Trong quá trình quản lý tài chính của doanh nghiệp, khi một hoá đơn đầu vào xuất hiện sai sót, điều quan trọng là xác định thời điểm nào nên thực hiện hoá đơn thay thế. Câu hỏi thường được đặt ra là liệu nên thực hiện điều chỉnh trong kỳ kế toán hiện tại hay trong kỳ mà hoá đơn đầu vào bị sai sót.

hoá đơn thay thế

Kê khai hóa đơn thay thế khác kỳ vào kỳ nào?

Theo quy định của Điều 19, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, trong trường hợp một hoá đơn điện tử xuất hiện sai sót ở các chỉ tiêu quan trọng, người nộp thuế có hai lựa chọn để xử lý tình huống này. Họ có thể chọn một trong hai hình thức xử lý là lập hóa đơn thay thế hoặc lập hóa đơn thay thế cho hoá đơn ban đầu có sai sót.

Điều 5 của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP Điều 8 của Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định về thời điểm phát sinh thuế GTGT như sau:

  • Đối với hàng hóa, thời điểm xác định thuế GTGT là khi quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa được chuyển giao cho người mua. Điều này không phụ thuộc vào việc đã thu tiền hay chưa thu tiền.
  • Đối với dịch vụ, thời điểm xác định thuế GTGT là khi việc cung ứng dịch vụ được hoàn thành hoặc khi hóa đơn cung ứng dịch vụ được lập. Tính đến thời điểm này, việc thu tiền hay chưa thu tiền không ảnh hưởng đến việc xác định thuế GTGT.

Khoản 1 Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14Khoản 4 điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định:

Người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế nếu phát hiện hồ sơ khai thuế lần đầu đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra

Do việc lập hóa đơn thay thế  hoặc điều chỉnh cho hóa đơn có sai sót sẽ có ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế GTGT đã được khai báo trước đó, do đó, cần phải lập tờ khai thuế GTGT bổ sung cho kỳ kê khai thuế tương ứng với hóa đơn bị sai sót (không phải là tờ khai bổ sung cho kỳ mà hóa đơn thay thế hoặc điều chỉnh được lập).

hoá đơn thay thế

>>> Xem thêm: XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM LẬP HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

Ví dụ: Nếu hóa đơn số HĐ11 được phát hiện có sai sót vào ngày 15/12 và được thay thế bằng hóa đơn số HĐ25 với số tiền là 08 triệu đồng, thì khi lập tờ khai thuế, kế toán cần thực hiện như sau:

  • Hóa đơn gốc số HĐ11 – Số tiền 05 triệu đồng: Kê lên tờ khai thuế GTGT cho tháng 11.
  • Hóa đơn thay thế số HĐ25 – Số tiền 08 triệu đồng: Kê lên tờ khai bổ sung thuế GTGT cho tháng 11.

Trong trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý, cần kê khai cả hóa đơn HĐ11 và HĐ25 trên tờ khai đầu tiên của quý IV.

Hướng dẫn kê khai hóa đơn thay thế khác kỳ

Khi phát sinh hóa đơn thay thế/điều chỉnh, doanh nghiệp cần xác định ảnh hưởng của việc lập hóa đơn thay thế/điều chỉnh đối với nghĩa vụ thuế của kỳ gốc để thực hiện kê khai:

Sai sótChỉ tiêu tờ khaiChỉ tiêu tờ khai
Sai sót không làm ảnh hưởng đến tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừSai chỉ tiêu [23]: Giá trị hàng hóa mua vào[29], [30], [32], [32a]: Doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất GTGT 0%; Doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế suất GTGT 5%; Doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế suất GTGT 10%; Doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra không tính thuếChỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung
Nếu ảnh hưởng của khai bổ sung dẫn đến tăng số thuế phải nộp/giảm số thuế đã được hoàn của kỳ gốcSai sot làm tăng/giảm chỉ tiêu [40] “KHBS”Lập Tờ khai bổ sung, Bản giải trình trên tờ khai của kỳ có sai sót:- Điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đầu vào trên chỉ tiêu [23], [24], [25] về số đúng kèm KHBS- Điều chỉnh chỉ tiêu [29], [30], [31], [32], [33] về số đúng kèm KHBSPhải nộp đủ số tiền thuế thiếu và tiền chậm nộp(Nếu chỉ tiêu [40] “KHBS” <0: Theo dõi bù trừ với thuế phải nộp kỳ sau)
Nếu khai bổ sung chỉ làm tăng/giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau của kỳ gốcSai sót chỉ làm tăng/giảm chỉ tiêu [43]Lập Tờ khai bổ sung, Bản giải trình trên Tờ khai của kỳ có sai sót:- Điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đầu vào trên chỉ tiêu [23], [24], [25] về số đúng kèm KHBS- Điều chỉnh chỉ tiêu [29], [30], [31], [32], [33] về số đúng kèm KHBSCòn trên tờ khai của kỳ phát hiện:- Nếu chỉ tiêu [43] “KHBS”  <0: Kê khai chênh lệch giảm vào chỉ tiêu [37] của kỳ phát hiện- Nếu chỉ tiêu [43] “KHBS”  >0: Kê khai chênh lệch tăng vào chỉ tiêu [37] của kỳ phát hiện
Đại Lý Thuế ACCPRO

Bài viết trên đây là những thông tin mà Đại lý Thuế ACC PRO chia sẻ để giúp bạn biết được “Lưu ý khi kê khai thay thế khác kỳ”. Nếu còn bất kỳ vướng mắc hay vấn đề nào còn chưa rõ cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé!   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.