Việc hạch toán chi phí tiếp khách hợp lý đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch, chính xác của sổ sách kế toán, đồng thời góp phần tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp.

HẠCH TOÁN CHI PHÍ TIẾP KHÁCH KHÔNG BỊ TỪ CHỐI?

1. Chi phí tiếp khách là gì?

Chi phí tiếp khách là khoản chi thường xuyên phát sinh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, đối tác.

Chi phí này bao gồm các khoản chi cho các hoạt động như:

 • Tiếp đãi khách hàng, đối tác trong các bữa ăn, hội nghị, hội thảo, triển lãm.
 • Tặng quà cho khách hàng, đối tác.
 • Chi phí đi lại, lưu trú cho khách hàng, đối tác.
 • Chi phí tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho khách hàng, đối tác.

2. Hạch toán chi phí tiếp khách là gì?

Hạch toán chi phí tiếp khách là quá trình ghi chép, phản ánh các khoản chi liên quan đến hoạt động tiếp đãi khách hàng, đối tác trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp. Việc hạch toán chi phí tiếp khách hợp lý đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch, chính xác của hệ thống tài chính và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp.

Hạch toán chi phí tiếp khách là gì?

Việc hạch toán chi phí tiếp khách hợp lý đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, thể hiện ở những điểm sau:

 • Giúp duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, đối tác: Chi phí tiếp khách thể hiện sự quan tâm, trân trọng của doanh nghiệp đối với khách hàng, đối tác, góp phần xây dựng và củng cố mối quan hệ hợp tác lâu dài.
 • Tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh: Mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đối tác sẽ giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, tăng doanh thu và lợi nhuận.
 • Đảm bảo tính minh bạch, chính xác của sổ sách kế toán: Việc hạch toán chi phí tiếp khách hợp lý sẽ giúp doanh nghiệp có được hệ thống sổ sách kế toán minh bạch, chính xác, phục vụ cho công tác quản lý và kiểm tra của cơ quan thuế.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cần lưu ý sử dụng chi phí tiếp khách một cách hợp lý, hiệu quả và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về thuế. Việc chi tiêu quá mức cho chi phí tiếp khách có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Quy định về hạch toán tiếp khách ở Việt Nam:

Quy định về hạch toán chi phí tiếp khách tại Việt Nam được ban hành nhằm mục đích thống nhất việc ghi nhận, phản ánh chi phí tiếp khách vào sổ sách kế toán, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Quy định về hạch toán tiếp khách ở Việt Nam

3.1. Điều kiện để chi phí tiếp khách được hạch toán:

 • Có hóa đơn hợp lệ: Hóa đơn phải đáp ứng đầy đủ các quy định về hóa đơn theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính. Đối với hóa đơn điện tử, cần đảm bảo tính hợp pháp, chính xác và nguyên vẹn của dữ liệu điện tử.
 • Có chứng từ thanh toán hợp lệ: Chứng từ thanh toán phải thể hiện rõ mục đích, nội dung chi phí tiếp khách, số tiền thanh toán và phương thức thanh toán.
 • Có mục đích rõ ràng: Chi phí tiếp khách phải phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch kinh tế.
 • Có đầy đủ các chứng từ liên quan khác: Bao gồm danh sách khách mời, ghi chép nội dung cuộc gặp gỡ, mục đích tiếp khách,…

3.2. Hạch toán chi phí tiếp khách:

 • Đối với doanh nghiệp áp dụng hệ thống kế toán 200:
  • Nợ TK 641 – Chi phí tiếp khách trong nước
  • Nợ TK 642 – Chi phí tiếp khách nước ngoài
  • Có TK 111 – Tiền mặt
  • Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng
  • Có TK 1331 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
 • Đối với doanh nghiệp áp dụng hệ thống kế toán 133:
  • Nợ TK 6421 – Chi phí tiếp khách trong nước
  • Nợ TK 6422 – Chi phí tiếp khách nước ngoài
  • Có TK 111 – Tiền mặt
  • Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng
  • Có TK 1331 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

Lưu ý:

 • Doanh nghiệp cần lưu giữ đầy đủ các hóa đơn, chứng từ liên quan đến chi phí tiếp khách để đối chiếu khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan thuế.
 • Một số khoản chi phí liên quan đến tiếp khách không được hạch toán vào chi phí hợp lý bao gồm: chi phí cho, biếu, tặng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng; chi phí chiêu đãi, du lịch, nghỉ dưỡng không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh;…

Ngoài ra, cần lưu ý thêm:

 • Từ năm 2015 trở đi, chi phí tiếp khách không còn bị khống chế giới hạn theo tỷ lệ phần trăm tổng số chi phí được trừ.
 • Doanh nghiệp cần theo dõi cập nhật các văn bản pháp luật mới nhất liên quan đến quy định về hạch toán chi phí tiếp khách để đảm bảo thực hiện đúng quy định.

