quy định tại khoản 1,2,3 và kể từ khi hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định ở điều 33 trong luật quản lý thuế sẽ bị tính phạt hết chỉ trừ trường hợp được quy định tại khoản 6 điều 9 của TT166 và khoản 9 của điều này.
 • Đối với trường hợp sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp hoặc sử dụng hóa đơn giả, không hợp pháp chứng từ không có giá trị sử dụng để thực hiện kê khai thuế làm giảm số thuế phải nộp hay làm tăng số tiền được hoàn thuế, được miễn giảm thuế,
 • Doanh nghiệp có hành vi làm thủ tục và hồ sơ hủy vật tư, hàng hóa để giảm số lượng  và giá trị vật tư hàng hóa không đúng thực tế để giảm số thuế phải nộp hoặc tăng giá trị tiền được hoàn thuế hay được giảm thuế.
 • Trường hợp lập hóa đơn sai về số lượng và giá trị hàng hóa dịch vụ bán ra làm căn cứ để kê khai và nộp thuế sẽ thấp hơn thực tế.
 • Doanh nghiệp không ghi chép lại hồ sơ kế toán và những khoản thu  khác liên quan đến việc xác định số tiền thuế được nộp hoặc không kê khai hay kê khai sai, không trung thực hay làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền được miễn giảm và hoàn thuế.
 • Doanh nghiệp không xuất hóa đơn hoặc trong hóa đơn ghi bán hàng hóa dịch vụ thực tế có trên hóa đơn  bán hàng sẽ thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa dịch vụ mà doanh nghiệp đăng ký bị phát hiện sau thời gian nộp hồ sơ thuế của kỳ tính thuế.
 • Có dấu hiệu sử dụng hàng hóa được miễn thuế và xét miễn thuế,  Bao gồm cả hàng hóa không chịu thuế và không đúng với mục đích quy định không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng để khai thuế với cơ quan thuế.
 • Có hành vi sửa chữa và tẩy xóa các chứng từ kế toán, và sổ kế toán làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền được hoàn thuế, miễn thuế.
 • Phát hiện thấy hành sửa chữa, tẩy xóa chứng từ kế toán làm giảm số thuế phải nộp hoặc số tiền được hoàn thuế.
 • Phát hiện thấy doanh nghiệp sử dụng hóa đơn, chứng từ và tài liệu không thuộc tính hợp pháp trong những trường hợp khác để xác định sai số tiền thuế phải nộp và tiền thuế đã được hoàn, dựa trên căn cứ tính thuế phát sinh số thuế đã trốn thuế gian lận.
 • Người nộp thuế đang trong thời gian đăng ký là tạm ngừng kinh doanh nhưng thực tế vẫn hoạt động kinh doanh.
 • Phát hiện hàng hóa vận chuyển trên đường không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.

trốn và gian lận thuế

Mức phạt tiền 2: Quy định phạt tiền 1,5 lần tính trên số thuế trốn đối với người nộp thuế khi có một trong những hành vi trốn thuế và gian lận thuế quy định tại khoản 1 của điều này nếu vi phạm các trường hợp sau: Vi phạm lần đầu, có tình tiết tăng nặng hơn hoặc sẽ vi phạm sang lần thứ 2, có tình tiết giảm nhẹ.

Mức phạt tiền 3: Phạt tiền gấp 2 lần tính trên số thuế trốn với người nộp thuế khi thấy có một trong các hành vị trốn thuế và gian lận thuế đã được quy định tại khoản 1 của điều này trong các trường hợp: vi phạm làn thứ 2 không có tình tiết giảm nhẹ hoặc chuyển sang vi phạm lần thứ 03 mà có tình tiết giảm nhẹ.

Mức phạt tiền 4: Phạt tiền gấp 2,5 lần tính trên số tiền thuế trốn với người nộp thuế khi phát hiện một trong các hành vi trốn thuế, gian lận trốn thuế được quy định tại khoản 1 điều này  đối với các trường hợp vi phạm sang lần thứ 02 có hai tình tiết tăng nặng trở lên hoặc vi phạm sang lần thứ ba mà có tình tiết giảm nhẹ.

Các mức phạt tiền còn lại sẽ được ACC PRO bổ sung trong phần tiếp theo, anh chị đừng bỏ qua nội  dung bổ ích trong phần tới nhé.

trốn và gian lận thuế

Mọi thắc mắc về kê khai thuế cho doanh nghiệp anh chị có thể liên lạc với ACC PRO để được tư vấn thêm, mọi tư vấn đều là miễn phí !!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.