Để phản ánh sự phát triển của nền kinh tế thị trường, chính sách thuế TNDN của Việt Nam liên tục được điều chỉnh và bổ sung theo nhiều hình thức khác nhau. Việc không cập nhật thông tin đúng lúc có thể dẫn đến rủi ro đối với doanh nghiệp một cách dễ dàng.

thuế TNDN

5 sai phạm thuế TNDN thường gặp cần phải lưu ý

1. Kế toán xác định thiếu doanh thu tính thuế

Khi kế toán xác định thiếu doanh thu để giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được miễn giảm, đây có thể là hành vi trốn thuế. Việc này có thể gây ra rủi ro pháp lý và tài chính nghiêm trọng cho doanh nghiệp nếu bị phát hiện. Để tránh tình trạng này, cần phải thực hiện kế toán chính xác và tuân thủ đúng quy định về thuế TNDN.

2. Kế toán ghi nhận chưa đầy đủ doanh thu tính thuế 

Việc không ghi nhận đầy đủ doanh thu có thể dẫn đến việc thiếu thuế. Đặc biệt, trong trường hợp không ghi nhận các khoản thu nhập tài chính như lãi chênh lệch tỷ giá, doanh nghiệp có thể bị phạt nặng về thuế TNDN và bị kiểm toán thuế. Để tránh tình hình này, cần phải kiểm tra kỹ lưỡng và ghi nhận đầy đủ các khoản thu nhập để tính thuế TNDN.

3. Kế toán xác định doanh thu không đúng

Khi kế toán không xác định doanh thu theo giá trị nghiệm thu thanh toán trong hoạt động xây lắp, hoặc không kê khai thuế TNDN kịp thời và lập hóa đơn doanh thu thấp hơn thực tế đã nghiệm thu, doanh nghiệp có thể phải đối mặt với rủi ro pháp lý và tài chính. Để tránh điều này, cần phải tuân thủ chính sách thuế TNDN và thực hiện kế toán đúng quy định.

4. Kế toán chưa hạch toán vào thu nhập các khoản tiền được bồi thường

Nếu kế toán không hạch toán đúng các khoản tiền được bồi thường, doanh nghiệp có thể mất cơ hội để giảm thuế hoặc chịu mức thuế TNDN cao hơn. Để tránh tình hình này, cần phải kiểm tra và hạch toán đúng các khoản tiền được bồi thường theo quy định.

5. Kế toán hạch toán chi phí không đúng

Khi kế toán hạch toán các chi phí không đúng quy định, doanh nghiệp có thể bị kiểm toán thuế và phải chịu các hậu quả pháp lý và tài chính. Để tránh điều này, cần phải thực hiện kế toán theo quy định và đảm bảo tính minh bạch và trung thực trong báo cáo tài chính.

thuế TNDN

>>> Xem thêm: PHÂN BIỆT GIỮA BIÊN LAI VÀ HOÁ ĐƠN CHUẨN NHẤT

Nội dung cụ thể có thể dẫn đến sai phạm

Kế toán trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu không đúng quy định: Trong trường hợp này, việc kế toán không tuân thủ quy định pháp luật và nguyên tắc kế toán có thể dẫn đến báo cáo tài chính không chính xác và rủi ro pháp lý. Để khắc phục, cần phải xác định và điều chỉnh các khoản dự phòng theo hướng dẫn của cơ quan quản lý thuế và tổ chức kế toán chính xác theo quy định.

Kế toán kết chuyển toàn bộ chi phí sản xuất vào giá vốn hàng bán không phản ánh đúng doanh thu: Trường hợp này có thể dẫn đến báo cáo lợi nhuận không chính xác và không minh bạch về cơ cấu chi phí. Để giải quyết, cần phải phân tích và điều chỉnh các khoản chi phí để phản ánh chính xác chi phí sản xuất và doanh thu, tuân thủ nguyên tắc kế toán và quy định của cơ quan quản lý thuế.

Kế toán hạch toán khối lượng nguyên liệu và kết quả kinh doanh cao hơn khối lượng quyết toán công trình: Trong trường hợp này, cần kiểm tra lại các hồ sơ và thông tin liên quan để điều chỉnh kế toán theo thực tế. Cần phải đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong báo cáo tài chính để tránh rủi ro pháp lý và tài chính.

Kế toán hạch toán chi phí lãi vay không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh vào chi phí vay cá nhân: Điều này không phản ánh đúng chi phí sản xuất và có thể dẫn đến việc đánh giá không chính xác về hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp. Cần phải điều chỉnh kế toán và tuân thủ quy định về chi phí, phản ánh đúng mục đích sử dụng vốn.

Kế toán hạch toán vào quỹ lương không đúng theo hợp đồng lao động và chi tiền thưởng không quy định hoặc vượt mức quy định: Trong tình huống này, cần kiểm tra lại hợp đồng lao động và các quy định về lương thưởng để điều chỉnh kế toán phù hợp. Cần phải tuân thủ các quy định về chi phí lao động và thực hiện kế toán minh bạch và chính xác.

thuế TNDN

Kế toán hạch toán vào chi phí không phù hợp với doanh thu: Điều này gây ra sai lệch trong báo cáo tài chính và không tuân thủ nguyên tắc kế toán. Cần phải xác định và điều chỉnh các khoản chi phí theo thực tế để phản ánh đúng doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Kế toán chi mua tài sản cố định vào chi phí mà không hạch toán văn tài sản cố định và tính khấu hao: Trong trường hợp này, cần phải xác định và hạch toán các khoản chi phí mua tài sản cố định theo quy định của pháp luật và nguyên tắc kế toán. Cần phải tuân thủ quy định về xử lý và khấu hao tài sản cố định để báo cáo tài chính chính xác và minh bạch.

Kế toán hạch toán chi phí khấu hao tài sản cố định không đúng quy định: Trong trường hợp này, cần phải xác định và điều chỉnh các khoản chi phí khấu hao theo quy định của pháp luật và nguyên tắc kế toán. Cần phải tuân thủ quy định về phân loại và hạch toán chi phí khấu hao để báo cáo tài chính chính xác và minh bạch.

Đại Lý Thuế ACCPRO

Bài viết trên đây là những thông tin mà Đại lý Thuế ACCPRO chia sẻ để giúp bạn biết được “5 sai phạm thuế TNDN thường gặp phải cảnh giác”. Nếu còn bất kỳ vướng mắc hay vấn đề nào còn chưa rõ cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé!   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.