Trên thực tế khi cơ truy thu thuế doanh nghiệp gặp phải rất nhiều loại chi phí không có hóa đơn thep quy định của pháp luật do đó để tránh những sai phạm này trong quá trình cơ quan thuế kiểm tra đột xuất các anh chị doanh nghiệp cần có cách xử lý vô cùng kịp thời và phù hợp bằng cách cung cấp các mẫu hồ sơ để hợp thức hóa các khoản chi không hóa đơn vào chi phí hợp lý được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

chi phí  không có hóa đơn

Trường hợp chi phí không có hóa đơn dưới 100 triệu đồng/năm

 • Hợp đồng thuê tài sản;
 • Biên bản bàn giao tài sản, thiết bị kèm theo tài sản đó;
 • Các hồ sơ, chứng từ chứng mình quyền sở hữu tài sản của bên cho thuê;
 • Chứng từ thanh toán tiền thuê tài sản.

Trường hợp chi phí  không có hóa đơn trên 100 triệu đồng/năm

 • Nếu trên hợp đồng thể hiện là doanh nghiệp nộp thay thì doanh nghiệp cần
 • Hợp đồng thuê tài sản
 • Biên bản bàn giao tài sản, thiết bị kèm theo tài sản đó
 • Các hồ sơ, chứng từ chứng mình quyền sở hữu tài sản của bên cho thuê
 • Chứng từ trả tiền thuê tài sản
 • Chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân
 • Nếu trên hợp đồng thể hiện cá nhân là người đi nộp thuế thì doanh nghiệp cần
 • Hợp đồng thuê tài sản
 • Biên bản bàn giao tài sản, thiết bị kèm theo tài sản đó
 • Các hồ sơ, chứng từ chứng mình quyền sở hữu tài sản của bên cho thuê
 • Chứng từ trả tiền thuê tài sản

Trường hợp doanh nghiệp mua hàng của người dân, mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra mà chi phí không hóa đơn trên hay dưới 100.000.000 đồng/năm

 • Hợp đồng mua bán, cung ứng dịch vụ
 • Chứng từ thanh toán (Có thể thanh toán bằng tiền mặt vì không có hóa đơn)
 • Biên bản bàn giao hàng hóa, dịch vụ
 • Bảng kê mua hàng không có hóa đơn Mẫu 01/TNDN.

chi phí  không có hóa đơn

Nếu mua hàng, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên):

Nếu có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng 100.000.000 đồng/năm thì cần:

 • Hợp đồng mua bán
 • Chứng từ thanh toán (Có thể thanh toán bằng tiền mặt vì không có hóa đơn)
 • Biên bản bàn giao hàng hóa, dịch vụ
 • Bảng kê mua hàng KHÔNG có hóa đơn Mẫu 01/TNDN

Nếu có mức doanh thu từ 100.000.000 đồng/năm trở lên thì cần

 • Hợp đồng mua bán
 • Biên bản bàn giao hàng hóa, dịch vụ
 • Hóa đơn bán hàng
 • Chứng từ thanh toán qua ngân hàng (vì có hóa đơn)
 • Cần có Hóa đơn
 • Lưu ý: Cá nhân, hộ kinh doanh lên Cơ quan thuế để mua hóa đơn bán hàng viết cho doanh nghiệp. Cụ thể Cá nhân, hộ kinh doanh sẽ phải nộp lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân sau đó cơ quan thuế sẽ cấp hóa đơn bán hàng

Các khoản chi phí lãi vay của ngân hàng, cá nhân

Hồ sơ chi trả lãi vay của cá nhân

 • Hợp đồng vay vốn
 • Chứng minh thư của cá nhân cho vay
 • Chứng từ thu tiền vay
 • Chứng từ chi tiền trả lãi vay
 • Chứng từ chi tiền trả vốn vay
 • Chứng từ nộp thuế TNCN thay cho người cho vay

Chứng từ vay vốn của các tổ chức

 • Hợp đồng vay vốn
 • Hồ sơ giải ngân
 • Chứng từ chuyển tiền vốn vay
 • Chứng từ chuyển tiền chi phí lãi vay
 • Chứng từ chuyển tiền trả vốn vay

Quy chế lương, thưởng của doanh nghiệp

 • Hợp đồng lao động
 • Hồ sơ lao động
 • Bảng lương, thưởng, bảng chấm công
 • Quyết định thưởng, bảng tính tiền thưởng, các điều khoản trong hợp đồng cho phù hợp
 • Chứng từ thanh toán tiền lương thưởng
 • Và không nằm trong các khoản chi được quy định tại điểm 2.5, Khoản 2, Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC

chi phí  không có hóa đơn

Mọi chi tiết về vấn đề chi phí không có hóa đơn anh chị có thể liên lạc với ACC PRO để được tư vấn thêm, mọi tư vấn đều là miễn phí !!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.