Đôi khi, trong một số tình huống đặc biệt, các tổ chức và cá nhân kinh doanh có thể cần tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử. Nhưng điều gì khiến họ phải thực hiện điều này và quy trình cụ thể như thế nào? Hãy cùng khám phá các trường hợp và quy trình liên quan đến việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử trong bài viết dưới đây.

Các trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 16 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, các trường hợp ngừng hóa đơn điện tử được quy định như sau:

Doanh nghiệp/tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc một trong các trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không có mã của cơ quan thuế:

(1) Chấm dứt MST;

(2) Cơ quan thuế xác mình và thông báo doanh nghiệp/tổ chức, hộ kinh doanh không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký;

(3) Thông báo với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền tạm ngừng kinh doanh;

(4) Có thông báo của cơ quan thuế về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử nhằm thực hiện cưỡng chế nợ thuế;

(5) Có hành vi sử dụng hóa đơn điện tử để bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế;

(6) Có hành vi lập hóa đơn nhằm mục đích bán khống hàng hóa, cung cấp dịch vụ để chiếm đoạt tiền của tổ chức hoặc cá nhân, bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế;

(7) Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh có điều kiện, khi phát hiện doanh nghiệp/tổ chức, hộ kinh doanh không có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào kết quả thanh – kiểm tra thuế, nếu cơ quan thuế xác định doanh nghiệp/tổ chức, hộ kinh doanh được thành lập để thực hiện mua bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp hoặc để trốn thuế, thì cơ quan thuế ban hành quyết định ngừng sử dụng hóa đơn điện tử và doanh nghiệp bị xử lý theo quy định của pháp luật.

hoá đơn điện tử

>>> Xem thêm: TRƯỜNG HỢP NÀO CẦN PHẢI HUỶ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

Trình tự thực hiện ngừng sử dụng hóa đơn điện tử

Dựa theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Nghị định 123, quy trình ngừng sử dụng hóa đơn điện tử được điều chỉnh như sau:

 • Cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp sẽ gửi thông báo bằng văn bản tới người nộp thuế trong các trường hợp được liệt kê tại Điểm 5, 6, 7 của Điều đó. Thông báo yêu cầu người nộp thuế cung cấp giải trình hoặc bổ sung thông tin và tài liệu liên quan đến việc sử dụng hóa đơn điện tử.
 • Người nộp thuế cần phải cung cấp giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, tính từ ngày nhận thông báo từ cơ quan thuế. Họ có thể đến trực tiếp cơ quan thuế để giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu.
 • Sau khi nhận được giải trình hoặc bổ sung thông tin từ người nộp thuế, cơ quan thuế sẽ xem xét:
  • Trong trường hợp thông tin được giải trình hoặc bổ sung là đầy đủ và chứng minh được việc sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định, doanh nghiệp/tổ chức sẽ được phép tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử.
  • Nếu thông tin không đủ hoặc không được chứng minh đúng theo quy định, cơ quan thuế sẽ tiếp tục yêu cầu người nộp thuế bổ sung thông tin và giải trình. Thời hạn bổ sung là 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản từ cơ quan thuế.
 • Trong trường hợp người nộp thuế không tiến hành giải trình, bổ sung thông tin trong thời hạn quy định, cơ quan thuế sẽ phát đi thông báo yêu cầu ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế, và doanh nghiệp sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
hoá đơn điện tử

Khi nào Nhà nước ra quyết định ngừng sử dụng hóa đơn điện tử

Theo quy định tại Khoản 3 của Điều 34 trong Nghị định 126/2020/NĐ-CP, cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền sẽ chịu trách nhiệm lập Quyết định cưỡng chế, kèm theo biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn kèm theo thông báo. Thông báo ngừng sử dụng hóa đơn điện tử trong trường hợp người nộp thuế bị cưỡng chế sẽ chứa các thông tin sau:

 • Căn cứ pháp lý cho việc đưa ra thông báo;
 • Thông tin chi tiết về tên, địa chỉ, và mã số thuế của người nộp thuế bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn điện tử;
 • Lý do cụ thể của quyết định cưỡng chế ngưng sử dụng hóa đơn;
 • Ký hiệu, số hóa đơn và ngày ban hành quyết định cưỡng chế ngưng sử dụng hóa đơn.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 của Điều 34, thủ tục cưỡng chế ngưng sử dụng hóa đơn điện tử được thực hiện như sau:

 • Cơ quan thuế sẽ công bố quyết định cưỡng chế và gửi thông báo cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn lên trang thông tin điện tử trong vòng 24 giờ, tính từ thời điểm ban hành văn bản thông báo;
 • Trong khoảng thời gian này, cơ quan thuế sẽ không tiếp nhận các hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử từ các doanh nghiệp, tổ chức hoặc hộ kinh doanh đang bị cưỡng chế. Cũng không cấp mã cho hóa đơn điện tử có mã hoặc không cấp hóa đơn mới, và không bán hóa đơn cho người nộp thuế đang bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn;
 • Trong trường hợp người nộp thuế đang bị cưỡng chế ngưng sử dụng hóa đơn nhưng đề nghị sử dụng hóa đơn để tiếp tục hoạt động kinh doanh, cơ quan thuế sẽ xem xét cho phép sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh. Tuy nhiên, điều kiện là người nộp thuế phải nộp ít nhất 18% doanh thu từ hóa đơn sử dụng vào ngân sách Nhà nước.
Đại Lý Thuế ACCPRO

Bài viết trên đây là những thông tin mà Đại lý Thuế ACCPRO chia sẻ để giúp bạn biết được “7 trường hợp ngưng sử dụng hoá đơn điện tử”. Nếu còn bất kỳ vướng mắc hay vấn đề nào còn chưa rõ cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé!   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.