Trên thực tế, một doanh nghiệp hoạt động sản xuất một linh vực khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đã nảy sinh nhiều vấn đề rồi chưa kể một doanh nghiệp khác hoạt động sản xuất và kinh doanh cùng lúc nhiều lĩnh vực thì cách tính thuế doanh nghiệp còn rắc rối nhiều hơn nhất là khi kế toán của công ty ấy không đủ chuyên môn để có thể giải quyết một cách tốt nhất khi xảy ra bất kỳ thay đổi nào từ việc tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong những năm tới.

thuế thu nhập doanh nghiệp

Vậy doanh nghiệp cần lưu ý những gì khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 ??

Điểm đầu tiên cần chú ý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2021 này đó là các khoản thu nhập được miễn thuế khi tính chi phí thuế TNDN hiện hành: Là các khoản theo quy định pháp luật.

Điểm thứ hai cần chú ý là các khoản lỗ được kết chuyển trong phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh bị thua lỗ thì sẽ được bù trừ số lỗ vào thu nhập chịu thuế TNDN của các hoạt động kinh doanh có thu nhập do doanh nghiệp đó tự lựa chọn. Phần thu nhập tính thuế TNDN còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế TNDN của hoạt động kinh doanh còn thu nhập.

Điểm thứ ba cần chú ý là nếu tổng số thuế tạm nộp của các quý mà thấp hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp khi quyết toán từ 20% trở lên thì doanh nghiệp phải nộp tiền phạt chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% .Số tiền chậm nộp được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý IV.

thuế thu nhập doanh nghiệp

Điểm thứ tư cần chú ý là nếu tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của các quý mà thấp hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp khi quyết toán dưới 20% mà doanh nghiệp chậm nộp so với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thì tính tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán. Nếu nộp chậm số thuế chênh lệch này thì bị tính tiền chậm nộp theo quy định đã ban hành.

Cuối cùng trường hợp nộp thừa sẽ được coi như số thuế tạm nộp của năm kế tiếp hoặc được hoàn thuế theo quy định.

Một điểm cần lưu ý nữa được xem là vô cùng quan trọng và cấp bách với doanh nghiệp đó là  theo quy định của Luật Quản lý thuế, đối với doanh nghiệp có năm tài chính trùng năm dương lịch thì thời hạn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch tức ngày 31/3/2021. Với doanh nghiệp có năm tài chính khác năm dương lịch thì thời hạn quyết toán chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Là người làm trong lĩnh vực kế toán – thuế lâu năm Lụa tin việc tìm cho mình một đơn vị có chuyên môn như ACC PRO đây để hỗ trợ quý doanh nghiệp kiểm tra và kê khai lại các loại giấy tờ thuế quan trọng là việc nên làm và ưu tiên hàng đầu trong những tháng đầu năm 2021 này.

thuế thu nhập doanh nghiệp

Lụa tin mình và ACC PRO có thể giải quyết mọi vấn đề về kế toán – thuế mà doanh nghiệp bạn đang gặp phải !!

Mọi tư vấn về kế toán – thuế tại ACC PRO là miễn phí đến khi quý doanh nghiệp đồng ý ký kết hợp đồng dịch vụ kế toán trọn gói của chúng tôi !!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.