Việc hạch toán chi phí tiếp khách cần được thực hiện theo đúng quy định nhằm đảm bảo tính chính xác, minh bạch của sổ sách kế toán và tuân thủ đúng quy định của pháp luật về thuế. Doanh nghiệp cần lưu ý đầy đủ các điều kiện để chi phí tiếp khách được hạch toán và lưu giữ đầy đủ các chứng từ liên quan.

4. Quy trình hạch toán chi phí tiếp khách:

Quy trình hạch toán chi phí tiếp khách đóng vai trò quan trọng trong việc phản ánh chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về thuế. Để thực hiện quy trình này một cách hiệu quả và chuyên nghiệp, doanh nghiệp cần lưu ý thực hiện các bước sau:

 Quy trình hạch toán chi phí tiếp khách

4.1. Xác định rõ ràng khoản chi tiếp khách:

 • Phân biệt rạch ròi các khoản chi liên quan trực tiếp đến hoạt động tiếp khách với những khoản chi khác có thể phát sinh cùng thời điểm.
 • Căn cứ vào mục đích, nội dung tiếp khách, tính hợp lý của chi phí để xác định chính xác khoản chi được hạch toán vào chi phí tiếp khách.

4.2. Thu thập đầy đủ chứng từ thanh toán hợp lệ:

 • Lưu trữ cẩn thận các hóa đơn, phiếu chi, chứng từ thanh toán liên quan đến chi phí tiếp khách.
 • Đảm bảo tính chính xác, đầy đủ thông tin trên hóa đơn, chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.
 • Kiểm tra tính hợp lý của số tiền chi phí so với mục đích, nội dung tiếp khách.

4.3. Ghi nhận chi phí vào sổ sách kế toán:

 • Sử dụng tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh để ghi nhận các khoản chi tiếp khách theo đúng quy định của hệ thống kế toán áp dụng.
 • Thể hiện rõ ràng các khoản chi cụ thể, số tiền, ngày tháng thanh toán trong sổ sách kế toán.
 • Đảm bảo tính chính xác, minh bạch của thông tin ghi nhận trong sổ sách kế toán.

4.4. Phân bổ chi phí hợp lý:

 • Trong một số trường hợp, cần phân bổ chi phí tiếp khách hợp lý giữa các khoản chi phí được khấu trừ và không được khấu trừ theo quy định của pháp luật thuế.
 • Căn cứ vào tỷ lệ hợp lý để phân bổ chi phí, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ đúng quy định.
 • Lưu ý ghi chép đầy đủ quá trình phân bổ chi phí để dễ dàng kiểm tra khi cần thiết.

4.5. Lưu trữ hồ sơ cẩn thận:

 • Bảo quản đầy đủ, an toàn hồ sơ liên quan đến chi phí tiếp khách bao gồm: hóa đơn, chứng từ thanh toán, sổ sách kế toán, bảng phân bổ chi phí,…
 • Lưu trữ hồ sơ trong thời gian quy định theo quy định của pháp luật.
 • Sắp xếp, phân loại hồ sơ khoa học, dễ dàng tra cứu khi cần thiết.

Quy trình hạch toán chi phí tiếp khách cần được thực hiện một cách bài bản, cẩn trọng, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Doanh nghiệp cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc quản lý chi phí tiếp khách, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

5. Những câu hỏi liên quan về hạch toán chi phí tiếp khách

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp liên quan đến hạch toán chi phí tiếp khách tại Việt Nam:

5.1. Chi phí nào được coi là chi phí tiếp khách?

Chi phí tiếp khách được hiểu là những khoản chi liên quan đến việc tiếp đón, khoản đãi khách hàng, đối tác trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bao gồm:

 • Chi phí ăn uống, giải khát cho khách
 • Chi phí thuê phòng khách sạn, nhà hàng
 • Chi phí tham quan, du lịch
 • Chi phí quà tặng, biếu xén
 • Chi phí vận chuyển, bốc xếp
 • Chi phí dịch vụ khác liên quan đến việc tiếp khách

5.2. Điều kiện để chi phí tiếp khách được hạch toán vào chi phí hợp lý?

