Bên cạnh các cơ hội kinh doanh, các doanh nghiệp cũng đối mặt với nhiều loại rủi ro tài chính tiềm ẩn. Quản lý rủi ro đó là một khía cạnh không thể bỏ qua trong quá trình điều hành một doanh nghiệp thành công. Rủi ro tài chính, đặc biệt là rủi ro thị trường, tín dụng, thanh khoản và lãi suất, đều cần được đánh giá và quản lý một cách cẩn thận để bảo vệ sự ổn định và bền vững của doanh nghiệp.

rủi ro tài chính

1. Rủi ro tài chính do thị trường

Rủi ro thị trường là một loại rủi ro tài chính phổ biến, phát sinh khi các sự kiện tiêu cực xảy ra và gây ra một loạt các phản ứng trên thị trường tài chính. Điều này có thể bao gồm các biến động lớn trên thị trường chứng khoán, biến động giá cả đồng tiền, hay thậm chí là sự sụt giảm toàn diện của nền kinh tế.

Các yếu tố có thể gây ra rủi ro thị trường rất đa dạng và không thể kiểm soát được bởi một doanh nghiệp cụ thể. Các yếu tố này có thể bao gồm sự thay đổi trong chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, các biến động địa chính trị quốc tế, hay thậm chí là các thảm họa tự nhiên.

Một ví dụ cụ thể về rủi ro thị trường là khi một công ty công bố báo cáo thu nhập không đạt kỳ vọng hoặc gặp phải các vấn đề khác nhau, điều này có thể dẫn đến sụt giảm giá trị cổ phiếu của công ty đó. Điều này ảnh hưởng không chỉ đến những người sở hữu cổ phiếu ngắn hạn mà còn đến những nhà đầu tư dài hạn, đặc biệt là những người đang đặt niềm tin vào triển vọng dài hạn của công ty.

Để quản lý rủi ro thị trường, các doanh nghiệp thường thực hiện các biện pháp như đánh giá và theo dõi các yếu tố thị trường tiềm ẩn, phát triển các kế hoạch dự phòng và đa dạng hóa các khoản đầu tư để giảm thiểu tác động của rủi ro này đối với hoạt động kinh doanh của họ.

rủi ro tài chính

>>> Xem thêm: TRÁCH NHIỆM HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ NỘP THUẾ TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP

2. Rủi ro tài chính về tín dụng

Rủi ro tín dụng là một loại rủi ro tài chính mà các doanh nghiệp phải đối mặt khi họ mở rộng tín dụng cho khách hàng hoặc khi họ có mối quan hệ tín dụng với các đối tác thương mại. Điều này có thể bao gồm việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng mà sau đó có nguy cơ không được thanh toán đầy đủ hoặc đúng hạn.

Rủi ro tín dụng cũng có thể liên quan đến khả năng thanh toán của doanh nghiệp đối với các nhà cung cấp hoặc các bên tham gia khác trong chuỗi cung ứng. Nếu một doanh nghiệp không thể thanh toán các khoản nợ đúng hạn, điều này có thể gây ra các vấn đề tài chính và ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh hàng ngày của họ.

Ví dụ, khi một doanh nghiệp cung cấp hỗ trợ tài chính cho khách hàng để mua sản phẩm của họ, có nguy cơ mà khách hàng sẽ không thanh toán đúng hạn hoặc mặc định hoàn toàn. Điều này có thể dẫn đến mất mát tài chính đáng kể cho doanh nghiệp.

Để quản lý rủi ro tín dụng, các doanh nghiệp thường thực hiện các biện pháp như đánh giá năng lực tín dụng của khách hàng, thiết lập các chính sách về quản lý rủi ro tín dụng, và thực hiện việc đa dạng hóa danh sách khách hàng và đối tác để giảm thiểu nguy cơ.

3. Rủi ro tài chính do thanh khoản

Một số loại đầu tư không có tính thanh khoản cao, ví dụ như việc mua bán cổ phiếu không được giao dịch trên thị trường chứng khoán chính thống giữa các cá nhân. Các khoản đầu tư như vậy thường không dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt vì thiếu sự quan tâm và sự khó khăn trong việc tìm kiếm người mua hoặc người bán. Ngược lại, các khoản đầu tư khác như việc phát hành cổ phiếu công khai có thị trường giao dịch nhưng không thường xuyên, làm giảm tính thanh khoản của chúng.

4. Rủi ro tài chính về lãi suất

Rủi ro lãi suất là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của các tổ chức, đặc biệt là ngân hàng. Nó xuất phát từ sự biến động không lợi của lãi suất trên thị trường, ảnh hưởng đến giá trị của các công cụ tài chính liên quan đến lãi suất như giấy tờ có giá, sản phẩm phái sinh lãi suất và các khoản vay của tổ chức tín dụng.

Trong ngành ngân hàng, rủi ro lãi suất thường được tập trung vào việc quản lý lợi nhuận và rủi ro liên quan đến sự biến động của lãi suất. Cụ thể, khi lãi suất thị trường tăng lên, ngân hàng có thể phải trả lãi suất cao hơn cho tiền gửi từ khách hàng, trong khi doanh thu từ việc cho vay có thể bị ảnh hưởng do khách hàng trả lãi suất cố định. Ngược lại, khi lãi suất giảm, ngân hàng có thể gặp khó khăn trong việc tạo ra lợi nhuận từ việc cho vay.

Để quản lý rủi ro lãi suất, các tổ chức tài chính thường thực hiện các biện pháp như đánh giá và dự báo biến động của lãi suất, sử dụng các công cụ tài chính để bảo vệ khỏi rủi ro, và đa dạng hóa cơ cấu của các sản phẩm tài chính để giảm thiểu tác động của biến động lãi suất lên hoạt động kinh doanh của họ.

Đại Lý Thuế ACCPRO

Bài viết trên đây là những thông tin mà Đại lý Thuế ACC PRO chia sẻ để giúp bạn biết được “4 yếu tố rủi ro tài chính doanh nghiệp”. Nếu còn bất kỳ vướng mắc hay vấn đề nào còn chưa rõ cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé!   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.