Được biết thông tin doanh nghiệp có doanh thu không quá 200 tỷ đồng và bị giảm so với 2019 được giảm 30% thuế TNDN là tin vui lớn của rất nhiều doanh nghiệp trên cả nước.

Không chỉ các doanh nghiệp lớn mà các hộ kinh doanh và cá nhân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 được giảm thuế thu nhập cá nhân, VAT và các loại thuế khác.  

Giảm 30% thuế TNDN phải nộp trong năm 2021

Theo như những gì mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Quốc hội đồng ý giảm 30% thuế TNDN phải nộp của năm 2021 đối với trường hợp người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019.

Được biết, giải pháp giảm thuế trên không áp dụng tiêu chí doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019 đối với trường hợp người nộp thuế mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020, năm 2021.

Giảm 30% thuế TNDN

Không chỉ giảm 30% thuế TNDN mà còn giảm hàng loạt thuế khác cho doanh nghiệp trong năm 2021

Không chỉ giảm 30% thuế TNDN phải nộp của năm 2021 mà Nghị quyết cũng cho biết sẽ miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV năm 2021 đối với hộ, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021 do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.

Tuy nhiên, việc giảm thuế trên không áp dụng việc miễn thuế đối với các khoản thu nhập, doanh thu từ cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo số.

Ngoài ra, chính sách còn giảm thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 1/11 đến hết năm đối với dịch vụ vận tải; dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; sản phẩm và dịch vụ xuất bản; dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí; dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí.

Chính vì thế mà doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản này được giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng. Doanh nghiệp đồng thời cũng phải tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản này được giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng.

Tin vui sau cùng cho doanh nghiệp đó là miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết không áp dụng quy định trên đối với các trường hợp đã chậm nộp tiền thuế.

Giảm 30% thuế TNDN

Những chính sách giảm thuế thường xuyên ở trên của nhà nước sẽ mang lại nhiều thuận lợi trong quá trình phục hồi kinh tế cho doanh nghiệp sau mấy tháng trời ngủ đông vì dịch bệnh, chính vì thế mà nếu có bất kỳ khó khăn nào trong qua trình phải quyết toán thuế để phù hợp với việc giảm thuế ở trên theo quy định của nhà nước, quý doanh nghiệp nhanh chóng liên hệ với ACC PRO để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.