Trong thời đại công nghệ số hiện nay, lĩnh vực kinh doanh phần mềm đang phát triển mạnh mẽ và thu hút đông đảo cá nhân tham gia. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội tiềm năng, vấn đề thuế cũng là một chủ đề quan trọng mà các cá nhân kinh doanh phần mềm cần quan tâm. ACC Pro sẽ tập trung giải đáp thắc mắc về việc cá nhân kinh doanh phần mềm có chịu thuế thu nhập cá nhân hay không, đồng thời cung cấp những thông tin hữu ích liên quan đến nghĩa vụ thuế của đối tượng này.

 Cá nhân kinh doanh phần mềm

1. Cá nhân kinh doanh phần mềm bao gồm những dịch vụ gì?

Cá nhân kinh doanh phần mềm là cá nhân thực hiện các hoạt động kinh doanh liên quan đến lĩnh vực phần mềm mà không thành lập doanh nghiệp. Hoạt động kinh doanh phần mềm của cá nhân bao gồm cung cấp đa dạng các dịch vụ, cụ thể như sau:

Cá nhân kinh doanh phần mềm bao gồm những dịch vụ gì?

1. Phát triển phần mềm:

 • Thiết kế, lập trình và phát triển phần mềm theo yêu cầu của khách hàng.
 • Phát triển các ứng dụng di động, web, phần mềm máy tính,…
 • Cung cấp giải pháp phần mềm cho các doanh nghiệp, tổ chức.

2. Cung cấp dịch vụ phần mềm:

 • Cung cấp dịch vụ cài đặt, triển khai và bảo trì phần mềm.
 • Cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ sử dụng phần mềm.
 • Cung cấp dịch vụ đào tạo sử dụng phần mềm.

3. Bán phần mềm:

 • Bán các phần mềm do bản thân phát triển hoặc do bên thứ ba cung cấp.
 • Cung cấp giấy phép sử dụng phần mềm cho khách hàng.
 • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng.

4. Dịch vụ liên quan đến phần mềm:

 • Dịch vụ viết tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm.
 • Dịch vụ kiểm thử phần mềm.
 • Dịch vụ bảo mật phần mềm.

5. Hoạt động kinh doanh khác:

 • Tham gia các dự án phát triển phần mềm hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức.
 • Cung cấp dịch vụ tư vấn về giải pháp phần mềm.
 • Tham gia các hoạt động đào tạo, chia sẻ kiến thức về phần mềm.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh phần mềm của cá nhân, bạn nên tham khảo ý kiến của luật sư hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền.

2. Cá nhân kinh doanh phần mềm có chịu thuế thu nhập cá nhân không?

cá nhân kinh doanh phần mềm chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo quy định của Luật Thuế TNCN 2003 và các văn bản pháp luật liên quan.

Cá nhân kinh doanh phần mềm có chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Căn cứ pháp lý:

 • Điều 1 Luật Thuế TNCN 2003: Xác định đối tượng nộp thuế TNCN bao gồm “Cá nhân cư trú tại Việt Nam có thu nhập từ hoạt động kinh doanh, sản xuất, dịch vụ, chuyển nhượng vốn, đầu tư…”.
 • Điều 3 Luật Thuế TNCN 2003: Quy định thu nhập chịu thuế TNCN bao gồm “thu nhập từ hoạt động kinh doanh, sản xuất, dịch vụ, chuyển nhượng vốn, đầu tư…”.
 • Thông tư 42/2015/TT-BTC: Hướng dẫn về đối tượng nộp thuế, căn cứ tính thuế và số thuế TNCN đối với cá nhân kinh doanh.

Lý do:

 • Hoạt động kinh doanh phần mềm của cá nhân được xem là hoạt động kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020. Do đó, cá nhân kinh doanh phần mềm thuộc đối tượng nộp thuế TNCN.
 • Thu nhập từ hoạt động kinh doanh phần mềm của cá nhân là thu nhập hợp pháp và được pháp luật bảo vệ. Do đó, cá nhân kinh doanh phần mềm có nghĩa vụ nộp thuế TNCN đối với thu nhập này.

Mức thuế áp dụng:

 • Cá nhân kinh doanh phần mềm áp dụng mức thuế TNCN như sau:
  • 5% đối với doanh thu từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng mỗi năm.
  • 10% đối với doanh thu từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng mỗi năm.
  • 15% đối với doanh thu từ 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng mỗi năm.
  • 20% đối với doanh thu từ 2 tỷ đồng đến 7 tỷ đồng mỗi năm.
  • 25% đối với doanh thu từ 7 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng mỗi năm.
  • 30% đối với doanh thu trên 50 tỷ đồng mỗi năm.
 • Ngoài ra, cá nhân kinh doanh phần mềm còn phải nộp các khoản phí, lệ phí liên quan đến thuế TNCN theo quy định của pháp luật.

Thủ tục kê khai, nộp thuế:

 • Cá nhân kinh doanh phần mềm thực hiện kê khai thuế TNCN theo quy định tại Thông tư 42/2015/TT-BTC.
 • Hạn nộp thuế TNCN đối với cá nhân kinh doanh phần mềm là hàng tháng hoặc hàng quý, tùy theo quy định tại địa phương.

Lưu ý:

 • Cá nhân kinh doanh phần mềm cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế TNCN theo quy định của pháp luật.
 • Việc không kê khai, nộp thuế hoặc kê khai, nộp thuế không đúng thời hạn, không đúng số tiền sẽ dẫn đến các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật về thuế.

Kết luận:Cá nhân kinh doanh phần mềm có chịu thuế thu nhập cá nhân. Việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế TNCN là trách nhiệm của mỗi cá nhân kinh doanh phần mềm. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.