Để được hạch toán vào chi phí hợp lý, chi phí tiếp khách phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có mục đích rõ ràng: Phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch kinh tế.
 • Có hóa đơn hợp lệ: Hóa đơn phải đáp ứng đầy đủ các quy định về hóa đơn theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính. Đối với hóa đơn điện tử, cần đảm bảo tính hợp pháp, chính xác và nguyên vẹn của dữ liệu điện tử.
 • Có chứng từ thanh toán hợp lệ: Chứng từ thanh toán phải thể hiện rõ mục đích, nội dung chi phí tiếp khách, số tiền thanh toán và phương thức thanh toán.
 • Có đầy đủ các chứng từ liên quan khác: Bao gồm danh sách khách mời, ghi chép nội dung cuộc gặp gỡ, mục đích tiếp khách,…

5.3. Quy định về giới hạn chi phí tiếp khách?

Từ năm 2015 trở đi, chi phí tiếp khách không còn bị khống chế giới hạn theo tỷ lệ phần trăm tổng số chi phí được trừ. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần đảm bảo tính hợp lý của chi phí tiếp khách so với doanh thu, lợi nhuận và các khoản chi phí khác của doanh nghiệp.

6. Kết luận

Để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ đúng quy định, doanh nghiệp cần lưu ý đầy đủ các điều kiện, quy trình và thủ tục hạch toán chi phí tiếp khách. Đồng thời, cần theo dõi cập nhật các văn bản pháp luật mới nhất liên quan đến vấn đề này.

Hạch toán chi phí tiếp khách đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật. Doanh nghiệp cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc quản lý chi phí tiếp khách, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

 • CÁ NHÂN KINH DOANH PHẦN MỀM CÓ CHỊU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN HAY KHÔNG
  Trong thời đại công nghệ số hiện nay, lĩnh vực kinh doanh phần mềm đang phát triển mạnh mẽ và thu hút đông đảo cá nhân tham gia. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội tiềm năng, vấn đề thuế cũng là một chủ đề quan trọng mà các cá nhân kinh doanh phần mềm[Chi Tiết]
 • CÁC MẪU BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐẸP NHẤT 2024
  Quản lý tài chính hiệu quả là yếu tố then chốt cho sự thành công của doanh nghiệp và sự an tâm trong cuộc sống cá nhân. Việc sử dụng các mẫu bảng tổng hợp chi phí được thiết kế khoa học và thẩm mỹ sẽ giúp bạn theo dõi, ghi chép và phân tích[Chi Tiết]
 • CÓ NÊN THUÊ CHUYÊN GIA TƯ VẤN TÀI CHÍNH CHO DOANH NGHIỆP KHÔNG?
  Việc quản trị tài chính hiệu quả đóng vai trò quan trọng cho sự thành công của doanh nghiệp. Tuy nhiên, với đội ngũ nhân sự bận rộn và không chuyên sâu về lĩnh vực tài chính, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tự mình thực hiện các công việc như lập kế[Chi Tiết]
 • RỦI RO TÀI CHÍNH LÀ GÌ? BÍ MẬT MÀ BẠN KHÔNG BAO GIỜ NGỜ TỚI
  Rủi ro tài chính luôn là một thách thức đáng kể mà các doanh nghiệp phải đối mặt. Đây là những yếu tố tiềm ẩn có thể gây ra tổn thất tài chính cho doanh nghiệp, ảnh hưởng đến khả năng sinh lời, thanh khoản và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Hiểu[Chi Tiết]
 • KIỂM TRA NỢ THUẾ ONLINE HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁC BƯỚC CỤ THỂ
  Trong thời đại công nghệ số, việc kiểm tra nợ thuế online trở nên phổ biến và tiện lợi hơn bao giờ hết. Thay vì phải đến trực tiếp cơ quan thuế, giờ đây bạn có thể dễ dàng tra cứu thông tin nợ thuế của mình ngay tại nhà thông qua các trang web[Chi Tiết]
 • CHUYÊN VIÊN HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH LÀ GÌ? LÀM GÌ VÀ LƯƠNG BAO NHIÊU?
  Trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh hiện nay, vai trò của chuyên viên hoạch định tài chính (CPHĐT) ngày càng trở nên quan trọng. Họ đóng vai trò then chốt trong việc hoạch định chiến lược tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt, tối ưu[Chi Tiết]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.