Từ ngày 01/02/2022 -31/12/2022 theo nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022, áp dụng mức giảm thuế GTGT cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh khi xuất hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ từ 10% xuống còn 8%. Vậy các trường hợp doanh nghiệp áp dụng thuế VAT 8%. Hãy cùng Viện kế toán tìm hiểu trong bài viết này nhé.

THUẾ GTGT

Đối tượng được giảm thuế GTGT 2%

Theo Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định về giảm thuế GTGT thì việc giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

  • Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất (chi tiết tại Phụ luc I ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP).
  • – Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP).
  • – Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin (chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP).
  • – Việc giảm thuế GTGT cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại.

Chính sách giảm thuế GTGT 8% được áp dụng một cách thống nhất trong quá trình nhập khẩu, sản xuất, gia công, và kinh doanh thương mại, nhằm đảm bảo sự công bằng và đồng đều cho các đối tượng kinh doanh. Trong trường hợp của mặt hàng than, chỉ những mặt hàng than được liệt kê trong Phụ lục I mới được hưởng chính sách giảm thuế GTGT khi bán ra, và điều này chỉ áp dụng cho các khâu liên quan đến khai thác và bán ra sản phẩm.

Doanh nghiệp và người nộp thuế có thể sử dụng các Phụ lục đi kèm theo để xác định loại hàng hóa, dịch vụ và áp dụng mức giảm thuế GTGT theo quy định. Các loại hàng hóa không được liệt kê trong các phụ lục sẽ được hưởng giảm 2% thuế suất, giúp tạo ra một khung pháp linh hoạt và minh bạch trong chính sách thuế. Điều này không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp mà còn giúp người nộp thuế hiểu rõ hơn về quy định và áp dụng chính sách một cách hiệu quả.

>>> Xem thêm: ĐỐI TƯỢNG NÀO CHỊU THUẾ GTGT 0% TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Điều kiện giảm thuế VAT từ 10% xuống 8%

Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15, trong đó có hướng dẫn giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% từ ngày 01/02/2022

Vào ngày 28/01/2022, Nghị Định 15/2022/NĐ-CP đã chính thức ra đời, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thực hiện Chính sách miễn, giảm thuế theo hướng dẫn của Nghị Quyết 43/2022/QH15. Điều đặc biệt quan trọng tại Điều 1 của nghị định này là việc thiết lập chính sách giảm thuế GTGT từ mức 10% xuống còn 8%, được áp dụng cho nhiều nhóm hàng hóa và dịch vụ. 

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng chính sách này không áp dụng đối với các danh mục hàng hóa và dịch vụ được liệt kê chi tiết trong Phụ lục I, II, III theo quy định cụ thể của Nghị định. Điều này nhấn mạnh sự linh hoạt và chặt chẽ trong việc quản lý thuế, nhằm đồng hành cùng sự phát triển và ổn định của nền kinh tế.

THUẾ GTGT

Để xác định quyền lợi giảm thuế, doanh nghiệp cần thực hiện các bước cụ thể:

  • Tra Cứu Mã Ngành: Sử dụng Quyết định 43/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để xác định mã ngành hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp.
  • Tham Chiếu vào Phụ Lục của Nghị Định 15/2022/NĐ-CP: Doanh nghiệp tiến hành tham chiếu vào 3 Phụ lục của Nghị Định 15/2022/NĐ-CP, trong đó mô tả chi tiết về các nhóm hàng hóa, dịch vụ được áp dụng mức giảm thuế GTGT 8%.
  • Áp Dụng Mức Thuế GTGT 8%: Nếu mã ngành của doanh nghiệp không nằm trong các Phụ lục, doanh nghiệp được áp dụng mức thuế GTGT 8%. Doanh nghiệp có thể xuất hóa đơn theo chính sách giảm thuế mới để tối ưu hóa lợi ích thuế.

Chính sách giảm thuế GTGT được thiết lập không chỉ với mục đích giảm gánh nặng thuế đối với doanh nghiệp, mà còn nhằm tạo ra điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và thịnh vượng trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng biến động. Qua việc giảm thuế, chính phủ thể hiện cam kết hỗ trợ doanh nghiệp, giúp họ vượt qua những thách thức và tận dụng cơ hội mới.

Chính sách này không chỉ mang lại ưu đãi thuế mà còn phản ánh sự linh hoạt và sáng tạo trong quản lý thuế của chính phủ. Điều này thể hiện khả năng đáp ứng linh hoạt và nhanh chóng đối với sự biến động liên tục trong tình hình kinh tế. Bằng cách này, chính phủ không chỉ đang đưa ra biện pháp giảm bớt áp lực tài chính đối với doanh nghiệp mà còn khuyến khích tinh thần sáng tạo và phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp.

Đại Lý Thuế ACCPRO

Bài viết trên đây là những thông tin mà Đại lý Thuế ACCPRO chia sẻ để giúp bạn biết được “Các trường hợp doanh nghiệp được tính thuế GTGT 8%”. Nếu còn bất kỳ vướng mắc hay vấn đề nào còn chưa rõ cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé!   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.