Nếu trong phần 1 chúng ta đã tìm hiểu về cách khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho doanh nghiệp theo tháng hoặc quý thì trong phần 2 này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách doanh nghiệp mới thành lập phải khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo từng lần phát sinh.

thuế thu nhập cá nhân

Doanh nghiệp mới thành lập phải khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo từng lần phát sinh 

Theo đó, trong những lần phát sinh thu nhập mà doanh nghiệp làm thủ tục khai và nộp thuế thay cho cá nhân thì phải được khai nộp theo các cách sau:

Đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thì doanh nghiệp khai và nộp thuế thay cho cá nhân theo 3 trường hợp

  • Trường hợp thứ nhất là cá nhân có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà nhưng đem thế chấp, bảo lãnh vay vốn hoặc thanh toán tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; đến hết thời hạn trả nợ, cá nhân không có khả năng trả nợ thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài làm thủ tục phát mại, bán bất động sản đó đồng thời thực hiện khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân trước khi thực hiện thanh quyết toán các khoản nợ của cá nhân.
  • Trường hợp thứ hai là cá nhân có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà nhưng đem thế chấp để vay vốn hoặc thanh toán với doanh nghiệp khác, nay thực hiện chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phần) bất động sản đó để thanh toán nợ thì doanh nghiệp làm thủ tục chuyển nhượng thay phải khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân trước khi thanh quyết toán các khoản nợ.
  • Trường hợp thứ ba là bất động sản do cá nhân đó chuyển nhượng cho doanh nghiệp khác theo quyết định thi hành án của Tòa án thì doanh nghiệp tổ chức bán đấu giá phải khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân chuyển nhượng.
  • Đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp thì khai và nộp thuế thay cho cá nhân theo cách dưới đây

Thu nhập này xảy ra khi doanh nghiệp làm thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn trong trường hợp chuyển nhượng vốn mà không có chứng từ chứng minh cá nhân chuyển nhượng vốn đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng vốn có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân.

Đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thì doanh nghiệp thì khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo cách sau

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi danh sách cổ đông trong trường hợp chuyển nhượng chứng khoán mà không có chứng từ chứng minh cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân.

Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì doanh nghiệp phải khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo cách dưới

Trong trường hợp cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp thì tài sản tham gia hợp tác kinh doanh thuộc sở hữu của cá nhân, không xác định được doanh thu kinh doanh thì cá nhân ủy quyền cho doanh nghiệp khai thuế và nộp thuế thay theo phương pháp khoán. Lúc này, doanh nghiệp có trách nhiệm khai thuế và nộp thuế thay cho cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán tại cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp.

thuế thu nhập cá nhân

Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh thì doanh nghiệp phải khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo cách sau

Trường hợp này khá giống trường hợp trên, tức là khi cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp, tài sản tham gia hợp tác kinh doanh thuộc sở hữu của cá nhân, xác định được doanh thu kinh doanh của cá nhân thì cá nhân ủy quyền cho doanh nghiệp khai thuế và nộp thuế thay. Theo đó, doanh nghiệp có trách nhiệm khai thuế và nộp thuế thay cho cá nhân tại cơ quan thuế quản lý tổ chức.

Đối với cá nhân có thu nhập từ cho thuê tài sản thì doanh nghiệp phải khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo cách này

Với những cá nhân ký hợp đồng cho thuê tài sản với doanh nghiệp mà trong hợp đồng thuê có thỏa thuận bên đi thuê  là doanh nghiệp thì khi nộp thuế thay thì doanh nghiệp có trách nhiệm khai thuế và nộp thuế thay cho cá nhân thuế thu nhập cá nhân.

thuế thu nhập cá nhân

ACC PRO mong thông qua 2 phần vừa rồi, doanh nghiệp mới thành lập có thể chủ động hơn nữa trong công tác kê khai thuế thu nhập cá nhân để không bị ảnh hưởng đến công việc kinh doanh chung của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.