Hãy cùng nhau khám phá những lỗi thường gặp trên hóa đơn mà các doanh nghiệp thường mắc phải và dẫn đến việc không được áp dụng khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định. ACCPRO sẽ hỗ trợ bạn tìm hiểu rõ hơn về những vấn đề này.

Các lỗi về hóa đơn không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Theo quy định trong Khoản 15 của Điều 14 trong Thông tư 219/2013/TT-BTC, có một số lỗi phổ biến trên hóa đơn mà các doanh nghiệp hoặc tổ chức, cơ sở kinh doanh thường mắc phải và do đó không được áp dụng khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Cụ thể:

 • Sử dụng hóa đơn GTGT không đúng theo quy định của pháp luật về hóa đơn, không ghi rõ thông tin về thuế GTGT (ngoại trừ trường hợp đặc thù được phép sử dụng hóa đơn GTGT ghi giá thanh toán đã bao gồm thuế).
 • Hóa đơn không ghi hoặc ghi sai thông tin như tên, địa chỉ, Mã số thuế (MST) của người bán, dẫn đến không xác định được thông tin về người bán.
 • Hóa đơn không ghi hoặc ghi sai thông tin như tên, địa chỉ, MST của người mua, làm mất tính xác định được người mua (ngoại trừ những trường hợp được hướng dẫn tại Khoản 12 của Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC).
 • Sử dụng hóa đơn giả, chứng từ nộp thuế GTGT giả hoặc hóa đơn bị xóa, hóa đơn không có thực (không có hàng hóa hoặc dịch vụ kèm theo).
 • Ghi giá trị trên hóa đơn không phản ánh đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ được trao đổi hoặc mua bán.

Phương pháp khấu trừ thuế GTGT được quy định như thế nào?

Tại khoản 1 Điều 10 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013 có quy định các phương pháp khấu trừ thuế GTGT như sau:

Phương pháp khấu trừ thuế

1. Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng được quy định như sau:

a) Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế bằng số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ;

b) Số thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng.

Thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng bằng giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ đó.

Trường hợp sử dụng chứng từ ghi giá thanh toán là giá đã có thuế giá trị gia tăng thì thuế giá trị gia tăng đầu ra được xác định bằng giá thanh toán trừ giá tính thuế giá trị gia tăng xác định theo quy định tại điểm k khoản 1 Điều 7 của Luật này;

c) Số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ bằng tổng số thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ, chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng của hàng hóa nhập khẩu và đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 12 của Luật này.

Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử có sai sót

Theo quy định của Nghị định 123/2020/NĐ-CP, khi doanh nghiệp đã chuyển từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử theo quy định của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và phát hiện có sai sót, họ phải thực hiện các bước sau:

 • Lập Biên bản ghi nhận sai sót giữa người mua và người bán để chứng minh nội dung sai sót trên hóa đơn.
 • Sử dụng Mẫu 04/SS-HĐ ĐT để thông báo về sai sót này đến cơ quan thuế.
 • Tạo hóa đơn điện tử mới, tuân theo quy định của Nghị định 123, để thay thế hóa đơn cũ bị sai sót.

Cần chú ý rằng Mẫu 04/SS-HĐĐT được sử dụng trong các trường hợp sau đây:

 • Hóa đơn điện tử đã có mã của cơ quan thuế lập và chưa được gửi cho người mua, nhưng người bán phát hiện có sai sót.
 • Hóa đơn điện tử đã có mã của cơ quan thuế, đã được cấp mã, nhưng người bán hoặc người mua phát hiện có sai sót về thông tin như tên, địa chỉ của người mua.
 • Khi cơ quan thuế trong quá trình rà soát phát hiện hóa đơn điện tử có mã có sai sót.

Nếu doanh nghiệp lựa chọn điều chỉnh hoặc thay thế các hóa đơn điện tử có mã bị sai sót, họ không cần phải gửi Mẫu số 04/SS-HĐĐT đến cơ quan thuế.

thuế gtgt

Hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT với một số trường hợp cụ thể

Theo khoản 4 của Điều 14 trong Thông tư 219/2013/TT-BTC, hướng dẫn về việc khấu trừ thuế GTGT áp dụng trong các trường hợp cụ thể như sau:

 • Đối với đơn vị sản xuất kinh doanh, tổ chức sản xuất khép kín: Nếu họ sử dụng sản phẩm không chịu thuế GTGT qua các bước để sản xuất ra sản phẩm chịu thuế GTGT, thì toàn bộ số thuế GTGT đầu vào tại các bước đó được khấu trừ.
 • Đối với đơn vị có dự án đầu tư theo nhiều giai đoạn: Trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản nếu có cung cấp hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế, số thuế GTGT đầu vào để hình thành tài sản cố định được khấu trừ hoàn toàn. Riêng số thuế GTGT không sử dụng cho đầu tư tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh không chịu thuế GTGT sẽ được khấu trừ theo tỷ lệ giữa doanh số chịu thuế GTGT và tổng doanh số bán ra.
 • Đối với đơn vị kinh doanh có dự án đầu tư để tiếp tục sản xuất sản phẩm chịu thuế GTGT: Trường hợp này được kê khai và khấu trừ thuế GTGT ngay từ giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản.

Điều quan trọng là nếu doanh nghiệp không điều chỉnh đúng như quy định, khi cơ quan thuế phát hiện qua thanh tra hoặc kiểm tra, sẽ áp dụng biện pháp truy thu, truy hoàn thuế và xử phạt theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về các thông tin đã báo cáo và cam kết giải trình với cơ quan thuế liên quan đến việc khấu trừ và hoàn thuế.

Đại Lý Thuế ACCPRO

Bài viết trên đây là những thông tin mà Đại lý Thuế ACCPRO chia sẻ để giúp bạn biết được “các lỗi về hoá đơn không được tính thuế GTGT đầu vào”. Nếu còn bất kỳ vướng mắc hay vấn đề nào còn chưa rõ cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé!   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.