Có thể nói trong năm 2021 này, doanh nghiệp chịu nhiều tác động nhất trong việc thay đổi địa giới hành chính cũng như đơn vị ban ngành liên quan. Do đó việc Cục Thuế TP.HCM hướng dẫn thay đổi chỉ của công ty trên giấy chứng nhận doanh nghiệp và hóa đơn là vô cùng cần thiết.

Cục Thuế TP.HCM

Cục Thuế TP.HCM hướng dẫn doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trên hóa đơn

Nhận thấy được điều này, Cục Thuế TP.HCM đã nhanh chóng sắp xếp lại các đơn vị hành chính không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của người nộp thuế, các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn TP.HCM, Cục Thuế TP.HCM có ý kiến như sau:

=> Kể từ khi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cơ quan có thẩm quyền chuyển đổi thông tin địa chỉ trụ sở theo đơn vị hành chính mới (hoặc kể từ ngày bộ máy hành chính nhà nước thành phố Thủ Đức sẽ chính thức hoạt động – ngày 07/02/2021) các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn có thay đổi tên đơn vị hành chính thực hiện ghi thông tin địa chỉ và không phải gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (TB04/AC) đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC).

Các tổ chức kinh doanh sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử phải chủ động cài đặt phần mềm thay đổi chỉ tiêu địa chỉ trên hóa đơn, chứng từ theo tên đơn vị hành chính mới. đối với hóa đơn đặt in thì thực hiện gạch bỏ thông tin đơn vị hành chính cũ, đóng dấu thông tin đơn vị hành chính mới trên các hóa đơn đặt in đã in sẵn thông tin địa chỉ để tiếp tục sử dụng.

Đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế thì thực hiện gạch bỏ thông tin đơn vị hành chính cũ, đóng dấu thông tin đơn vị hành chính mới trên các hóa đơn đã đóng dấu sẵn thông tin địa chỉ trên hóa đơn để tiếp tục sử dụng hoặc xóa bỏ để mua quyển hóa đơn mới.

Cục Thuế TP thông báo các Chi cục Thuế Quận/Huyện, các phòng trực thuộc văn phòng Cục Thuế, quý doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh được biết để thực hiện.

Cục Thuế TP.HCM

Thủ tục thay đổi địa chỉ trên hóa đơn từ hướng dẫn của Cục Thuế TP.HCM

Sau khi được Cục Thuế TP.HCM hướng dân thì theo đúng quy định pháp luật, các doanh nghiệp kinh doanh cần phải tiến đăng ký và khai báo địa điểm kinh với cơ quan thuế có thẩm quyền, trường hợp đổi địa điểm kinh doanh cũng cần phải khai báo lại và sửa đổi thông tin trên hóa đơn mà doanh nghiệp đang sử dụng.

Với trường hợp doanh nghiệp kinh doanh đổi địa điểm kinh doanh, thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế trực thuộc thì sẽ phải tiến hành nộp thông báo điều chỉnh thông báo phát hành hóa đơn với cơ quan thuế. Cụ thể, các bước tiến hành xử lý như sau:

  • Doanh nghiệp lập Thông báo tình hình sử dụng hóa đơn và lập thông báo điều chỉnh thông tin tại Thông báo phát hành hóa đơn mới để có thể thay đổi địa chỉ của doanh nghiệp trên các hóa đơn sử dụng sau này.
  • Doanh nghiệp thực hiện gửi các file thông báo đã lập tới cơ quan thuế để được chấp thuận việc thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn.

Lưu ý rằng, bạn nên đợi xem cơ quan thuế đã chấp nhận chưa rồi mới sử dụng hóa đơn đã thay đổi địa chỉ công ty, hoặc cũng có thể liên hệ với Chi cục thuế trực thuộc xem có cần nộp bản cứng nữa không để hoàn tất thủ tục thay đổi địa chỉ trên hóa đơn điện tử.

Mọi khó khăn trong quá trình thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn cũng như các vấn đề liên quan đến thuế doanh nghiệp bạn có thể liên hệ ngay với ACC PRO để được tư vấn kịp thời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.