Việc hiểu và thực hiện đúng các quy định về thuế TNCN là điều cực kỳ quan trọng, không chỉ đối với cá nhân mà còn đối với các tổ chức và doanh nghiệp. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng về thuế thu nhập cá nhân mà chúng ta nên tập trung và cân nhắc khi thảo luận về vấn đề này.

thuế tncn

6 lưu ý quan trọng về thuế TNCN năm 2024

1. Đăng ký giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc khi thay đổi nơi làm việc 

Khi người nộp thuế là cá nhân quyết định đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, việc này chỉ có hiệu lực kể từ thời điểm cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và áp dụng giảm trừ trong năm đó. 

Trong trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, họ phải tiến hành đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh quan hệ với người phụ thuộc như trong trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu, tuân theo quy định của pháp luật.

(Hướng dẫn tại Công văn 5054/TCT-DNNCN của Tổng Cục Thuế ngày 18/3/2024)

2. Giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc là cháu nội, cháu ngoại 

Trong trường hợp người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là cháu nội, cháu ngoại, nhưng bố mẹ của cháu vẫn đang trong độ tuổi lao động, vẫn có khả năng lao động và nuôi dưỡng, thì không được áp dụng giảm trừ gia cảnh theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 9 của Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

(Hướng dẫn tại Công văn số 4758/TCT-DNNCN của Tổng Cục Thuế ngày 26/10/2023) 

thuế tncn

>>> Xem thêm: QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ TNCN

3. Kê khai thuế TNCN đối với người lao động trường hợp đơn vị không phát sinh doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ 

Trường hợp Văn phòng Đại diện Đại diện nước ngoài tại Việt Nam (không có chức năng kinh doanh) phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công mà không có doanh thu từ việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, thì sẽ thuộc đối tượng khai thuế TNCN theo quý.

Việc khai thuế theo quý được xác định một lần kể từ quý đầu tiên mà nghĩa vụ khai thuế phát sinh và sẽ được áp dụng ổn định trong toàn bộ năm dương lịch, theo quy định tại tiết b.2, điểm b, khoản 1 của Điều 9 trong Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

(Hướng dẫn tại Công văn số 14555/CTTPHCM-TTHT ngày 05/12/2023; Công văn 2393/TCT-DNNCN ngày 01/7/2021) 

4. Thuế TNCN đối với giảm trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc

Trường hợp cá nhân người nước ngoài được Công ty ở Nhật Bản cử sang làm việc tại Việt Nam theo diện lao động di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp. Thu nhập của họ bao gồm tiền lương, tiền công do cả Công ty ở Việt Nam và Công ty ở Nhật Bản chi trả. 

Trong đó, phần thu nhập từ tiền lương, tiền công ở nước ngoài, bao gồm cả các khoản bảo hiểm bắt buộc đóng ở nước ngoài, được bồi hoàn toàn bởi Công ty Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình tính toán thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam, các khoản bảo hiểm này không được trừ khỏi thu nhập của cá nhân này.

(Hướng dẫn tại Công văn số 6002/TCT-DNNCN ngày 29/12/2023) 

Thuế tncn

5. Kê khai thuế tại Việt Nam đối với cá nhân nước ngoài sống ở nước ngoài 

Trường hợp cá nhân nước ngoài đang sống ở nước ngoài năm 2024, có phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công tại Việt Nam trong năm tính thuế 2023, thuộc trường hợp kê khai, quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công tại Việt Nam (nếu thuộc trường hợp quyết toán thuế).

Theo quy định thì cá nhân đang sống ở nước ngoài có thể thực hiện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác kê khai, quyết toán thay theo quy định tại tiết d.3 điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP hoặc đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 10 Thông tư 19/2021/TT-BTC để tự khai, quyết toán thuế. 

(Hướng dẫn tại Công văn số 10501/CTTPHCM-TTHT ngày 31/8/2022) 

6. Thuế TNCN đối với phần lãi chậm thanh toán cá nhân nhận được từ việc chuyển nhượng cổ phần

 Đối với phần tiền lãi chậm thanh toán cá nhân nhận được từ việc chuyển nhượng cổ phần, đã được nêu rõ tại hợp đồng chuyển nhượng cổ phần là thu nhập chịu thuế TNCN theo hình thức thu nhập từ đầu tư vốn quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC và áp dụng theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%. 

(Hướng dẫn tại Công văn số 700/CTTPHCM-TTHT ngày 16/01/2024) 

Đại Lý Thuế ACCPRO

Bài viết trên đây là những thông tin mà Đại lý Thuế ACC PRO chia sẻ để giúp bạn biết được “Một số lưu ý về thuế thu nhập cá nhân năm 2024”. Nếu còn bất kỳ vướng mắc hay vấn đề nào còn chưa rõ cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé!   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.