mã số thuế đặc biệt quan trọng trong việc thu và quản lý thuế của doanh nghiệp, do đó nếu mã số thuế có vấn đề sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình kê khai và nộp thuế của doanh nghiệp từ đó dẫn đến các mức phạt không đáng có. Chính vì thế mà việc khôi phục mã số thuế ngay khi bị lỗi là vô cùng quan trọng, anh chị nhất định phải nắm rõ cách khôi phục mã số thuế bên dưới để có thể sử dụng khi có bất kỳ sự cố nào.

mã số thuế

Hiểu rõ tầm quan trọng của mã số thuế đối với sự sống còn của doanh nghiệp

Theo như thông tư 95 của bộ tài chính, khái niệm mã số thuế đã được nhắc đến. Cụ thể, đây là một dãy số, chữ cái hoặc những ký tự được cơ quan quản lý Thuế cấp cho người có nghĩa vụ nộp thuế. Mã số thuế có thể giúp nhận biết, xác định từng người nộp thuế ở thời điểm hiện tại. Trong số đó, có thể kể tới những người có hoạt động xuất nhập khẩu. Mã số thuế sẽ được ghi nhận, quản lý một cách thống nhất trên địa bàn toàn quốc.

Mã số thuế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc thu và quản lý thuế mã số thuế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc thu và quản lý thuế. Mỗi doanh nghiệp, cá nhân thực hiện nộp thuế sẽ được cấp một MST khác nhau. Ngoài ra, các doanh nghiệp sẽ được cấp thêm một MS cụ thể nữa. Đó chính là MS doanh nghiệp.

Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế

Để khôi phục mã số thuế cho doanh nghiệp, thì điều quan trọng nhất là anh chị phải có một văn bản chuẩn nội dung để cung cấp cho cơ quan thuế. Cụ thể về văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế:

Mẫu 25/ĐK-TCT đề nghị khôi phục mã số thuế

Mẫu số: 25/ĐK-TCT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………… …., ngày … tháng … năm ….

THÔNG BÁO

Đề nghị khôi phục mã s thuế

  1. Tên người nộp thuế (ghi theo tên NNT đã đăng ký thuế hoặc đăng ký doanh nghiệp): ………
  2. Mã số thuế: …………………………………………………………………………………….
  3. Địa chỉ trụ sở (ghi theo địa chỉ trụ sở của tổ chức đã đăng ký thuế hoặc của doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã): …………………………………..
  4. Địa chỉ kinh doanh (ghi địa chỉ kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã đăng ký thuế): ……………………………………………………………………………………………..
  5. Lý do đề nghị khôi phục mã số thuế: ………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

  1. Hồ sơ đính kèm:

………………………………………………………………………………………………………

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông báo này./.


Nơi nhận:
– CQT quản lý;
– Lưu: VT
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Ghi chú:

Người nộp thuế là tổ chức không phải đóng dấu khi đăng ký thuế và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải đóng dấu vào văn bản này.

mã số thuế

mã số thuế

Mọi thắc mắc về mã số thuế cho doanh nghiệp anh chị có thể liên lạc với ACC PRO để được tư vấn thêm, mọi tư vấn đều là miễn phí !!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.